Bogin-Nieuwe Zorg-Apotex symposium: Van erkenning naar vertrouwen

FarmaMagazine_Bogin_ApotexApothekers zijn zorgverleners en verdienen erkenning voor het vak, voor de rol, voor het specialisme en voor wat apothekers allemaal voor patiënten doen. Ook moeten zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten lijstjes met verplichtingen inruilen voor vertrouwen in elkaar. Dat –en meer- bleek tijdens het symposium van Bogin-Nieuwe Zorg-Apotex medio november in Haarlem. Een greep uit wat er deze middag zoal aan bod kwam bij de sprekers.

De apotheker is (ook) zorgverlener
Wat is de apotheker nu eigenlijk: zorgverlener, dienstverlener, ondernemer? Volgens Veronique Esman, directeur curatieve zorg van het Ministerie van VWS is de apotheker niet alleen dienstverlener door medicatie te verstrekken, maar ook zorgverlener en een belangrijke schakel naar de patiënt en andere zorgverleners. Het woordje ook, daar gaat het om. De sector zelf ziet zich toch vooral als zorgverlener. Punt. Dat onderstreepte Gerben- Klein Nulent weer eens. “De apotheker adviseert huisartsen en begeleidt patiënten. Als apothekers dit goed doen en de therapietrouw stijgt, dan is rol van de apotheker geborgd. Die rol moet wel nog een betere invulling krijgen. VWS gelooft ook in die rol.”

Het roer gaat om. Bijna
Natuurlijk werd er met enige afgunst gekeken naar wat de huisartsen in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Dat roer gaat ook om in de farmacie, zo laat KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent weten. Zijn wensenlijstje voor de toekomst: “De samenwerking  met artsen moet top zijn. Ook moeten we af van de bijwerkingen van het preferentiebeleid. Nu zijn 500 medicijnen niet verkrijgbaar. Daar moeten we iets aan doen. Het roer gaat ook bij ons om, maar het is nog niet zover. Er is goede wil. De KNMP heeft een rapport met 25 knelpunten. Wij zijn er klaar voor. Zo hebben we een goede meeting met Andre Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland gehad. Overigens, ook bij huisartsen is het roer nog niet om, hoor.”

Weg met dat eigen risico!
Zorgverzekeraars Menzis en Achmea halen de medicatiebeoordeling uit het eigen risico. Waarbij Menzis erop vertrouwt dat apothekers de medicatiereview gebruiken bij patiënten die het nodig hebben. Dat smaakt naar meer. Kan de hele farmaceutische zorg niet uit dat eigen risico? Net als de huisartsenzorg? Dat gaat niet zomaar gebeuren, vertelde Arnold Moerkamp, opperbaas van Zorginstituut Nederland. En zeker niet deze regeerperiode. Maar kunnen dan misschien generieke geneesmiddelen uit het basispakket? Moerkamp: “Het is niet ondenkbaar dat de patiënt in de toekomst zelf gaat betalen voor goedkopere generieke geneesmiddelen.”

Het gaat niet over geld
De veranderingen in de farmacie en in de eerst lijn zijn niet ingegeven door geld, zo laat Veronique Esman van VWS weten. Echt niet. “Wel zijn we dankbaar dat farmacie veel financiële middelen heeft  vrijgespeeld. Het kon kennelijk, dat inleveren. Maar inleveren betekent niet meteen verschraling. Krijgen de mensen de zorg en middelen die ze nodig hebben? Daarover zijn nog geen klachten. Behalve bij de dure geneesmiddelen, maar daarover zijn we gesprek.”

Financiering farmaceutische zorg
Die huisartsen hebben het toch maar mooi voor elkaar als het om de financiering gaat. Apothekers zullen zeker moeten wachten tot na de verkiezingen om ook te praten over financiering volgens een abonnementenstructuur. Dit kabinet gaat zich daar echt niet meer mee bezighouden, zo liet VWS op de bijeenkomst weten. Komt dat even goed uit. Want dan kan de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, besluiten wat nu het beste is voor de farmacie. Voorzitter Gerben Klein Nulent: “Een van de modellen is het huisartsenmodel. Of gaan toch naar een tarief. Of misschien hoe we nu gefinancierd worden. Wordt nu veel over nagedacht bij de KNMP.”

Vertrouwen op recept
De spelers in de zorg moeten elkaar meer vertrouwen, aldus Karik Berloo van Eldermans-Geerts advocaten, die namens apothekers onderhandelt met zorgverzekeraars. “We moeten af van de controle van verzekeraars op de aflevering van de apotheker. We moeten toe naar vertrouwen op het recept. Als we de arts vertrouwen op zijn voorschrift, dan moeten we de apotheker vertrouwen op zijn bereiding. Ook als die bereiding niet op het lijstje van de verzekeraar staat. We slaan echter door met de lijstjes. Apothekers moeten worden betaald als zorgverlener en ze moeten stoppen met de rol van politieagent, of een geneesmiddel wel mag worden afgeleverd.”

Tevreden over zorgverzekeraars
“Ik ben tevreden met de afspraken met zorgverzekeraars. We hebben nagenoeg allemaal meerjarige afspraken afgesloten. Ik kan dan ook terugkijken op een plezierige contractteerronde.” Is er na jaren van gedoe, tekenen bij het kruisje  dan eindelijk een level playing field zoals dat zo mooi heet? Dennis Havermans van de apotheekmerken Alphega en Boots zei het toch echt: hij is tevreden met het contracteerproces. Gedifferentieerd belonen neemt toe, de longcheck is een bekostigde prestatie en zorgverzekeraars willen langdurige relatie met apothekers. Heeft hij nog wensen? “Vertrouwen in elkaar. Als apothekers collectief afspraken nakomen, dan leidt dat tot meer ruimte bij zorgverzekeraar. Ik zie dat we daaraan toekomen.”

Rood, oranje, groen
Wanneer zet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het licht nu eindelijk eens op groen voor de grootste keten van apothekers? Wanneer is de overname door Brocacef van de apotheken van Mediq officieel rond, want dat duurt nu al bijna een jaar. Beoogd topman van deze nieuwe marktleider Peter de Jong, zou heel graag goed nieuws willen vertellen, maar kon dat nog niet. “Het onderzoek van de ACM is bijna afgerond. En ja, het duurt langer dan ik had verwacht.”

Help, een patiënt!
“De apotheker is de laagste gewaarde zorgverlener”, zo vertelde Dianda Veldman, de kersverse eerste vrouw van de patiëntenfederatie NPCF. “Wat mij betreft is dat  onterecht, maar zo waarderen patiënten nu eenmaal de apotheker. Patiënten ervaren een gebrek aan privacy, zijn niet overtuigd van de noodzaak van een medicijn.” Werk aan de winkel volgens de NPCF. Haar tips: intensiveer het contact met de patiënt, maar doe dat niet alleen aan de balie. Segmenteer in klantgroepen, onderzoek wat patiënten nu echt nodig hebben en pas de dienstverlening daarop aan. Ook riep ze de KNMP op om
patiënten mee te laten werken aan het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden. Die zegde meteen toe dat de patiënt welkom is.

Erkenning
Zet opeenvolgende voorzitters van de KNMP op een rij en vraag naar wat ze de beroepsgroep toewensen. Het antwoord is eensluidend: erkenning, erkenning en erkenning van de apotheker als zorgverlener. Met graag ook een passende financiering. De vier voorzitters geven een aardig kijkje in de geschiedenis en in de toekomst. Martin Favié, tegenwoordig onder meer voorzitter van de Bogin: “We worden nu betaald voor het afleveren van geneesmiddelen, maar er moet een systematiek komen dat de apotheker wordt betaald voor het leveren van zorg en niet hoofdzakelijk voor het afleveren. Marga van Weelden, zijn opvolger en praktiserend apotheker op de Veluwe: “We hadden de achterban beter moeten uitleggen dat de toenmalige inkomsten van de apotheker niet meer maatschappelijk te verantwoorden waren. Het preferentiebeleid, dat een minachting van de patiënt is, dat had ik moeten voorkomen.” Haar opvolger Jan Smits, behartigt tegenwoordig de belangen van de apotheker binnen Europa: “Dus moest ik aan de achterban vertellen dat de inkomsten maatschappelijk niet meer te verkopen waren. Daarmee heb ik me niet populair bij de achterban gemaakt. Overigens, we riepen in 2012 al dat apothekers als zorgverlener veel opleveren. Daar wilde VWS toen niet naar luisteren. Nu zijn we drie jaar verder en wordt er pas geluisterd.”

Tekst: Niels van Haarlem

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.