Bruins zet vaart achter digitale gegevensuitwisseling

Minister Bruins (Medische Zorg) komt met concrete voorstellen voor het verplicht elektronisch uitwisselen van gegevens. Dit wordt een wettelijke verplichting en vindt stapsgewijs plaats via een zogeheten Roadmap. Daarin staat welke gegevensuitwisselingen als eerste gedigitaliseerd worden, waaronder medicatieoverzicht en het digitale receptenverkeer.

Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn streven is dat digitaal het nieuwe normaal wordt. NICTIZ heeft tien processen vastgesteld voor de start van de digitale gegevensuitwisseling. Dit zijn: ambulance-overdracht, huisartswaarneming, triageverwijzing, acute verloskunde, verpleegkundige overdracht, ziekenhuisoverdracht, medicatie, beelduitwisseling, verwijzing, jeugdgezondheidszorg en ketenzorg bij chronische aandoeningen.

Eenheid van taal en techniek
Vereiste daarbij zijn eenheid van taal en eenheid van techniek. Zorgverleners en zorginstellingen worden verplicht tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling, waarbij zij moeten voldoen aan voorschriften voor taal en techniek. Dat betreft twee sporen:
Het eerste spoor: aanwijzen van een te digitaliseren gegevensuitwisseling.
Het tweede spoor: verplicht te gebruiken bouwstenen en verplicht te gebruiken woordenboeken.

Bruin ligt het tweede spoor toe in zijn brief. ‘Bouwstenen zoals bloeddruk komen voor in meerdere gegevensuitwisselingen. We moeten ervoor zorgen dat dit soort informatie altijd op dezelfde manier wordt uitgewisseld. Daarom wil ik in het tweede spoor van de wettelijke verplichting de te gebruiken bouwstenen aanwijzen en ook de (internationale) woordenboeken (zoals SNOMED of LOINC) die bij het maken van dergelijke bouwstenen gebruikt moeten worden’, aldus Bruins. De wettelijke verplichting zal stapsgewijs per gegevensuitwisseling worden ingevoerd.

Informatiestandaard
Voorzitter van de LOA Reinier Bax: ‘Wij zijn positief gestemd dat de eerdere oproep om het medicatieproces tot prioritair zorgproces te bestempelen, is vertaald naar de concept Roadmap. Wat de KNMP betreft speelt de informatiestandaard 9.x hierbij een cruciale rol.’

Zorgvuldigheid vereist
De ambitie van de bewindsman is om de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in hoog tempo volledig te digitaliseren en de patiënt toegang te geven tot zijn medische gegevens. Bax: ‘Wij onderschrijven het belang dat patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Daarbij maakt de KNMP wel de kanttekening dat adequate implementatie vraagt om zorgvuldigheid.’

Bronnen: Rijksoverheid, Brief Bruins, KNMP

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.