ASKA: Ook in 2015 blijft het onrustig

FarmaMagazine-ASKA2015, een belangrijk jaar voor de farmacie en de openbare apotheek, zo voorspelt Arvid Manneke, voorzitter van BG Pharma. De verschraling in de apotheek zal doorgaan nu zorgverzekeraars herhaalmedicatie willen aanbesteden.  Maar er gloort hoop: biologicals hebben de unieke positie van apothekers nodig om echt succesvol door te breken.

Arvid Manneke deed zijn voorspelling als gastheer tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska, de club van ketenapotheken, 6 januari in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.  Hij is voorzitter van BG Pharma, de bond van groothandels in de farmacie en managing director van apothekenorganisatie Alliance Healthcare.

Eerst even het slechte nieuws. Veel productgroepen zijn de traditionele openbare apotheek aan het verlaten. Denk daarbij aan medische hulpmiddelen, producten rond diabeteszorg en wondzorg. Maar ook incontinentie en zelfs medische voeding verdwijnen uit de apotheek. En de rol van de openbare apotheek bij dure geneesmiddelen is ook al marginaal en onzeker.

Verschraling zet door
Een zorgelijke situatie, stelt Manneke. Te meer daar er weinig voor in de plaats is gekomen. “Medicatiereviews en begeleiding bij interventies”, zo somde hij somber op. En daar blijft het niet bij de komende tijd. De verschraling zet de komende tijd door. De marge in de apotheek komt steeds verder onder druk te staan. Aanbesteding door zorgverzekeraars, apothekers die elkaar concurreren, het heeft allemaal effect op het huishoudboekje van de apotheker als ondernemer. Goede nieuws is wel dat apothekers er inmiddels massaal in zijn geslaagd om in kosten te dalen. De apotheek van vandaag is een efficiënt bedrijf dat acteert in de nieuwe realiteit. Central filling en kluisjes hebben hieraan bijgedragen. En nu eigen bereidingen ook de weg buiten de individuele apotheek hebben gevonden is er geen vet meer op het bot van de apotheker.

Aanbesteden herhaalmedicatie
Toch zien zorgverzekeraars nog wel mogelijkheden om in de apotheek te snijden, zo liet Manneke blijken: “Zorgverzekeraars willen herhaalmedicatie centraal aanbesteden. Als dat gebeurt dan kom je aan de kern van de apotheek.” Hij gaf echter niet aan welke mogelijkheden er zijn om zorgverzekeraars van dit voornemen te weerhouden.

De onderhandelingen tussen de apotheker en de zorg­ver­zekeraar gebeurt in de praktijk nog steeds niet volgens de good contracting practices, zo stelde Manneke. “We willen uitgebalanceerde afspraken tussen vrije beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars. Ik twijfel of dat ook gebeurt. En ik ben niet de enige die twijfelt. Zorgmakelaars moeten niet alleen maar praten over een tarief, maar juist inzetten op transparante criteria. Dit heeft helaas niet geleid tot gesprekken met zorgverzekeraars. Waarom lukt het de ene apotheek niet om bepaalde dienstverlening vergoed te krijgen? Waarom geldt die ene regel wel bij de ene zorgverzekeraars en niet bij de ander?” Om vervolgens de partijen op te roepen om toch vooral te blijven praten met elkaar.

Unieke positie
Toch is er hoop om de unieke positie van de apotheker te verbeteren.  Want de plek van de apotheker in de zorg­keten blijft kansen bieden: laagdrempelige specialist in geneesmiddelen, makkelijk bereikbaar voor de patiënt, die ook nog eens beschikt over tal van interessante data over patiënt en medicatie.

De hoop is gevestigd op de biologicals. Deze biologicals bestormen de top 100 van geneesmiddelen. Om deze succes­vol te vermarkten zou de apotheker wel eens een belangrijke rol kunnen spelen.

Voor het zover is en apothekers en biologicials elkaar hebben gevonden, moeten nog wat hobbels worden genomen.
Op plaats een: het domeindenken. Manneke deed maar weer eens een oproep aan apotheker en huisarts om het aloude domeindenken nu eens echt vaarwel te zeggen.

Drempel twee is de financiering. Apothekers moeten niet wachten tot de financiering van nieuwe vormen van dienst­verlening rond is: niet zeuren, maar gewoon beginnen. En overtuig ondertussen de beslissers in de zorgsector van je toegevoegde waarde. Bij succes volgt de financiering dan wel vanzelf, zo luidde zijn boodschap.

Tot slot moeten brancheorganisaties, belangenverenigingen, ja wie ook maar iets te zeggen heeft in de farmacie, de blik naar de toekomst richten. Houd je niet uitsluitend bezig met de waan van vandaag, maar met de toekomst van de farmacie.

Wandelgangen
In de wandelgangen van de nieuwjaarsbijeenkomst van de Aska ging het maar over een ding: de overname van Mediq apotheken en groothandel door branchegenoot Brocacef. Peter de Jong, de eerste man van Brocacef, had het dan ook druk  om iedereen te vertellen over het waarom van de overname. Over wat er precies gaat gebeuren, daarover is nog niets te zeggen. Diverse autoriteiten moeten zich nog buigen over de overname. Dan gaat het over onder meer marktmacht en concurrentie. Moeten de twee bepaalde openbare apotheken sluiten of verkopen?
Het was dan ook opvallend dat de partijen die niet betrokken zijn bij de overname volop aanwezig waren en actief gesprekken voerden met de vertegenwoordigers uit de sector. Service Apotheek liet nog even fijntjes weten dat het aantal aangesloten zelfstandige apotheken de laatste weken was gegroeid tot 412 exemplaren. Alliance  Healthcare was trots op de recente verbouwing van de 150ste Kring-apotheek tot Alpega. En op de samenvoeging van moederconcern Boots met de Amerikaanse gigant Walgreens. De twee bedrijven hebben samen zo’n elfduizend drogisterijen en apotheken in tien landen. En het levert aan pakweg 180 duizend apotheken in twintig landen de medicatie.
Het bleef nog lang onrustig in kasteel De Wittenburg. En in de apotheeksector.

Stoelendans
Gerben Klein Nulent is voorzitter af van de Aska nu hij onlangs voorzitter is geworden van de KNMP. Ook is Klein Nulent gestopt bij Mediq. Hij wordt bij de Aska opgevolgd door Bart Tolhuisen, lid van de groepsdirectie van Brocacef Groep dat het plan heeft Mediq apotheken en groothandel over te nemen.

Tekst: Niels van Haarlem

 

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.