Apothekers, zoek de zon op!

zon-webNu de Wmo in 2015 een feit wordt, moeten ook apothekers zich op de veranderingen voorbereiden. De zorg decentraliseert, gaat vaker ander de Zorgverzekeringswet vallen, patiënten wonen langer thuis en de apotheker zal vaker met de gemeente te maken krijgen.

Met het ontmantelen van de AWBZ gaan vormen van zorg als begeleiding en dagbesteding naar de gemeenten. Er vind een herstructurering plaats van instellingen, patiënten zullen langer thuis blijven wonen en hun behoefte aan ingewikkelder zorg groeit. De gemeente wordt een nieuw en belangrijk aanspreekpunt voor zorg in wijk, dorp of stad.

Bij het langer thuis wonen zullen mensen hun apotheek in de wijk blijven bezoeken. Het zullen veelal patiënten zijn met meerdere aandoeningen, met een chronisch gebruik van medicijnen en soms ook andersoortige zorg, zoals bij psychiatrische patiënten en ouderen met een abonnement op de thuiszorg.

Het is geen optie om deze grote veranderingen af te wachten, zoek de nieuwe zorg op, wees goed voorbereid op de decentralisatie van zorg, kijk waar de kansen voor de apotheek liggen. De KNMP heeft bijvoorbeeld een brochure uitgebracht met tips voor het voorbereiden van een gesprek met de gemeente. Groothandels bereiden hun afnemers voor op de nieuwe situatie. Zo heeft Mosadex het product OVIS, waarmee de zichtbare en actieve rol van de apotheek binnen de eerste lijn kan worden versterkt. In alle gevallen geldt eigenlijk: apotheker zoek de zon op met de nieuwe zorg in buurt, wijk, dorp of stad.

Tekst: Kees Kommer

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.