Kappen nou!
feb18

Kappen nou!

Wat een heerlijk begin van het nieuwe jaar, Niels! Het jaar is nog maar net begonnen, de beste wensen nog niet uitgesproken of de beschuldigingen vliegen over en weer. Ja, de farmaceutische zorg heeft hele goede voornemens uitgesproken voor 2019! Waar 2018 eindigde gaat dit jaar vrolijk verder, Bas. De aanval van de apothekers op het preferentiebeleid als oorzaak van de tekorten aan de balie gaat met volle kracht door. De huisartsen ondersteunen deze noodkreet van harte, want die zijn het gezeur van al die patiënten om een ander doosje ook meer dan zat. En maar blijven roeptoeteren dat de zorgverzekeraar de kwade genius is. En die zorgverzekeraars die vervolgens hun rituele dans uitvoeren, alles glashard ontkennen en ondertussen lachend naar de besparingen kijken. En niet te vergeten die zes farmaceutische fabrikanten, Niels. Verenigd in de Generieke Leveranciers Nederland, beweren dat de tekorten toch echt niet door dat preferentiebeleid komt. Echt niet. Zeker weten. Ik zweer het je. Je doelt op de club onder leiding van een voormalig beleidscoördinator van een van de grootste zorgverzekeraars en tevens een van de grondleggers van datzelfde preferentiebeleid, Bas? Precies, Niels. En ondertussen wordt op basis van een paar geruchten een beroepsgroep beticht van fraude. Een tendentieus artikel in Trouw over dat iemand hoorde zeggen dat de buurman had gehoord van zijn neef dat een apotheker geneesmiddelen exporteert en zo de oorzaak is van al die tekorten. Stevige woorden, Bas, zo kennen we je weer. Laten we dan ook deze eerste editie van dit jaar, dat tot doel heeft om de spelers in de farmaceutische zorg te verbinden, gebruiken om een oproep te doen: heren en dames, kappen met zwarte pieten! Gedraag je en ga als volwassen mensen rond de tafel. Aan een ronde tafel. Ga met elkaar in gesprek, luister naar elkaar en bedenk je voor wie we werken: voor de patiënt en niet voor je eigen belang. Dat gaat zo niet lukken, Niels, die vermoorden elkaar dan bijkans. De minister moet een verkenner aanstellen, iemand met gezag, die de partijen bij elkaar brengt. Toen het in 2013 ook hommeles was heeft de toenmalige minister van VWS Alexander Rinnooy Kan de opdracht gegeven de vastgelopen farmaceutische zorg weer aan de praat te krijgen. Mét resultaat. Zal ik hem eens...

Lees Verder
Risico-informatie voor gebruik carbimazol/thiamazol
feb08

Risico-informatie voor gebruik carbimazol/thiamazol

Bij gebruik van het schildkliermiddel met carbimazol/thiamazol bestaat het risico op een alvleesklierontsteking (acute pancreatitis). In dit geval moet deze medicatie direct worden gestopt. Patiënten die eerder een alvleesklierontsteking hebben gehad tijdens het gebruik van carbimazol/thiamazol moeten dit middel niet gebruiken. En voor vrouwelijke gebruikers in de vruchtbare leeftijd luidt het advies voor anticonceptie vanwege het verhoogde risico op aangeboren afwijkingen. Het risico is het hoogst in het eerste trimester van de zwangerschap en bij hoge doseringen. Dit schrijft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar site. Daarbij heeft ze de volgende adviezen opgenomen voor artsen en patiënten. Advies aan patiënten Bent u een vrouw in de vruchtbare leeftijd? Overleg met uw arts en gebruik effectieve anticonceptie tijdens de behandeling met carbimazol/thiamazol. Heeft u een kinderwens? Bespreek dan met uw arts wat de mogelijkheden zijn. Advies aan artsen Heeft uw patiënt een alvleesklierontsteking (acute pancreatitis)?  Stop dan direct met de behandeling van carbimazol/thiamazol. Is er eerder een alvleesklierontsteking opgetreden tijdens het gebruik van carbimazol/thiamazol? Schrijf dit medicijn dan niet opnieuw voor. Behandel een overactieve schildklier (hyperthyroïdie) bij zwangere vrouwen adequaat om ernstige complicaties bij moeder en ongeboren kind te voorkomen. Weeg de voordelen en risico’s voor de individuele patiënte af om te bepalen of carbimazol/thiamazol tijdens de zwangerschap gebruikt mag worden. Schrijf  uitsluitend voor in de laagst effectieve dosering en gebruik niet samen met thyroïdhormonen. Is de patiënte zwanger en gebruikt zij carbimazol/thiamazol? Monitor de moeder en het ongeboren kind dan.   Brief met risico-informatie De firma Aspen Pharma Trading Limited heeft hierover een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) gestuurd. De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verzonden naar huisartsen, endocrinologen, gastro-enterologen (MDL-artsen), gynaecologen, kinderartsen, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers....

Lees Verder
Stijging dure geneesmiddelen steeds groter probleem
feb06

Stijging dure geneesmiddelen steeds groter probleem

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen slagen er steeds beter in om lagere prijzen af te spreken voor de geneesmiddelen. Desondanks blijven de totale uitgaven aan geneesmiddelen sterk stijgen. Oorzaken daarvan zijn de toename van het aantal patiënten en de komst van nieuwe medicijnen zorgen. Naar verwachting stijgen ook de komende jaren de kosten van geneesmiddelen. Uit voorlopige cijfers over 2017 blijkt dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen verder groeien naar € 2,08 miljard. In 2016 was dat bedrag € 1,91 miljard. Dat betekent een groei van maar liefst 9%. Dat blijkt uit de NZa- Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2019. De uitgaven aan dure geneesmiddelen stegen de afgelopen jaren harder dan de rest van de medisch-specialistische zorg. Zo’n 8,8 procent van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg in 2017 op aan dure geneesmiddelen. Dit dreigt ten koste te gaan van andere zorg, gezien het feit dat volgens het hooflijnenakkoord de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg nauwelijks mag toenemen. De stijging van het aandeel van dure geneesmiddelen in de totale uitgaven in de medisch-specialistische zorg vormt een bedreiging voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van medisch-specialistisch zorg en daarmee voor de solidariteit. Duurste geneesmiddelen De stijging wordt veroorzaakt door de introductie van nieuwe, dure geneesmiddelen en de groei van het aantal patiënten. De top 3 geneesmiddelen met de hoogste totale uitgaven zijn geneesmiddelen tegen reuma (TNF-alfaremmers). De uitgaven aan deze groep geneesmiddelen dalen overigens vanwege lagere prijzen, terwijl het aantal patiënten nog steeds groeit. Van de 23 duurste geneesmiddelen zijn de gemiddelde uitgaven per patiënt per jaar meer dan € 80.000. Onderzoek NZa Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken afspraken over de totale kosten die ze in een jaar kunnen declareren. Steeds vaker worden geneesmiddelen buiten deze omzetplafonds gehouden en worden vergoed, ongeacht het aantal gebruikte geneesmiddelen. Zorgverzekeraars spreken met ziekenhuizen af om geneesmiddelen aan ziekenhuizen te vergoeden op basis van de netto inkoopprijs, zonder dat de verzekeraar de prijs kent die een ziekenhuis betaalt op geneesmiddelniveau.  Kan of moet het misschien anders? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag gaat de NZa onderzoeken of de markt voor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg beter kan worden ingericht. Reactie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen plaatst in haar reactie op de Monitor een aantal kritische kanttekeningen. Ze vindt dat dat de Monitor een onevenwichtig beeld schetst, door de eenzijdige focus op de bruto bedragen die ziekenhuizen aan geneesmiddelen uitgeven. Duizenden patiënten met bijvoorbeeld kanker, reuma of een zeldzame ziekte hebben baat bij de nieuwe geneesmiddelen. Daarbij: de inzet van innovatieve geneesmiddelen in ziekenhuizen betreft steeds vaker genezende therapieën. Dat bespaart op termijn veel zorgkosten. “Natuurlijk is er druk op het medicijnbudget van ziekenhuizen. Maar we...

Lees Verder
Minister Bruins wil groeiend gebruik zware pijnstillers terugdringen
feb05

Minister Bruins wil groeiend gebruik zware pijnstillers terugdringen

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg neemt verschillende maatregelen om het groeiende gebruik van zware pijnstillers zoals Oxycodon en Fentanyl zoveel mogelijk terug te dringen. Vanaf 1 maart gaat een groep artsen, apothekers en ander experts gezamenlijk aan de slag. Hun opdracht is om de acties en maatregelen rondom opioïden in kaart te brengen en te coördineren. De maatregelen moeten leiden tot het vergroten van de kennis en bewustzijn van de risico’s, duidelijke richtlijnen, meer onderzoek en snellere signalering van verkeerd of oneigenlijk gebruik van opioïden. Het gaat onder andere om het geven van voorlichting en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook moet het gebruik, wanneer dat niet meer strikt noodzakelijk is, zo snel mogelijk op een verantwoorde manier worden gestopt. De aanpak moet er uiteindelijk toe leiden dat voorschrijvers en gebruikers zich bewust zijn welke alternatieve keuzemogelijkheden er op het terrein van pijnstillers zijn en welke risico’s hieraan verbonden zijn. Sterke stijging gebruikers Het aantal gebruikers van zeer sterke pijnstillers, zogenaamde opioïden, is de afgelopen tien jaar fors gestegen. Waren er in 2008 nog 93.000 patiënten die de pijnstiller Oxycodon gebruikten, in 2018 is dat gestegen naar 485.000. Ook het gebruikersaantal van Fentanyl steeg in dezelfde periode van 65.000 naar 111.000. Risico op verslaving Opioïden zijn de zwaarste categorie pijnstillers. Ze zijn effectief en onmisbaar in het bestrijden van pijn, maar aan het gebruik kleven risico’s, waaronder verslaving. Dat geldt in het bijzonder voor Oxycodon. Afbouw van het gebruik zonder passende begeleiding is niet eenvoudig. Langdurig gebruik kan in het ergste geval leiden tot vergiftiging. Minister Bruno Bruins zegt dat het groeiend gebruik van zware pijnstillers hem het grote zorgen baart. “Situaties waarin patiënten verslaafd raken aan Oxycodon soms jarenlang of onnodig op de spoedeisende hulp belanden als gevolg van vergiftiging door onverantwoord gebruik van Oxycodon, vind ik onacceptabel.” Meer kennis bij voorschrijvers en gebruikers Vanaf 1 maart gaat een groep artsen, apothekers en ander experts gezamenlijk aan de slag om de acties en maatregelen rondom opioïden in kaart te brengen en te coördineren. De aanpak moet ertoe leiden dat voorschrijvers en gebruikers zich bewust zijn van de risico’s van het gebruik van zware pijnstillers, en welke alternatieve keuzemogelijkheden er zijn.   Bron:...

Lees Verder
Verkoop van schaarse medicijnen aan het buitenland is immoreel
jan29

Verkoop van schaarse medicijnen aan het buitenland is immoreel

Het bericht dat Nederlandse apothekers medicijnen aan het buitenland verkopen, terwijl er in ons land sprake is van tekorten, heeft nogal wat stof doen opwaaien. De verbazing en de verontwaardiging is groot en leidt tot stevige reacties. Minister Bruins adviseert om vermoedens daarvan te melden bij de Inspectie. Zo’n 800 geneesmiddelen waren in 2018 minstens veertien dagen niet verkrijgbaar. Volgens een artikel in dagblad Trouw speelt er meer dan alleen de lage prijzen. Dat artikel spreekt van verkoop aan het buitenland, niet alleen door groothandelaren, maar ook door apothekers. Er gaan geruchten dat het zo’n minimaal veertig tot honderd apothekers betreft. Inspectie De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft aan wel enkele signalen te hebben ontvangen dat apotheken zonder groothandels- of fabrikantenvergunning geneesmiddelen verkopen. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat dit op grote schaal gebeurt. Verwerpelijk en immoreel KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent is verbaasd over het artikel in Trouw. ‘We herkennen ons niet in het beeld. Alleen bedrijven met een groothandelsvergunning mogen importeren en exporteren. Als het waar zou zijn dat medicatie wordt geëxporteerd ten tijde van een tekort, dan is dit echt verwerpelijk en immoreel. De Nederlandse patiënt is hiervan de dupe en het is een klap in het gezicht van meer dan 3.000 apothekers in Nederland die dagelijks met veel kunst- en vliegwerk de tekorten oplossen.’ Binnen de werkgroep geneesmiddelentekorten, onder regie van VWS, bestaan afspraken met groothandels om in het geval van geneesmiddelentekorten niet te exporteren. De KNMP benadrukt nogmaals het belang van de gedragscode. ‘We kunnen de Nederlandse patiënt niet in de kou laten staan.’ Doe een melding bij IGJ Ook minister Bruno Bruins heeft gereageerd. Hij noemt het kwalijk als voor Nederland bedoelde medicijnen inderdaad zouden worden verkocht aan het buitenland. “Dat getuigt niet van goede zorg aan de patiënt. Het is ook niet volgens de afspraak die met de groothandelaren is gemaakt”, zegt hij. Bruins adviseert mensen die vermoeden dat de export van medicijnen niet helemaal in de haak is dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bronnen: Trouw, Nu.nl, KNMP Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Symposium over de impact van de komst van EMA
jan28

Symposium over de impact van de komst van EMA

De tijdelijke huisvesting voor het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is klaar voor gebruik. Dit is een belangrijke stap in de verhuizing van het EMA naar Nederland. Echter: wat betekent de komst van EMA naar ons land en welke impact heeft dat. Voor onze economie, voor de innovatieve geneesmiddelen, voor het CBG? Het NVGF-symposium op dinsdag 5 februari a.s. gaat daarop in. In de 22 jaar dat het EMA is gevestigd in Londen is er een bloeiende farmaceutische industrie ontwikkeld. Naar verwachting gebeurt dat de komende jaren ook in ons land. Er is nu reeds sprake van de komst van een aantal farmaceutische of farma-gerelateerde bedrijven die zich (gaan) vestigen in de nabije omgeving van EMA in Amsterdam, waaronder Sanofi en de Food and Drugs Agency (FDA). In 2022 volledig operationeel “Elf maart gaan we over,” vertelt Noël Walthion, de Belgische vicedirecteur van het EMA. “Dan werken hier vierhonderd mensen.” Met ‘hier’ doelt hij op het Spark-gebouw dat dienst doet als tijdelijk kantoor. Daar verblijft het geneesmiddelenagentschap zo’n negen maanden, om dan intrek te nemen in het permanente verblijf op de Zuidas. Een majeure en ingrijpende operatie. “Onze kerntaak is overeind gebleven, maar door de verhuizing werken we niet meer full-speed,” erkent vicedirecteur Walthion. “We verwachten in 2020 weer volledig operationeel te zijn.” Symposium op 5 februari a.s. Het zal duidelijk zijn dat de komst van de EMA ook gevolgen heeft voor ons land. Maar welke? De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) organiseert op 5 februari 2019 vanaf 13.00 uur een symposium over de impact en nieuwe mogelijkheden. Toonaangevende vertegenwoordigers uit de politiek, van het CBG, de innoverende biotech-industrie en EMA zullen hun visie geven, waaronder Wouter Bos, Mona Keijzer, Noel Wathion en Hugo Hurts. Aginus Kalis, project director relocation EMA, VWS is dagvoorzitter. Inschrijven Voor leden van de NVFG is de toegang gratis, niet-leden betalen 75 euro. Bekijk alle informatie, inclusief programma en mogelijkheid tot aanmelding Zie ook het artikel bij FarmaMagazine: Vele farmaceutische bedrijven in slipstream van EMA naar Amsterdam Bronnen: NVFG, VWS en AD Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Ton de Boer (CBG): “Tekorten verdwijnen nooit  helemaal”
jan21

Ton de Boer (CBG): “Tekorten verdwijnen nooit helemaal”

De bijsluiter verbeteren, en gunstige effecten met alleen de relevante bijwerkingen van geneesmiddelen op één toegankelijke A4. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), over het winnen van het vertrouwen van de patiënt en over de tekorten aan geneesmiddelen. “Ik ben bang dat de tekorten nooit helemaal zullen verdwijnen.” Hij voelt zich na een jaar helemaal thuis als voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. “Het was de juiste stap om de universiteit te verruilen voor het CBG. En het is veel spannender dan ik had gedacht! Hier heerst een andere dynamiek dan op de universiteit: zeer afwisselend werk en altijd spannend want iedere dag kan er iets gebeuren. Als arts én onderzoeker kom ik hier goed tot mijn recht. Ik lees stukken, overleg met tal van mensen over heel verschillende onderwerpen en doe uitspraken. En ik word er nog voor betaald ook”, vertelt de Boer met een lichte glimlach. “Dit is mijn eerste termijn, maar ik blijf graag nog wat langer.” Ton de Boer zet het beleid van zijn voorganger Bert Leufkens voort en zet de luiken van het CBG verder open. Want als het aan De Boer ligt moet zijn organisatie de patiënt meer betrekken bij de regulatoire processen. “Vorig jaar is het CBG gestart met het programma Goed Gebruik om goed medicijngebruik te stimuleren. Zo heeft het CBG samen met andere partijen het startschot gegeven om te komen tot online betrouwbare informatie over geneesmiddelen. Maar we gaan verder: het CBG gaat de informatie aan de patiënt verbeteren. De bijsluiter moet in begrijpelijke taal zijn geschreven. Daarnaast komt er beknopte informatie op één A4 met gunstige effecten van het geneesmiddel: ‘Dit geneesmiddel verlengt uw levensduur’ in plaats van ‘verlaagt uw bloeddruk’. De bijwerkingen willen we beperken tot de meest relevante. Nu bevat de bijsluiter van bijvoorbeeld statines zo’n 50 bijwerkingen, terwijl vooral spierklachten en verhoogde leverenzymen voorkomen. Het format voor de beknopte, nieuwe bijsluiter bestaat uit een enkele A4, op een visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd met betrouwbare informatie die eenvoudig te begrijpen is. Het CBG test de beknopte bijsluiter bij groepen patiënten en gaat in gesprek met de industrie om de bijsluiters volgens dit nieuwe format te maken.” Ondertussen neemt het vertrouwen van de patiënt in geneesmiddelen, industrie en overheid verder af. “Vertrouwen in alle medicijnen zit in de missie van het CBG! Onze uitdaging is om nog beter te communiceren over waarom er tekorten zijn, of waarom generieke medicijnen ook goed zijn. Het CBG wil meer zichtbaar zijn, is aanwezig op Twitter en wellicht binnenkort ook op Facebook. Verschijnen er onwaarheden in de pers dan zullen we dat rechtzetten.” Huisarts...

Lees Verder
CGRP-remmers: Nieuwe middelen voor de behandeling van migraine
jan18

CGRP-remmers: Nieuwe middelen voor de behandeling van migraine

Migraine is een aandoening die veel voorkomt en veel belemmering van de dagelijkse bezigheden en arbeidsverzuim veroorzaakt. Het kan al beginnen op kinderleeftijd maar de prevalentie neemt toe in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en blijft toenemen tot de leeftijd van 35 tot 39 jaar waarna de prevalentie geleidelijk afneemt, vooral bij vrouwen na de menopauze. Migraine komt bij vrouwen tweemaal zo vaak voor als bij mannen en de peilprevalentie bij vrouwen is hoger dan 25%.  Zowel de frequentie als de ernst van aanvallen van migraine lopen heel sterk uiteen. Voor de een is het een aandoening die zich af en toe voordoet en goed kan worden behandeld, voor de ander is het een aandoening die soms op meer dan de helft van de dagen aanwezig is, veel narigheid veroorzaakt en niet voldoende verbetering toont met gebruik van de thans beschikbare middelen. Etiologie Wat is migraine en wat weten we over de etiologie ervan? De NHG-Standaard Hoofdpijn zegt er het volgende over. Migraine is een neurovasculaire aandoening met heftige aanvalsgewijze hoofdpijn. Migraineaanvallen kunnen wisselen in ernst en duur. Bij ongeveer 60% van de vrouwen met migraine houdt het optreden van de aanvallen verband met de menstruele cyclus. Meestal treden deze op voor of tijdens de menstruatie. Onderzoeken wijzen in de richting van oestrogeenonttrekking als uitlokkende factor. Eerstegraadsfamilieleden van een patiënt die migraine met aura heeft, hebben een bijna viermaal verhoogd risico op het krijgen van migraine met aura. Migraine met aura geeft, waarschijnlijk alleen bij vrouwen, een tweemaal verhoogd risico op een ischemische beroerte. Bij migraine zonder aura is dit niet het geval. Recent zijn echter gegevens gepubliceerd (Adelborg et al., 2018) die wijzen op een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij alle patiënten met migraine. Bij 15 tot 25% van de mensen met migraine wordt een aanval voorafgegaan door een aura. Dit is een focaal neurologisch symptoom dat zich kan uiten in één of meer reversibele symptomen zoals visusstoornissen (bijvoorbeeld flikkerscotomen), tintelingen of doof gevoel in lippen, gelaat of hand (eenzijdig). Van deze symptomen ontstaat ten minste één symptoom geleidelijk in ten minste 5 minuten. Een aura duurt meestal ten hoogste 60 minuten, maar indien meer dan één aurasymptoom optreedt kunnen deze langer duren. Binnen een uur na het ontstaan van de aurasymptomen volgt de hoofdpijnfase. Een aura is niet hetzelfde als prodromale verschijnselen. Deze laatste ontstaan enige uren tot een dag voorafgaand aan de migraineaanval en kunnen bestaan uit hyper- of hypoactiviteit, depressieve gevoelens of hypomane stemming, trek in bepaalde voedingsmiddelen of geeuwen. Vormen van hoofdpijn Migraine moet worden onderscheiden van spanningshoofdpijn, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn. Voor de beschrijving van deze vormen van hoofdpijn wordt verwezen...

Lees Verder
Voorstel Minister Bruins: medicijnvoorraad van vier maanden
jan16

Voorstel Minister Bruins: medicijnvoorraad van vier maanden

Minister Bruins wil dat groothandelaren en apothekers een medicijnenvoorraad van vier maanden gaan aanleggen. Hij wil daarover in overleg met de groothandels en apotheken. Als partijen er samen niet uitkomen, overweegt hij om over te gaan tot een wettelijke verplichting. Medicijntekort wordt een nijpend probleem. De minister wil met de betrokken partijen het tij keren. Uit cijfers van de apothekersorganisatie KNMP bleek dat het medicijnentekort in 2018 opnieuw is toegenomen. Het aantal keren dat een medicijn tijdelijk – en soms langdurig – niet leverbaar was, is gestegen. Ook zijn er meer medicijnen definitief uit de handel genomen. Gesprek over oorzaak en aanpak Groothandelaren en apothekers zijn weliswaar op dit moment ook verplicht een voorraad aan te leggen, maar in de wet staat niet hoe groot die moet zijn. Volgens minister Bruins kan een voorraad van drie tot vier maanden meer dan de helft van de tekorten oplossen. “De meeste tekorten duren enkele weken”, aldus Bruins. “Het moet worden aangepakt en opgelost.” Hij heeft de betreffende partijen uitgenodigd op het ministerie voor een overleg over de oorzaak en de aanpak van het medicijnentekort. Volgens hem leidt een grotere voorraad niet tot een prijsverhoging. Uiteraard met uitzondering van bederfelijke medicijnen. Politieke druk Vanuit de Tweede Kamer wordt druk uitgeoefend op een strenge aanpak. Dat gebeurt met ferme bewoordingen. GroenLinks-Kamerlid Ellemeet vindt dat fabrikanten voldoende voorraad moeten hebben, “ook als dit extra geld kost”. De vraag is of het prijsbeleid niet is doorgeschoten, zegt Ellemeet. “Sommige geneesmiddelen zijn zo goedkoop geworden dat wij qua inkoop achteraan in de rij aansluiten als er een tekort is.” De inspectie moet strenger zijn, stelt CDA-Kamerlid Van den Berg. “Forse boetes voor fabrikanten en groothandels als zij niet leveren en maak voorraden transparant”, stelt ze voor. VVD-Kamerlid Rutte pleit ook voor grotere voorraden. Hij noemt het medicijnentekort een hardnekkig probleem. “Maar het is ook een internationaal probleem. Je moet ook kijken hoe je dit internationaal kan aanpakken.” Bron: NOS Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Het medicijnjournaal, december 2018
jan15
Lees Verder