Marktplaats voor geneesmiddelen
nov25

Marktplaats voor geneesmiddelen

Minder verspilling van geneesmiddelen en een forse besparing op de zorgkosten. Apothekers Jelmer Faber en Piter Oosterhof willen er met het platform PharmaSwap voor zorgen dat apothekers medicijnen uitwisselen zodat die niet worden vernietigd. Het idee won daarmee onlangs de verkiezing Duurzame Zorgprofessional 2019. Ze zijn er nog steeds een beetje verbaasd over. Onlangs won hun idee voor een marktplaats voor duurdere geneemiddelen zowel de publieks- als de juryprijs tijdens de verkiezing Duurzame Zorgprofessional 2019. Het geldbedrag gaat meteen in het verder ontwikkelen van het digitale systeem om vraag en aanbod van medicijnen bij elkaar te brengen. Onnodige verspillingHet idee van Pharmaswap ontstond drie jaar geleden. Ook in de farmakolom werd steeds meer nagedacht over hoe er een eind kan komen aan de verspilling van medicatie. Patiënten, apothekers en leveranciers houden immers regelmatig medicatie over. Vanuit onderzoek weten we dat medicijnen door patiënten vaak niet goed bewaard zijn. Te koud, of juist te warm. Maar in de farmaceutische kolom gebeurt het bewaren van medicijnen volgens strenge wet- en regelgeving. Geneesmiddelen die houdbaarheidsdatum zijn gepasseerd worden weggegooid in de apotheek. Dat weggooien van deze geneesmiddelen is slecht voor het milieu, het is onnodige verspilling van grondstoffen en het kost ook nog eens onnodig veel geld. Terwijl de medicatie nog heel goed geschikt is voor de patiënt elders in het land. Circulaire economie Zonde, dachten Jelmer Faber, poliklinisch apotheker in het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam, en Piter Oosterhof, collega in OLVG. Dat moet anders kunnen. Kunnen we die verspilling van medicatie en geld niet tegengaan? “In de praktijk van onze ziekenhuizen zagen we dat er sprake was van spillage. Medicijnen die volgens de wetgeving bewaard zijn gebleven en dus nog van uitstekende kwaliteit zijn moesten we na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum weggooien. Dat is nu eenmaal de wet. Uit gesprekken met collega ziekenhuizen bleek dat dit probleem zich overal in Nederland voordoet: een overschot aan geneesmiddelen waarvoor op dat moment even geen patiënt is. Dus hebben wij de handschoen drie jaar terug opgepakt en zijn we in gesprek gegaan met ketenpartners in de farma. We hebben denk ik met iedereen gesproken. Het probleem werd erkend, de spillage was zichtbaar. Ook het ministerie van VWS zag het probleem, maar verwees ons door naar de beroepsgroep. De KNMP verwees ons weer door naar de industrie en de groothandel. De groothandels willen het niet terugnemen. Iedereen wees naar elkaar, maar ondertussen gebeurde er niets. Terwijl uit onderzoek blijkt dat de verspilling van geneesmiddelen op zo’n € 100 miljoen per jaar wordt geschat. Daar is dus heel veel winst te behalen. Toen we in gesprek kwamen met FLOOW2 ging het balletje al snel rollen.”...

Lees Verder
Transport van donorbloed en medicatie per drone
nov22

Transport van donorbloed en medicatie per drone

Door de toenemende filedruk is Nederland steeds minder goed bereikbaar. En dat heeft ook gevolgen voor de zorg, waar soms elke seconde telt. Zo worden traumahelicopters ingezet voor het vervoer van patiënten. Nu start er een driejarige pilot met de inzet van drones voor medische toepassingen. Daarbij gaat het om vaste corridors, van zorglocatie naar zorglocatie. Een consortium bestaande ANWB Medical Air Assistance, PostNL, Erasmus MC, Sanquin en technologiepartners KPN en Avy gaat onder de naam Medical Drone Service de mogelijkheden onderzoeken van de inzet van drones voor medische toepassingen. Spoedtransporten “Soms is er veel haast, zoals voor antibiotica-infusen die binnen een paar uur bij de patiënt moeten zijn. Jan-Dietert Brugma, apotheker bij Erasmus MC, is daarom enthousiast over drone delivery. Chantal van den Berg, communicatiemanager bij Sanquin sluit zich daarbij aan. “Maandelijks voeren we 100 zogenaamde A1 spoedtransporten uit, met zwaailicht en al. Dronebezorging is een interessante optie, die we graag samen willen gaan verkennen.” Logische vervolg Voor PostNL zit de meerwaarde van het project vooral in het onderzoeken van innovatieve transportoplossingen. Met deze oplossing wil ze de zelfredzaamheid van patiënten vergroten en tegelijkertijd de kosten in de hand houden door de logistiek te optimaliseren. Ook voor de ANWB is het logisch om aan te haken. Deze organisatie heeft al bijna 25 jaar ervaring met de inzet van traumaheli’s. Medische drones is een logisch vervolg daarop. Testvluchten De testvluchten worden uitgevoerd vanaf militair luchtvaartterrein Deelen. Het pilotproject omvat in verschillende fases. Eerst wordt er met een drone boven een beschermde testlocatie gevlogen, over een maximale afstand van 4 km. Daarna wordt boven dunbevolkt gebied van vaste locatie naar vaste locatie gevlogen. De laatste stap behelst vluchten van zorglocatie naar zorglocatie. Maximaal bereik van 100 km Avy en KPN zijn als technologiepartners betrokken bij het project. Avy levert de drone, een onlangs aangekondigd hybride toestel dat verticaal kan opstijgen en landen. De drone heeft een maximaal vliegbereik van 100 km en kan 1,5 kg aan lading meenemen. In de drone zit een speciaal compartiment dat geschikt is voor het vervoer van medische goederen.  Hiermee blijft de inhoud van het compartiment gedurende het vervoer te allen tijde stabiel. Uitdagingen zitten vooral in de veilige integratie van de drones met het reguliere luchtverkeer. Ervaring in andere landen In andere landen wordt al volop geëxperimenteerd met dronebezorging van donorbloed en medische hulpgoederen. In Antwerpen werd onlangs een eerste testvlucht uitgevoerd tussen twee ziekenhuizen, en in Zwitserland wordt er al enige tijd gevlogen met delivery drones. . Bron:...

Lees Verder
Subsidie voor therapietrouw-bevordering thuiswonende patiënten
nov21

Subsidie voor therapietrouw-bevordering thuiswonende patiënten

In een nieuwe subsidieronde van ZonMw staan projecten centraal die gericht zijn op het verbeteren van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. Zeker interessant voor onder andere apothekers en huisartsen. De nadruk van deze call ligt op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die tevens gemakkelijk implementeerbaar zijn.  ZonMw denkt voor de subsidieaanvragen aan bestaande multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in een wijk of beperkte regio (10-15 huisartspraktijken, enkele apotheken, thuiszorg en ziekenhuis). Het moet gaan om de invoering van een interventie die zijn nut bewezen heeft. Ook moeten betrokkenen willen onderzoeken hoe zo’n implementatie het beste kan worden uitgevoerd. ZonMw wil namelijk dat andere regio’s dergelijke initiatieven sneller kunnen invoeren. Koploperpositie Deze ronde richt zich op projecten waarbij patiëntenorganisaties, gezondheidscentra, apothekers, huisartsen, thuiszorg en/of ziekenhuizen betrokken zijn. Het gaat in deze ronde om al (bijna) bestaande samenwerkingsverbanden die een koploperpositie kunnen innemen. Twee fases Het traject bestaat uit twee fases. In fase 1 gaat het om een vooraanmelding (projectidee) met een korte schets van de proeftuin inclusief het uitvoerende samenwerkingsverband. Met een eerste schets van de implementatie van de interventie (beoogde setting, welke partijen te betrekken) en de haalbaarheid. Indieners ontvangen een besluit van ZonMw of men door mag naar fase 2. In fase 2 wordt een uitgewerkt voorstel verwacht, met een uitgebreide beschrijving van het plan van aanpak, de betrokken partijen, disseminatie en de begroting. Ondersteuning In deze eerste subsidieronde worden vier projecten geselecteerd die voldoen aan de vereisten. Per project is er maximaal € 200.000 subsidie beschikbaar. Er volgt nog een tweede ronde, maar het is nog niet bekend wanneer. De projecten worden intensief begeleid door het Make-It consortium, een samenwerkingsverband van experts op het gebied van therapietrouw, gedragsverandering en implementatie. Dit consortium begeleidt aanvragers vanaf het projectidee-fase tot aan de afronding, ontwikkelt het instrumentarium, evalueert de proeftuinen en ondersteunt in het verder verspreiden van de opgedane kennis. Gedetailleerde informatie Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Bekijk dan de volledige subsidieoproep met alle specifieke informatie over deze oproep. De deadline voor indiening van een subsidieaanvraag is 14 januari 2020, 14.00 uur. Geïnteresseerden worden sterk aangeraden om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst op 4 december 2019 van 16.30 – 19.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers achtergrondinformatie over de vereisten, het proces en de inhoudelijke criteria voor de proeftuinen. In een interactieve workshop is ruimte om in kleine groepen de invulling van een potentiele proeftuin te bespreken met experts. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 27 november 2019 via...

Lees Verder
Deelname huisartsen gevraagd voor internationaal Sjögren-onderzoek
nov19

Deelname huisartsen gevraagd voor internationaal Sjögren-onderzoek

Het Europese onderzoeksproject HarmonicSS is gericht op verbetering van de zorg voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren (pSS). Nivel werkt daaraan mee. Ze zoekt huisartsen die inzicht willen geven in hun kennis op het gebied van Sjögren en die willen deelnemen aan een internationale workshop ter verbetering van de diagnostiek en behandeling van Sjögren-patiënten. Binnen het project wordt de kennis en ervaring van huisartsen op het gebied van Sjögren gebundeld. Het gaat om het in kaart brengen hoe huisartsen uit verschillende landen omgaan met de diagnostiek en behandeling van pSS-patiënten. Aanbevelingen Nivel heeft een vragenlijst ontwikkeld die ingaat op de inzichten van huisartsen over de behandeling. Met de uitkomsten van de vragenlijststudie zullen specialisten, beleidsmakers en onderzoekers die deelnemen aan dit project aanbevelingen opstellen ter verbetering van de zorg voor pSS-patiënten. Vragenlijst en workshop Nivel zoekt huisartsen vragenlijst willen invullen om zo inzicht te geven in hun kennis op het gebied van Sjögren. En die willen deelnemen aan een internationale workshop ter verbetering van de diagnostiek en behandeling van Sjögren-patiënten. Samen met EU-partners FIIBAP Madrid en Sant’ Anna School of Advanced Studies Pisa organiseert het Nivel een internationale workshop voor huisartsen, ter verbetering van de diagnostiek en zorg voor patiënten met het primair Sjögren-syndroom. De workshop vindt plaats bij het Nivel op zaterdag 18 januari 2020 van 10:00 tot 15:00 uur. Meer weten of deelnemen? Lees de uitnodiging voor deelname! Onderzoeksproject HarmonicSS HarmonicSS is een EU-gefinancierd project, waarin patiënten met het primaire syndroom van Sjögren (pSS) op regionaal, nationaal en internationaal vlak worden onderzocht. Met als doel om de behandeling te verbeteren en beleidsmakers te ondersteunen. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt routinematig geregistreerde elektronische gegevens over zorggebruik beschikbaar om vroegdetectiemodellen te ontwikkelen of populatieverschillen voor zeldzame ziekten zoals pSS te schatten. pSS is een onder-gediagnosticeerde, langdurige auto-immuunziekte die de vochtproducerende klieren van het lichaam aantast. Meer informatie over dit project staat op de...

Lees Verder
EMA-hoofdkantoor opgeleverd
nov19

EMA-hoofdkantoor opgeleverd

Het nieuwe hoofdkantoor van het EMA is op 15 november jl. opgeleverd. Net op tijd, want in de 18 maanden dat deze bouw in beslag heeft genomen, was er nog geen sprake van mogelijke bouwstops vanwege stikstofproblematiek. Het gebouw is dan ook volgens planning opgeleverd. Het EMA beoordeelt de introductie van nieuwe geneesmiddelen en houdt toezicht op de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Precies twee jaar nadat duidelijk werd dat het EMA van Londen naar Nederland zou verhuizen, is het nieuwe gebouw op de Amsterdamse Zuidas opgeleverd. Het duurzaam ontworpen gebouw heeft 1.300 werkplekken en 19 vergaderzalen. De nieuwbouw krijgt een groot conferentiecentrum waar ook publiekshoorzittingen kunnen worden gehouden voor onder andere patiënten en professionals. Jaarlijks brengt het EMA naar schatting zo’n 36.000 bezoekers naar Nederland. Life Sciences & Health sector En zo brengt de –al of niet no-deal- Brexit Nederlands iets goeds. Want in het kielzog van het EMA naar Amsterdam zijn al veel andere farmagerelateeerde bedrijven gevolgd. Zo bouwt KitePharma, onderdeel van Gilead, in Hoofddorp een Europese productiefaciliteit voor immuuntherapieën. En het Europese hoofdkantoor van Sanofi Genzyme, de Specialty Care business unit van Sanofi, is sinds deze maand gevestigd in het Amsterdam Health & Technology Center. Andere geneesmiddelen- en biotechbedrijven zullen zeker nog volgen. Dat leidt tot een versterking van de Life Sciences & Health (LSH) sector in ons land. Verhuizing Het EMA en Nederland gebruiken de weken na de oplevering om het gebouw volledig gebruiksklaar te maken. Op dit moment is het EMA nog gehuisvest in het tijdelijke onderkomen in het Spark-gebouw in Amsterdam. De verhuizing naar het nieuwe gebouw vindt tijdens de komende kerstperiode plaats en wordt door Nederland gecoördineerd en uitgevoerd. In januari 2020 is de verhuizing voltooid. Vanaf 20 januari is het EMA volledig operationeel vanuit het nieuwe gebouw. Zie ook het artikel op FarmaMagazine: Veel farmaceutische bedrijven in slipstream van EMA naar Amsterdam. Bron: Rijksoverheid en...

Lees Verder
Intensieve inspectiecontrole op melatonine
nov12

Intensieve inspectiecontrole op melatonine

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd intensiveert het toezicht op producten die meer dan 0,3 mg van het hormoon melatonine bevatten. Deze worden beschouwd als geneesmiddel en vallen onder de Geneesmiddelenwet. De IGJ legt in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf deze maand inspectiebezoeken af. Te beginnen bij fabrikanten en groothandels en vervolgens bij apotheken die melatonineproducten verstrekken. De melatonineproducten worden afzonderlijk beoordeeld. Het is hierbij mogelijk dat de inspecteurs een overtreding van de Geneesmiddelenwet constateren, als uit onderzoek blijkt dat een individueel product als geneesmiddel dient te worden beschouwd. Geneesmiddel De IGJ stelt zich op het standpunt dat producten met een dagdosering van tenminste 0,3 mg melatonine op farmacologische wijze meerdere fysiologische functies van het menselijk lichaam beïnvloeden. Deze producten worden daarom beschouwd als geneesmiddel en vallen onder de Geneesmiddelenwet. De producten moeten geregistreerd zijn als geneesmiddel en voor het in de handel brengen ervan is een vergunning vereist. Handhaving Bij geconstateerde overtredingen van de Geneesmiddelenwet volgt handhavend optreden. Tot 1 april 2020 wordt daarbij vooralsnog volstaan met het opleggen van een schriftelijke waarschuwing aan de betreffende onderneming. Apothekers die melatonineproducten verstrekken, voor zover bekend bij de Inspectie, worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanstaande toezichtactiviteiten. De aankondiging van deze intensivering van het toezicht heeft de IGJ per brief aangekondigd aan de...

Lees Verder
Campagne tijdig testen en behandelen van hiv
nov12

Campagne tijdig testen en behandelen van hiv

Naar schatting zijn er in ons land zo’n 1.900 mensen die nog niet weten dat ze hiv hebben, tweederde bij mannen. Een op de drie heeft al een vergevorderde hiv-infectie op moment van diagnose en een beschadigd afweersysteem. Door een té late hiv-diagnose overlijden in ons land nog steeds mensen aan aids, ongeveer 20 per jaar. Op tijd testen en de hiv-behandeling starten is essentieel. Daarom start de campagne Hebikhiv Deze campagne is gericht op mannen die risico lopen op hiv vanwege onveilige seks met mannen. Ze worden via social media opgeroepen een check uit te voeren op de website Hebikhiv? Daar staat alle informatie over de symptomen van een hiv-infectie en verwijzingen naar testmogelijkheden. Blijkt uit de online-check dat ze symptomen hebben van een acute infectie, dan krijgen ze een verwijsbrief. Hiermee kunnen ze bij alle GGD’en in het land terecht en worden ze met voorrang getest, gratis. De campagne is een samenwerking van Soa Aids Nederland, GGD’en en de Hiv Vereniging. Effectief De Hebikhiv? campagne was eerder alleen in Amsterdam. Tussen augustus 2015 en september 2019 werden 461 mannen via Hebikhiv getest. Van hen bleken 34 hiv-positief; 30 van hen hadden een acute nieuwe hiv-infectie. Deze resultaten hebben ertoe geleid om de campagne nu landelijk in te zetten. Daling nieuw hiv-diagnoses Het goede nieuws is dat het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland is gedaald van 750 in 2017 naar 664 in 2018. Dit blijkt uit de gepubliceerde cijfers van Stichting Hiv Monitoring. De uitdaging zit in nog betere preventie, het sneller vinden van nieuwe hiv-infecties en het vinden van die mensen die al langer een hiv-infectie hebben maar het zelf niet weten. Met als doel om het eerste land ter wereld te worden met geen enkele nieuwe hiv-infectie. Nederland koploper Er zijn naar schatting 23.300 mensen met hiv in Nederland, volgens de Stichting Hiv Monitoring Daarvan weet 92% dat ze het hiv-virus hebben en van hen is 93% gestart met een hiv-behandeling. Van de mensen die medicijnen nemen is bij 96% het hiv-virus succesvol onderdrukt. Dat zorgt niet alleen voor een goede levensverwachting, maar ook dat mensen met hiv het virus niet langer kunnen overdragen. Hiermee loopt Nederland voorop in het behalen van de door UNAIDS geformuleerde doelen voor het einde van aids in 2030. De doelen voor 2020 haalde Nederland al in 2017...

Lees Verder
Internationale vergelijking zorg en gezondheid
nov08

Internationale vergelijking zorg en gezondheid

De eigen betalingen aan genees- en verbandmiddelen bedroegen in Nederland 2 procent van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Dat is, samen met Frankrijk en Duitsland, het laagste van de westerse landen. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de OESO-publicatie Health at a glance 2019, met indicatoren over gezondheid en zorg van een groot aantal, voornamelijk westerse landen. Het percentage eigen betalingen is in Nederland beduidend lager dan in België, waar het gaat om 4 procent van de totale gezondheidszorguitgaven. De verschillen zijn nog aanzienlijker in vergelijking met de Verenigde Staten, waar de uitgaven 12 procent bedragen en Griekenland, met 13 procent. Weinig eigen betalingen aan geneesmiddelen In Nederland is er dus sprake van weinig eigen betalingen aan geneesmiddelen. Het aandeel eigen betalingen aan geneesmiddelen is ook niet veel hoger dan tien jaar eerder. Het is tussen 2008 en 2013 vooral gestegen door het hoger geworden eigen risico. In Spanje is het aandeel eigen betalingen in die periode bijna verdubbeld en in Griekenland is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling. Aantal rokers gedaald Nederland scoort redelijk wat betreft het roken. Het percentage dagelijkse rokers van 15 jaar of ouder in 2017 was Nederland 17 procent. Dat was tien jaar daarvoor nog 23 procent. De daling in ons land is net iets sterker dan gemiddeld in de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling): waar het van 2007 – 2017 is gedaald van 23 procent tot 18 procent. De verschillen tussen de landen zijn overigens groot. In enkele landen, zoals in Slowakije en Oostenrijk, is het percentage zelfs gestegen. In Griekenland is het percentage rokers gedaald van 40(!) procent in 2006 naar 27 procent in 2014. Maar in veruit de meeste landen zijn er inmiddels minder rokers. Met als Europese winnaar IJsland, waar slechts 9 procent van de bevolking rookt. Meer informatie Zie de berichtgeving van het CBS Zie het OESO-rapport: Health at a glance...

Lees Verder
Teller voor inhalatoren zonder tellers
nov05

Teller voor inhalatoren zonder tellers

Het is van belang dat longpatiënten die een dosisaerodsol gebruiken, weten of er nog medicatie geïnhaleerd kan worden. Echter: in ons land zijn er ruim 600.000 patiënten die longmedicatie gebruiken via een laarsmodel dosisaerosol, die niet over een geïntegreerde teller beschikt. De CountAir® lost dit probleem op. De CountAir® telt af. Hierdoor weet de patiënt ten alle tijden hoeveel medicatie er nog over heeft voordat deze op pad gaat. De CountAir® is het eerste medische hulpmiddel speciaal ontwikkeld voor alle COPD en astmapatiënten die gebruik maken van een dosisaerosol zonder ingebouwde teller. De CountAir® telt het aantal doseringen. Zo kan de patiënt zien hoeveel doseringen er nog in de inhalator aanwezig zijn. Patiëntveiligheid In Nederland zijn meer dan 600.000 patiënten, die op dit moment longmedicatie via een dosisaerosol gebruiken waar geen teller op zit. Uit onderzoek is gebleken dat bij gebruik van een inhalator met een teller het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp voor longklachten bijna 50% lager is. Ook het aantal ziekenhuisopnames voor long-gerelateerde klachten is een stuk lager bij gebruik van een inhalator met teller. Verder kwam naar voren dat veel patiënten hun dosisaerosol door gebruikten, terwijl de medicatie al op was en zij dus geen of een tekort aan werkzame stof inhaleerden. Daarom is het belangrijk voor een patiënt om te weten of er nog medicatie wordt geïnhaleerd of dat deze al op is. De CountAir® lost dit probleem op. Deze past op vrijwel alle dosisaerosolen Instructies Zie de gebruikersinstructie en de uitleg op You over het gebruik van CountAir®  Het instructiefilmpje en de gebruiksinstructie zijn goedgekeurd door een expertteam van zorgverleners en patiënten. Bron: Stichting...

Lees Verder
Vrouwen nog vaak terughoudend om klachten te melden
nov04

Vrouwen nog vaak terughoudend om klachten te melden

“Urineverlies en verzakkingen bij vrouwen zijn niet alleen ouderdomskwalen, zoals weleens wordt gedacht. De grootste risicofactor voor het ontstaan van bijvoorbeeld stressincontinentie is de eerste vaginale bevalling. Incontinentie komt dus ook voor bij vrouwen in de dertig”, zegt hoogleraar urogynaecologie prof dr. Jan-Paul Roovers. Veel vrouwen zijn terughoudend om met hun klachten rond verzakkingen of urine-incontinentie naar hun huisarts te gaan. Zonde, want klachten rond urine-incontinentie of verzakkingen zijn goed te verhelpen, zegt prof. dr. Jan-Paul Roovers. Hij werkt in het Amsterdam UMC en is als medisch directeur wetenschap en innovatie verbonden aan Bergman Clinics. “Ik denk dat we de zorg zodanig moeten organiseren dat vrouwen bij een huisarts terechtkunnen, met wie zij hun klachten durven te bespreken.” De NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen (2015) beschrijf dit probleem ook en beveelt aan bij indirecte signalen van urine-incontinentie na te gaan of de vrouw een hulpvraag heeft. Bijvoorbeeld als een vrouw vraagt incontinentiematerialen voor te schrijven of als de arts er toevallig achter komt dat de vrouw maandverband draagt als opvangmateriaal. Typen incontinentie Urine-incontinentie komt voor bij een kwart tot de helft van alle volwassen vrouwen, de prevalentie neemt toe met leeftijd. Er zijn twee soorten urine-incontinentie: aandrang(urgency)-incontinentie en stressincontinentie. Deze typen incontinentie komen ook als mengvorm voor. Roovers: “Beide typen kunnen voorkomen in zowel de aan- als afwezigheid van een vaginale verzakking.” Bij stressincontinentie is er urineverlies bij inspanning, zoals (chronisch) hoesten, niezen, lachen, bukken, tillen, traplopen, rennen of springen. Bij stressincontinentie schiet het mechanisme dat de urethra afsluit bij intra-abdominale drukverhoging tekort. De voornaamste risicofactoren zijn zwangerschap en bevalling. Overige risicofactoren zijn: postmenopauzale status (urogenitale atrofie), urogenitale prolaps (verzakking) en eerdere operaties in het kleine bekken. Bij urgency-incontinentie kan ineens sterke aandrang optreden om te urineren. Het toilet kan dan niet meer tijdig worden bereikt. Bij urgency-incontinentie treden onwillekeurige detrusorcontracties op door overprikkeling vanuit centrale zenuwstelsel of door verhoogde prikkelgevoeligheid. De oorzaak is vaak onbekend. Soms is er een neurologische aandoening in het spel of is de blaas geïrriteerd geraakt door een cystitis, radiotherapie of cafeïne. Ook eerdere operaties in het kleine bekken zoals voor stressincontinentie kunnen een oorzaak zijn voor urgency-incontinentie. Urgency-incontinentie en gemengde incontinentie komen relatief vaker voor bij oudere vrouwen. Behandeling incontinentie Bij alle typen incontinentie geldt dat de apotheek en de continentieverpleegkundige een belangrijke rol hebben bij het verstrekken van het juiste verbandmateriaal. Huisartsen kunnen leefstijladviezen verstrekken rond bijvoorbeeld gewichtsvermindering bij mensen met obesitas en goede toiletgewoonten. Bij stressincontinentie zijn bekkenbodemspieroefeningen, bij voorkeur door een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut, eerste keus. Medicatie wordt niet aanbevolen. Bij matige en ernstige klachten is operatieve plaatsing van een midurethraalbandje een optie. Dit kan eerste keus zijn als de...

Lees Verder