Bewaarplicht medische dossier van 15 naar 20 jaar

De bewaarplicht voor medische dossiers is verlengd. Was het eerst van vijftien jaar, na instemming van de Eerste Kamer met de WGBO begin juni is dit nu voortaan twintig jaar. De Eerste Kamer heeft er ook mee ingestemd dat nabestaanden onder bepaalde voorwaarden inzage kunnen krijgen in een medisch dossier.

Het betreft wijzigingen in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De Tweede Kamer was hiermee reeds in april 2019 akkoord gegaan. De Eerste Kamer heeft hier nu ook mee ingestemd, zonder er verdere vragen over te stellen. Het is als hamerstuk afgedaan. Dus dat wordt voortaan de medische dossiers vijf jaar langer bewaren.

Inzage voor nabestaanden
Wat betreft de inzage voor nabestaanden in het medisch dossier: minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil met de WGBO-wijzigingen duidelijkheid bieden door te omschrijven in de wet wanneer nabestaanden recht hebben op dossierinzage. Dat is het geval als:
– een patiënt bij leven toestemming daarvoor heeft vastgelegd
– een zorgaanbieder aangeeft dat er sprake was van een incident
– als de nabestaande een zwaarwegend, aannemelijk te maken belang heeft.

Bezwaar KNMG
De KNMG had hiertegen bezwaar aangetekend, omdat ze vindt dat de optie ‘zwaarwegend belang’ te vee is gericht op het belang van de nabestaanden. Dit bezwaar was dus tevergeefs.

Bron: Arts in Spe

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.