Begeleidingsgesprek niet meer apart op de nota

FarmaMagazine_TerhandstellingDe NZa verandert de apotheeknota per 2016: dan staat op de nota of er een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ in rekening wordt gebracht. De NZa verwacht echter niet dat deze aanpassing een einde maakt aan alle discussie aan de apotheekbalie. Dat wordt bevestigd door de Patiëntenfederatie NPCF.

De Nederlandse Zorgautoriteit legt in de nieuwste versie van de ‘Beleidsregel – Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg’ uit dat het begeleidingsgesprek nodig is voor een veilig en effectief gebruik van het geneesmiddel. Zo checkt de apotheker of er andere medicijnen worden gebruikt en bespreekt met de patiënt de dosering en inname. Het is de apotheker die vanuit zijn deskundigheid bepaalt of het gesprek noodzakelijk is om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Door de uitgifte van het medicijn (ter handstelling) en het begeleidingsgesprek samen te voegen op de nota, wordt duidelijk dat zo’n gesprek niet vrijblijvend is: je kunt als consument niet zelf kiezen of je wel of niet zo’n gesprek wilt.

Goede uitleg
Deze aanpassing zal geen einde maken aan de discussie aan de balie, schrijft de NZa. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen wanneer een gesprek noodzakelijk is, en dus ook om dat te kunnen uitleggen aan de consument. Daar heeft een consument recht op, en het is in ieders belang dat dit op een constructieve manier gebeurt. De NZa wijst er nog eens op dat wanneer de apotheker een begeleidingsgesprek declareert, er ook een volwaardig gesprek moet worden gevoerd.

Wel of geen gesprek
Deze nieuwe rekening apotheek lost problemen inderdaad niet op, laat de Patiëntenfederatie NPCF weten. “Het gaat niet om de manier waarop het gesprek op de rekening staat, maar om de vraag of het gesprek echt heeft plaats gevonden. Als een patiënt een nieuw medicijn krijgt, is doorgaans uitleg nodig. Als dat zo is, moet de apotheker die uitleg geven. Als dat niet gebeurt, moet dat ook niet terugkomen op de rekening.” Aldus directeur Dianda Veldman

Nu nog nota in drieën
Tot nu toe krijgt een patiënt die een nieuw medicijn krijgt een rekening die bestaat uit drie delen: de prijs van het medicijn, de kosten van de apotheker (zoals het bewaren en de overhandiging) en de tijd die de apotheker steekt in uitleg van het medicijn. Die uitleg kost gemiddeld iets meer dan 6 euro. Ze mag alleen in rekening worden gebracht als er ook echt met de patiënt is gesproken over het medicijn, het gebruik en de eventuele bijwerkingen.

Apotheker is aan zet
Patiëntenfederatie NPCF vindt de nieuwe Beleidsregel van de NZa dus geen goede oplossing. “Je houdt nog steeds discussie over de vraag of er wel of geen gesprek is geweest”, zegt directeur Dianda Veldman. “Wij vinden dat apothekers nu serieus werk moeten maken van de informatievoorziening aan patiënten. Een patiënt wil best betalen voor extra uitleg, maar dan moet hij ook het gevoel hebben dat die uitleg zinvol was. Daar moeten apothekers nu aan gaan werken. Want wij horen nog te vaak dat er wel 6 euro in rekening is gebracht, terwijl er geen gesprek was.”

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.