Apothekersassistenten slikken het niet langer

De NZa heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van openbare apotheekzorg. Met als uitkomst dat er risico bestaat voor de continuïteit op de lange termijn, maar dat er geen acuut probleem is. Apothekersassistenten zijn het daarmee volstrekt oneens. Ze stellen dat er wel degelijk sprake is van een acuut probleem. Ze luiden de noodklok met de oprichting van het actiecomité #Weslikkenhetnietlanger

Het actiecomité van apothekersassistenten is via Optima Farma een actie gestart om een tegengeluid te laten horen. Daartoe roept ze apothekersassistenten op hun dagelijkse problemen in de uitoefening van het vak te melden bij het meldpunt van de NZa. Bijvoorbeeld over de administratieve last, problemen door medicijntekorten of het preferentiebeleid. Om zo duidelijk te maken dat, in tegenstelling met de overtuiging van de NZa, het niet goed gaat met de openbare apotheek. Optima Farma verzamelt en bundelt alle verhalen uit het veld. Ze ontvangt daarom de meldingen ook graag via: weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl

Beleid versus praktijk
De NZa stelt dat in sommige regio’s is wat lastiger om apothekersassistenten te vinden en dat werkdruk wat is toegenomen, maar dat dit geen acuut probleem is omdat het aantal apotheken gelijk is. Maar, zo stelt het actiecomité, deuren tellen zegt niets over de situatie achter de apotheekdeur. Er kan steeds minder in de apotheek: hulpmiddelen verdwijnen, dure geneesmiddelen verdwijnen en zelfzorgproducten worden vrijgegeven aan de supermarkt.

De NZa denkt dat de contracten met de zorgverzekeraars voldoen, omdat alle apotheken tekenen. Echter: ondertekening moet om te kunnen blijven bestaan. Maar niemand is blij met de maatregelen uit het contract en al die producten die niet meer kunnen of mogen worden geleverd, met de bijbehorende zorg op maat. Patiënten weten niet wat hun poliskeuze betekent voor hun geneesmiddel. Vanwege een centrale levering moeten patiënten te lang wachten op hun katheter en urinezakken. Of krijgen juist een enorme hoeveelheid incontinentiemateriaal. Terwijl de apotheek maatwerk levert en de levering exact kan aanpassen op de behoefte van de patiënt.

De NZa erkent dat er geneesmiddelentekorten zijn, maar dat er voor 99% een alternatief voorhanden is. Het actiecomité benadrukt dat het enorm veel tijd, energie en moeite kost om dat alternatief uit te puzzelen voor iedere patiënt. Het moet soms van heinde en ver worden ingekocht. Daardoor moet de patiënt wachten, met alle klachten en gevolgen van dien.

Samen sterk
Kortom: de problemen stapelen zich op, maar worden niet erkend, aldus het actiecomité #Weslikkenhetnietlanger. Vandaar haar brief met oproep aan alle apothekersassistenten om van zich te laten horen via het meldpunt van de NZa. Alleen samen sta je sterk.

Meer informatie
Brief van het actiecomité aan apothekersassistenten
Infographic met korte samenvatting

Stuur je melding naar: weslikkenhetnietlanger@optimafarma.nl

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.