Apothekers: wees alert op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld

Kindermishandeling. Huiselijk geweld. Het komt helaas voor. Van alle zorgprofessionals wordt verwacht dat ze attent zijn op signalen die daarop kunnen duiden en dat zorgverleners dan ook weten hoe te handelen. Dat geldt dus ook voor apothekers. Daarom heeft de KNMP een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Zo weten apothekers waar ze alert op moeten zijn en welke stappen van hen worden verwacht bij signalen en meldingen omtrent huiselijk geweld of kindermishandeling.

De ‘signaleringstool Kindermishandeling en huiselijk geweld’ is een aanvulling op vorig jaar uitgekomen meldcode en de e-learning. ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld: werken met meldcode en codewoord’. De nieuw ontwikkelde signaleringstool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Deze lijst is overigens een hulpmiddel voor apothekers om een vermoeden te onderbouwen en is niet bedoeld om kindermishandeling of huiselijk geweld te bewijzen. De vermoedens kunnen uiteraard ook een andere oorzaak hebben.

Mogelijke signalen

Echter: hoe meer signalen de patiënt uitzendt, hoe groter de kans is dat de patiënt te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld. Alleen: zo eenvoudig ligt het ook niet altijd. Houd tegelijk in ogenschouw dat er slachtoffers van kindermishandeling of huiselijk geweld, aan wie niets valt af te lezen of te merken. Met hulp van de recent uitgebrachte tool weet de apotheker in ieder geval waar hij op moet letten en hoe hij effectief kan reageren op signalen en meldingen. Het observeren, in kaart brengen en documenteren van signalen is de eerste stap. Gevolgd door een gesprek met betrokkenen, zoals de patiënt, ouders op opvoeders. Nog twijfels of overtuigd van misstanden? Dan volgt na deze stappen de feitelijke meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.