Apothekers: wees alert op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld

Kindermishandeling. Huiselijk geweld. Het komt helaas voor. Van alle zorgprofessionals wordt verwacht dat ze attent zijn op signalen die daarop kunnen duiden en dat zorgverleners dan ook weten hoe te handelen. Dat geldt dus ook voor apothekers. Daarom heeft de KNMP een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Zo weten apothekers waar ze alert op moeten zijn en welke stappen van hen worden verwacht bij signalen en meldingen omtrent huiselijk geweld of kindermishandeling.

De ‘signaleringstool Kindermishandeling en huiselijk geweld’ is een aanvulling op vorig jaar uitgekomen meldcode en de e-learning. ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld: werken met meldcode en codewoord’. De nieuw ontwikkelde signaleringstool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Deze lijst is overigens een hulpmiddel voor apothekers om een vermoeden te onderbouwen en is niet bedoeld om kindermishandeling of huiselijk geweld te bewijzen. De vermoedens kunnen uiteraard ook een andere oorzaak hebben.

Mogelijke signalen

Echter: hoe meer signalen de patiënt uitzendt, hoe groter de kans is dat de patiënt te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld. Alleen: zo eenvoudig ligt het ook niet altijd. Houd tegelijk in ogenschouw dat er slachtoffers van kindermishandeling of huiselijk geweld, aan wie niets valt af te lezen of te merken. Met hulp van de recent uitgebrachte tool weet de apotheker in ieder geval waar hij op moet letten en hoe hij effectief kan reageren op signalen en meldingen. Het observeren, in kaart brengen en documenteren van signalen is de eerste stap. Gevolgd door een gesprek met betrokkenen, zoals de patiënt, ouders op opvoeders. Nog twijfels of overtuigd van misstanden? Dan volgt na deze stappen de feitelijke meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.