De fax kan op Marktplaats
mrt23

De fax kan op Marktplaats

Voor het einde van dit jaar kunnen apothekers en huisartsen de fax op Marktplaats zetten. Ronald Gorter, voorzitter van MedMij, over succesvol informatie-uitwisseling en de PGO die de patiënt de regie geeft over de eigen gegevens. “In januari gaan patiënten met vragen over PGO naar huisarts en apotheker.” Voor iedereen een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een app of website met gezondheidsgegevens die op een veilige manier communiceert met ziekenhuis, huisarts en apotheek. MedMij begon in 2016 met het realiseren van deze droom. Een programma waaraan alle partijen in de zorg, van het ministerie van VWS tot zorgverleners, deelnemen. Resultaat tot nu toe: heldere afspraken over waaraan een PGO moet voldoen, financiële stimuleringsregelingen en experimenten in de regio. Inmiddels hebben zo’n 28 PGO’s het stempel goedgekeurd door MedMij. Dat betekent dat ze veilig zijn en voldoen aan tal van criteria. Het programma is nu omgezet in een stichting. Met aan het roer Ronald Gorter. Gorter komt uit de wereld van de patiëntenverenigingen, was onder meer bestuurder in de GGZ en zat in de stuurgroep van MedMij. De belangrijkste stap die nu is gezet is dat op verschillende plekken in het land het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk wordt gebracht. De eerste gezondheidsgegevens worden nu uitgewisseld tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt. Apotheken en een groep patiënten uit onder meer Asten, Zoetermeer en Utrecht kunnen de gegevens in de PGO’s uitwisselen. De resultaten van deze proeven zullen meer vertellen over de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. Trots Gorter is trots op het bereikte resultaat. “Dat de uitwisseling nu plaats vindt is een belangrijke mijlpaal. Sinds 2016 hebben we hier hard aan gewerkt. Stapje voor stapje, want MedMij staat voor veilig en betrouwbaar uitwisselen. Hiermee leggen we de basis voor een grotere uitrol. Over pakweg drie maanden weten we of de uitwisseling van gegevens veilig en zonder problemen gaat zoals we gezamenlijk hebben afgesproken.” Belangrijke maanden dus voor MedMij en de PGO. Want patiënten hebben namelijk vanaf 1 juli 2020 recht op elektronische inzage of een elektronisch afschrift van hun medische gegevens. Dat is een wettelijke verplichting uit ‘Den Haag’. Hoe die inzage gebeurt is niet vastgelegd. Dat kan met behulp van een PGO maar ook op andere manieren zoals een patiëntenportaal. “Natuurlijk is een dergelijke operatie voor de eerste lijn ingewikkelder dan voor een ziekenhuis. Ziekenhuizen hebben afdelingen ICT, huren consultants in en hebben projectleiders. Voor een kleinere praktijk is dat allemaal niet beschikbaar. We realiseren ons dat het dan complex kan zijn. Belangrijk is dat de eerste lijn aanhaakt want deze zorgverleners staan dicht bij de mensen. Daarom helpt het stimuleringsprogramma Open zorgverleners met in totaal 75 miljoen...

Lees Verder
De stekker eruit
mrt23

De stekker eruit

56 jaar is hij dit jaar geworden, Bas. Iedereen voorspelt al jaren zijn einde. Maar hij geeft niet op. Is ook onmisbaar. Laten we eerlijk zijn: we kunnen in de farmaceutische zorg ook niet zonder hem. 56 jaar is inderdaad jong. Hartaanval, heeft het virus ook hem te pakken gekregen en heeft hij veel betekend voor de zorg? In ieder geval sterkte, Niels. Wat? Er is niemand ziek, Bas. Hoe kom je daar nu weer bij. Ik heb het over de fax. Een apparaat dat in 1964 zijn entree maakte. Bewezen techniek en al 56 jaar onmisbaar in de communicatie tussen voorschrijver en apotheker. Maar dat gaat dus veranderen als we Ronald Gorter, de topman van MedMij in deze editie mogen geloven, Niels. Deze man die de zorg en de patiënt aan de PGO helpt en data over en weer wil sturen zodat de patiënt de regie krijgt over de eigen gegevens trekt de stekker uit de fax. En ook staan dit jaar patiënten voor de balie en in de wachtkamer met een PGO in de hand digitaal gegevens op te eisen. Dat dacht ik niet, Bas! Die hele PGO is gedoemd te mislukken. Weer een megalomaan project van de overheid. Past in het rijtje Noord-Zuid-lijn, vliegveld Lelystad en dat nooit afgebouwde kasteel in Almere. Bakken met geld en het levert niets op. Die overheid kan niet eens de eigen ICT op orde brengen! Nou, nou, Niels, zo kan het wel weer. Het staat in de wet, de politiek eist het en patiënten vragen zich terecht af waarom de zorg blijft hangen in het tijdperk van fax, telefoon en matrixprinter. Met de smartphone een afspraak maken op een zelfgekozen moment, medische informatie delen met de zorgverlener en gezondheidsinformatie toevoegen. Dát willen patiënten. Die fax is trouwens veel ouder, Bas. Al in 1843 bedacht de Britse klokkenmaker Alexander Bain deze fantastische methode om met de telegraaf documenten over te seinen. Snel, veilig en vertrouwd. Een beetje zorgverlener in de eerste lijn koestert zijn faxje. Wist je dat apothekers faxen een koosnaampje geven? En dat culturele erfgoed wil jij om zeep helpen? Met geld komt alles in beweging, Niels. Zeker in de zorg. 75 miljoen tot het einde van dit jaar beschikbaar om automatiseringssystemen met elkaar te laten praten en patiënten digitaal inzage te geven in het dossier. In tal van plaatsen lopen gesubsidieerde proeven die aantonen dat uitwisselen van gegevens wel werkt. Zo’n 28 PGO’s staan te trappelen om die subsidie te vangen voor iedere patiënt. Je zou wel eens gelijk kunnen hebben, Bas. Ik zie nu op Marktplaats dat het aanbod van gebruikte faxen rap...

Lees Verder
Soepeler hantering BIG-registratie
mrt23

Soepeler hantering BIG-registratie

Artsen en verpleegkundigen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg. Daarvoor hoeven zij zich niet opnieuw in het BIG-register in te schrijven. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order. Deze tijdelijke maatregel geldt overigens niet voor apothekers. Daarnaast is de herregistratie-verplichting opgeschort, en wel voor álle BIG-geregistreerde zorgverleners. Nu artsen en verpleegkundigen die vanaf 1 januari 2018 niet meer BIG-geregistreerd zijn wel aan de slag mogen, kunnen zorgorganisaties en zorginstellingen gebruik maken van hun ervaring van kennis. De inzet van extra personeel in de zorg is nu eenmaal zeer hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De voormalig arts of verpleegkundige dient uiteraard wel bekwaam te zijn; en te beschikken over voldoende recente kennis en vaardigheden. Herregistratie opgeschort Daarnaast wordt de herregistratie-verplichting voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order opgeschort. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals apothekers, artsen en verpleegkundigen zich nu niet hoeven te herregistreren. Dat is normaal gesproken elke vijf jaar verplicht. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen. Door het opschorten van deze verplichting zullen zorgverleners die vanwege de uitbraak van het coronavirus niet aan de vereisten van herregistratie voldoen, niet worden geschrapt uit het register. De maatregel geldt voor iedereen die vanaf 18 maart 2020 zou moeten herregistreren en tot nader orde.  Bron:...

Lees Verder
FIP publiceert voor apothekers nieuwe richtlijn coronavirus
mrt22

FIP publiceert voor apothekers nieuwe richtlijn coronavirus

De International Pharmaceutical Federation (FIP) heeft de wereldwijde corona-richtlijn voor apothekers bijgewerkt. Deze leidraad vervangt de eerste richtlijn die vorige maand is uitgegeven. Gezien de snelle ontwikkeling is een update dringend noodzakelijk. Het document biedt relevante informatie en richtlijnen voor alle apothekers en apotheekmedewerkers. Apotheken hebben het zwaar in deze hectische tijd. Juist openbare apotheken zijn vaak het eerste contact voor mensen met gezondheidsproblemen of voor degenen die behoefte hebben aan informatie en betrouwbaar advies. Tegelijk moet de normale farmaceutische zorg doorgang vinden. De FIP wil met deze uitgave wereldwijd apothekers en medewerkers ondersteunen. Inhoud De bijgewerkte richtlijn voor het coronavirus/COVID-19 bevat: Wijze van transmissie en incubatieperiodeApotheekactiviteiten en -faciliteiten: zorgen voor veiligheid en continuïteit van de dienstverleningPreventieve maatregelen, waaronder het gebruik van maskersApotheekinterventies en patiëntbegeleidingBehandelrichtlijnen en medicijnen die mogelijk moeten worden opgeslagenVooruitgang bij de ontwikkeling van medicijnen en vaccinsLaboratoriumtests voor COVID-19 in geval van vermoeden van het virus bij mensen Reinigings- en desinfectieproducten en -proceduresReisadvies Kijk op de website van FIP voor de herziene richtlijn (update: 19 maart 2020). Veiligheid geneesmiddelen De leidraad gaat ook in op de verschillende opvattingen over de veiligheid van gebruik van ibuprofen, ACE-remmers, ARB’s en corticosteroïden met betrekking tot de coronavirus/COVID-19-pandemie. De suggestie is dat gebruik leidt tot een verhoogd risico op infectie of een verhoogde ernst van de ziekte. Echter: elk advies om gebruik te staken, zal leiden tot grote bezorgdheid bij het publiek. Vooral openbare apothekers krijgen veel vragen over gebruik van deze middelen en zij moeten mensen hierover goed kunnen adviseren. Neem daarom kennis van de standpunt van het FIP hierover. Over FIP De International Pharmaceutical Federation (FIP) is de wereldwijde federatie van nationale verenigingen van apothekers en farmaceutische wetenschappers en onderhoudt officiële betrekkingen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Met 151 aangesloten organisaties vertegenwoordigt ze ruim vier miljoen beoefenaars en wetenschappers over de hele wereld....

Lees Verder
Zelftesten coronavirus zijn verboden
mrt17

Zelftesten coronavirus zijn verboden

Er zijn nog geen goedgekeurde zelftesten voor corona en er is ook nog geen toestemming om dit soort testen op de markt te brengen. Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus bij je draagt, zijn daarom verboden. Indien nodig, zal de inspectie optreden tegen aanbieders van dergelijke niet-goedgekeurde zelftesten. Een aangemelde instantie moet altijd beoordelen of een zelftest bruikbaar en begrijpelijk is voor gebruik thuis. Dat is wat betreft corona nog niet gebeurd. Wettelijke eisenZelftesten kunnen een foutief resultaat opleveren, zowel positief als negatief. Gebruikers raken dan onnodig ongerust of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld. Voor zelftesten gelden daarom wettelijke eisen. Elke zelftest moet door een aangemelde instantie (‘notified body’) worden beoordeeld. De test moet een CE-markering dragen. Achter de CE-markering staat een viercijferige code: de unieke identificatie van de aangemelde instantie die de test heeft beoordeeld. Het is belangrijk dat de zelftest eenvoudig te gebruiken is door leken in een thuissituatie. Op de verpakking moet staan dat het om een zelftest gaat. Daarnaast moet een test voor thuisgebruik in Nederland een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing hebben. Met daarin ook de vermelding dat de gebruiker geen medische beslissingen mag nemen zonder eerst zijn/haar arts te raadplegen. Een test die bedoeld is voor professioneel gebruik in een laboratorium, is níet goedgekeurd voor thuisgebruik. Niet goedgekeurdHet kost fabrikanten de nodige tijd om nieuwe zelftesten te laten beoordelen door aangemelde instanties. De inspectie heeft geen informatie ontvangen van aangemelde instanties of van inspecties van andere lidstaten van de Europese Unie dat er nu al zelftesten voor het coronavirus goedgekeurd zijn. Er is dus nog geen toestemming om dergelijke testen op de markt te brengen. Verschil tussen laboratoriumtesten en zelftestenGeaccrediteerde laboratoria, zoals die van het RIVM, gebruiken testen die kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. De zelftesten die thuis kunnen worden gebruikt, laten zien of iemand in aanraking is geweest met het virus. Dit gebeurt via een andere methode. Echter: deze zelftesten kunnen niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt. Ingrijpen door inspectieDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op verschillende soorten (zelf)testen. De inspectie zal optreden tegen aanbieders van niet-goedgekeurde zelftesten. Ook werkt de inspectie samen met collega-diensten in andere EU-lidstaten en met het ministerie van VWS om een compleet beeld te krijgen van de zelftesten die op de Europese markt worden aangeboden. Bron:...

Lees Verder
NHG publiceert twee korte films over coronavirus
mrt14

NHG publiceert twee korte films over coronavirus

Het coronavirus: het zet de wereld op z’n kop. Vooral op de gezondheidszorg heeft het een enorme impact. Zorgverleners worden overspoeld met vragen van het publiek. Maar ook met informatie over hoe te handelen. Het NHG heeft nu twee korte films gemaakt over het coronavirus. Een film met praktische tips voor de huisartspraktijk en een film over de rol van het NHG in de informatievoorziening over het coronavirus. Tips voor de huisarts Jantine Woudstra, wetenschappelijk medewerker bij het NHG en huisarts, geeft in deze korte film tips voor in de huisartspraktijk. Ze doet suggesties om de druk op de telefoon te verminderen, bijvoorbeeld door een extra keuzemenu. Of via een bandje verwijzen naar Thuisarts.nl. Ook vertelt ze hoe het proces verloopt als iemand belt die denkt te zijn besmet met het coronavirus. Ze legt ook uit wat je als huisarts zelf kunt doen om de kans op overdracht van het virus te verkleinen.  Rol NHG Jako Burgers, strategisch medisch adviseur bij het NHG en huisarts, vertelt in een korte film wat de rol van het NHG is in de informatievoorziening rond het coronavirus. In de dagelijkse overleggen met het RIVM probeert het NHG de adviezen zo goed mogelijk te vertalen naar de huisartsen en naar het publiek via Thuisarts.nl. De websites van het NHG, RIVM en GGD worden dagelijks bijgehouden. Zie hier beide...

Lees Verder
NZa verruimt regelgeving vanwege coronavirus
mrt14

NZa verruimt regelgeving vanwege coronavirus

Het bedrijfsleven is knarsend tot stilstand gekomen. De zorgsector moet juist alle zeilen bijzetten vanwege de snelle toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. De NZa vindt dat de regelgeving de zorgprofessionals niet mag belemmeren in hun werk. Veilige en tijdige zorg aan patiënten staat voorop. Daarom gaat de NZa een regel in de medisch-specialistische zorg tijdelijk verruimen en maakt ze een nieuwe regel voor de langdurige zorg. Mochten zorgverleners barrières ervaren in het verlenen van zorg, hoort de zorgautoriteit dat graag. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars die knelpunten ontmoeten in de regelgeving, kunnen contact opnemen met de NZa. Op de website publiceert de NZa een overzicht van vragen en antwoorden. Digitale consulten Om de kans op besmetting te verkleinen en de druk op ziekenhuizen te helpen verlichten, wordt de regelgeving voor face-to-faceconsulten tijdelijk verruimd. Specialisten kunnen daarmee het eerste consult met een patiënt ook digitaal doen. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis als dat niet echt noodzakelijk is. De NZa heeft de NVZ en de NFU, de koepels voor aanbieders van medisch-specialistische zorg, gevraagd om een concreet voorstel voor deze verruiming, zodat dit in de praktijk uitvoerbaar is. Extra kosten door corona in langdurige zorg Zorgaanbieders maken de komende periode mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed. In verband met de ernst van de coronasituatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. Het streven is om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren. Eerste lijn niet genoemd Ook in de eerste lijn is de druk enorm groot en ook hier zullen extra kosten onvermijdelijk zijn. De NZa heeft het in haar berichtgeving echter (vooralsnog?) alleen over de langdurige zorg, niet over eerstelijnszorg. Bron:...

Lees Verder
Samenwerking leidt tot minder voorschrijven opiaten
mrt13

Samenwerking leidt tot minder voorschrijven opiaten

Samen met de huisartsen heeft ziekenhuis Tjongerschans in de regio Heerenveen het gebruik van verslavende pijnstillers binnen één jaar met 40 procent naar beneden gekregen. En dat met een simpele aanpak. Namelijk: strenger kijken naar de uitgiften van deze medicijnen en minder grote hoeveelheden mee naar huis geven. De ‘Taakgroep Gepast gebruik van opioïden’ verneemt graag nog meer goede praktijkvoorbeelden. Anesthesiologen, ziekenhuisapothekers en apotheekhoudende huisartsen gingen om tafel na een alarmerend bericht in De Volkskrant in juli 2018. Dit artikel beschrijft de groeiende verslaving aan opiaten; zware pijnstillers met een sterk verdovende werking. De bekendste zijn morfine en oxycodon. Tussen 2008 en 2018 is het aantal gebruikers van oxycodon in Nederland bijna vervijfvoudigd, namelijk van 93.000 tot 485.000. Terwijl het heel lastig is om daarvan af te kicken. In het overleg bleek dat bij de apotheekhoudende huisartsen de problematiek beperkt is. Maar de ziekenhuisapothekers zagen vanaf 2016 echt een stijgende lijn. Belangrijke factoren zijn de toegenomen aandacht voor pijnbehandeling en de kortere ligduur. Medicatie op maat De meeste gebruikers van opioïden zijn tijdelijk, bijvoorbeeld na operaties. Een middel als oxycodon werd eigenlijk best gemakkelijk voorgeschreven. Mensen liggen maar kort in het ziekenhuis. Na een operatie kregen patiënten bijna standaard voor twee weken pijnmedicatie mee naar huis. Inmiddels is dat teruggebracht tot 3 – 5 dagen. Ook levert de poliklinische apotheek de exacte hoeveelheid af, in plaats van hele doosjes. Verder is er gekeken naar de manier van plaatselijk verdoven bij bijvoorbeeld knie- en schouderoperaties. Dat kan pijnklachten na afloop verminderen. Praktische aanpak Het project startte in november 2018. De ingrepen hebben in iets meer dan een jaar tijd gezorgd voor een vermindering van 40% in de hoeveelheid opioïden. Zonder dat dit leidde tot klachten van patiënten. Het aantal patiënten dat een voorschrift kreeg, bleef gelijk.  Bijkomend voordeel is een forse besparing op de zorgkosten. Ook opvallend: de omslag kostte amper vergadertijd. De nieuwe werkwijze is ingevoerd na enkele praktische sessies tussen huisartsen, apothekers en anesthesiologen. Goede praktijkvoorbeelden gevraagd De ‘Taakgroep Gepast gebruik van opioïden’ is op zoek naar goede voorbeelden uit de praktijk. Bent u aan de slag gegaan met het terugdringen van langdurig opioïdengebruik? Of heeft u in uw regio goede transmurale afspraken gemaakt? Of heeft u een andere tip voor collega-zorgverleners? Geef ze dan door via opiaten@ivm.nl Bronnen: Opiaten.nl, Leeuwarder...

Lees Verder
KNMP Zorginnovatieprijs gaat naar PharmaSwap
mrt12

KNMP Zorginnovatieprijs gaat naar PharmaSwap

Verspilling van medicatie tegengaan. Dat wordt op tal van manieren gedaan. Apothekers Jelmer Faber en Piter Oosterhof hebben daartoe PharmaSwap opgericht. Een soort marktplaats waar apothekers vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen van niet-verstrekte geneesmiddelen. Daarmee hebben ze de KNMP Zorginnovatieprijs 2020 gewonnen. Het gaat om medicijnen die niet bij patiënten zijn geweest en die bewaard zijn volgens de geldende wet- en regelgeving. Dat is bij apothekers vanzelfsprekend het geval en daardoor is de veiligheid en kwaliteit geborgd. Iets dat niet het geval is als ongebruikte medicatie terugkomt van patiënten. Marktplaats Niet alleen patiënten houden medicijnen over. Ook apotheken en leveranciers. En het gaat vaak om dure geneesmiddelen die na de houdbaarheidsdatum worden vernietigd. PharmaSwap brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op een besloten ‘marktplaats’ kunnen apothekers hun teveel aan voorraad geneesmiddelen aanbieden. Andere apotheken in het land kunnen die mogelijk juist goed gebruiken voor hun patiënten. De medicijnen worden vervolgens niet via de post verstuurd, maar door groothandel Alliance Healthcare. Tijdens het transport wordt de kwaliteit in de gaten gehouden.   KNMP Zorginnovatieprijs PharmaSwap is gestart met een pilot waaraan twintig apotheken hebben deelgenomen. In totaal zijn 68 verpakkingen – met een gezamenlijke waarde van 54.000 euro – niet vernietigd. Een succes dus, zeker als je dit concept doortrekt naar deelname van alle apotheken. Daarbij past het concept naadloos in de rol van apothekers om verspilling van genees- en hulpmiddelen te voorkomen. Dat doen ze door te werken aan goed medicijngebruik, therapietrouw en het afleveren medicatie voor een passende periode. Met PharmaSwap is daar een mogelijkheid aan toegevoegd. Namelijk met elkaar medicatie uitwisselen, die de ene apotheek overhoudt en de andere goed kan gebruiken. Het is dus niet verwonderlijk dat hiermee de KNMP Zorginnovatieprijs is gewonnen, ter waarde van € 10.000. Deze prijs is bedoeld als stimulans om innovatieve ideeën van apothekers verder te brengen. Meer informatie Aanbieder en koper stellen zelf de prijs vast van het te verhandelen geneesmiddel, daar heeft PharmaSwap geen bemoeienis mee. Er gaat een percentage van het bedrag naar PharmaSwap om het proces te kunnen faciliteren en borgen Bekijk het filmpje van PharmaSwapAanmelden voor PharmaSwap Ook interesse om mee te doen met PharmaSwap? Meld u hier aan. Zie ook het artikel op FarmaMagazine: Marktplaats voor geneesmiddelen...

Lees Verder
Adviezen om Coronavirus tegen te gaan
mrt12

Adviezen om Coronavirus tegen te gaan

Goed de handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden. In de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zijn betrokken ministers op 9 maart bijgepraat over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Vanuit verschillende invalshoeken is gesproken over maatregelen en de gevolgen voor Nederland. Het kabinet onderstreept het belang om adviezen van het RIVM op te volgen. Specifieke adviezen voor Noord-Brabant Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant specifieke adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt ze gevraagd sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Ze kunnen contact met de huisarts opnemen als de klachten erger worden. Deze oproep blijft de komende zeven dagen gelden, t/m maandag 16 maart.  Aan werkgevers wordt gevraagd om waar dat redelijkerwijs kan, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord-Brabant thuis werken. Ook wordt gevraagd om te bekijken of werktijden kunnen worden gespreid. Die aanvullende maatregelen kunnen eraan bijdragen aan het tegengaan van besmetting, en geldt t/m maandag 16 maart. Rest van Nederland Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet te worden gebeld, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Ga niet zelf naar de praktijk, maar bel. Bron:...

Lees Verder