Meteen naar de inhoud

Bonusregeling zorgprofessionals

De bonusregeling voor zorgprofessionals geldt ook voor de patiëntenzorg die in de huisartsenzorg en apotheek is verleend. De regeling wordt in de zomermaanden opgesteld en zodra deze in werking is getreden, kunnen werkgevers een aanvraag indienen. Het streven is om uiterlijk 1 oktober 2020 het loket voor het indienen van de aanvragen te openen.

Bij de bonusregeling gaat om alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten / cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Daarbij ligt de focus op verpleegkundigen, verzorgende, helpende en het ondersteunend personeel. Dus ook werkgevers in de huisartsenzorg en apothekers kunnen straks voor het personeel dat bij hen een uitzonderlijke prestatie in coronatijd heeft geleverd een aanvraag indienen.

Belastingvrij

Zorgwerkgevers ontvangen € 1.000,- netto bonus per persoon die valt binnen de in de brief aan de Tweede Kamer afgebakende groep. Het bonusbedrag wordt aangevuld met een bedrag eindheffing, zodat de bonus belastingvrij kan worden uitgekeerd. Met het opstellen van deze bonusregeling geeft het kabinet zich ook rekenschap van het feit dat als mensen extra uren werken, ze weliswaar meer verdienen, maar een effect op eventuele toeslagen kunnen ondervinden. Het is technisch echter niet mogelijk om hiermee bij de uitvoering rekening te houden.

‘Eenvoudige’ uitvoering

Hierbij zal het uitgangspunt zijn de administratieve last voor werkgevers en de uitvoeringslast voor de overheid beperkt te houden. Aan de voorkant wordt aan zorgwerkgevers onder meer gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel personeel in aanmerking komt voor de bonus in relatie tot hun totale personeelsbestand inclusief inhuur. De uitvoeringsorganisatie Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) zal bekijken hoe een eenvoudige uitvoering het beste valt te regelen.

Zie de brief aan de Tweede Kamer

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens