Bijdrage voor zorgaanbieders extra kosten vanwege corona

Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt, krijgen hiervoor van de zorgverzekeraars een tegemoetkoming. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Aanvragen zijn mogelijk van 13 april t/m 11 mei.

Alleen de zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de zogeheten generieke continuïteitsbijdrageregeling (CB-regeling) krijgen de mogelijkheid om deze tegemoetkoming aan te vragen. Het gaat om zorgaanbieders met een jaaromzet kleiner dan tien miljoen euro. Het is geen voorwaarde dat zij eerder gebruik hebben gemaakt van de CB-regeling.

Hoogte bijdrage vastgesteld

De meerkostenregeling is in het najaar aangekondigd. Nu hebben de zorgverzekeraars voor de meeste zorgsoorten de hoogte van de bijdrage vastgesteld waardoor de aanvraag kan beginnen. Onafhankelijk bureau Gupta Strategists berekende de hoogte van de tegemoetkoming. Die bedraagt een percentage van de vergoede omzet van de zorgaanbieder. Deze percentages staan op de website van ZN. 

Let op: het loket is slechts één keer open. Voor een aantal zorgsoorten is nog geen percentage bekend. Echter: ook als voor een zorgsoort nog geen percentage is vastgesteld, dan moet  de aanvraag hiervoor wel in deze ronde worden ingediend.

Aanvragen tot 11 mei

De meerkostenbijdrage kan tussen 13 april tot en met 11 mei 2021 worden aangevraagd via VECOZO. Daarna sluit het loket. De betalingen starten vanaf eind mei en gaan in fases, omdat nog niet alle declaraties over 2020 zijn verwerkt. De zorgverzekeraars hopen hiermee zorgaanbieders te voorzien van een passende tegemoetkoming voor de investeringen die zij hebben gedaan om de zorg tijdens corona toegankelijk en veilig te houden.

Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de meerkostenregeling. 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.