Apothekers zijn positief over Kijksluiter, maar zien ook verbeterpunten

Kijksluiter is een bibliotheek van animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie uit de officiële bijsluiter van geneesmiddelen beeldend en in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Per medicijn is een aparte animatie beschikbaar. In 2019 is Kijksluiter op grote schaal geïmplementeerd in apotheken. Kijksluiter is volgens apothekers een waardevolle toevoeging in de apotheek, en kan goede aanvullende ondersteuning bieden, vooral bij de eerste uitgifte.

In Kijksluiter.nl is per medicijn een aparte animatie beschikbaar. Acht op de tien apothekers ziet Kijksluiter als een toegevoegde waarde bij het informeren van de patiënt aan de balie. Het overgrote deel van de apothekers gebruikt het platform en zetten het in, meestal bij een eerste uitgifte. Ze zijn positief over de inhoudelijke kwaliteit van de informatie en over de hoeveelheid animaties over geneesmiddelen. Bijna twee derde van de apothekers die Kijksluiter aanbieden, noemt als reden dat zij het een goede aanvulling vinden op de bestaande informatiebronnen. Vooral apothekers die te maken hebben met relatief veel anderstalige patiënten vinden Kijksluiter een handige aanvulling. Ook de financiële compensatie die apothekers ontvangen blijkt een drijfveer te zijn om de tool aan te bieden.

Verbeterpunten
Dit blijkt uit evaluatief onderzoek van het Nivel en Hogeschool Utrecht. Echter: de gemiddelde waardering van de deelnemende apotheken aan het onderzoek komt uit op een 6,7; slechts een krappe voldoende dus en veel ruimte voor verbetering. Genoemde verbeterpunt bij het inzetten van Kijksluiter is ‘bediening op maat’ per patiëntgroep en per medicijn. De mogelijkheid voor apothekers om patiënten op een eenvoudige manier op maat te bedienen met die animatie die zij nodig hebben, zal de implementatie van de tool zeker bevorderen. Daarnaast geven apothekers aan dat gebruik van het digitale platform toeneemt als het aanbieden ervan gebruiksvriendelijker wordt.

Een ander punt van aandacht is het verbeteren van de toegankelijkheid van Kijksluiter voor patiënten die minder digitaal vaardig en/of gezondheidsvaardig zijn. Overigens: de door de apothekers zelf genoemde oplossing – het integreren van Kijksluiter in het digitale apothekerssysteem zodat een automatisch gegenereerde e-mail met een link naar de relevante animatie uitgaat naar de patiënt – is inmiddels gerealiseerd.

Meer informatie
Zie het rapport: ‘Implementatie van Kijksluiter in de apotheek’

Onder redactie van: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.