Bij actinische keratose is 5-FU-crème het meest effectief

Actinische keratose is een huidafwijking die voorkomt bij circa 30% van de personen boven de 50 jaar. Heel vaak dus, bij mannen meer dan bij vrouwen. Blootstelling aan zonlicht is de belangrijkste oorzakelijke factor. Onbehandeld bestaat er een risico op maligne ontaarding. Op basis van effectiviteit en kostenoverwegingen blijkt gebruik van tweemaal daags 5-fluoro-uracilcrème (5-FU-crème), gedurende 4 weken, een goede eerste behandelkeus. Zeker als aanstippen met vloeibare stikstof (cryotherapie) of verantwoord afwachten geen optie meer is.

Actinische keratose wordt beschouwd als een premaligne verhoorningsstoornis van de huid en kan geleidelijk overgaan in plaveiselcelcarcinoom. De kans daarop is klein, maar wordt groter naarmate er meer en uitgebreidere laesies zijn of voorafgaand aan een eerdere behandeling al aanwezig waren.

Significant effectiever
Nieuw onderzoek toont aan dat de 5-FU–crème het meest effectief is. In een gerandomiseerd Nederlands onderzoek zijn vier lokale veldbehandelingen op een groot aaneengesloten huidgebied op het hoofd met minstens vijf actinische keratose-laesies onderling vergeleken. De vier lokale behandelingen zijn:

  • 5-FU-crème tweemaal daags gedurende 4 weken
  • Ingenolmebutaatgel eenmaal op drie achtereenvolgende dagen
  • Imiquimodcrème driemaal per week gedurende 4 weken
  • Methyl-5-aminolevulinaatcrème gevolgd door fotodynamische therapie (PDT) met rood licht

Bij de eindcontrole twaalf maanden na laatste behandeling bleek de 5-FU-crème significant effectiever dan de andere behandelopties.
Behalve dat 5-FU-crème het meest effectieve middel is, vormt het kostenaspect een extra argument om te kiezen voor 5-FU-crème bij de veldbehandeling van actinische keratose. De kosten zijn volgens de richtlijn Actinische Keratose van de NVDV het laagst voor 5-FU-crème, op cryotherapie na.

Bijwerkingen
Overigens moet men bij het toepassen van 5-FU-crème wel rekening houden met vaak voorkomende lokale bijwerkingen als roodheid, lokale pijn, jeuk, brandende huid en schilfering. In de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen is 5-FU-crème opgenomen als behandeloptie voor actinische keratose.

Lees alle informatie van het onderzoek met de resultaten in het Geneesmiddelen Bulletin Medische Hulpmiddelen.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.