Burgers hebben veel vertrouwen in medicijnen

De vele berichten in de media over tekorten aan medicijnen en wisseling van geneesmiddelen, heeft niet geleid tot wantrouwen bij mensen over geneesmiddelengebruik.  Burgers geven hun vertrouwen in medicijnen met het rapportcijfer 7,1. Dat is weliswaar iets lager dan de 7,5 over hun vertrouwen in de gezondheidszorg in het algemeen, maar altijd nog ruim voldoende. Het grootste vertrouwen hebben mensen in de medicijnen die ze zelf gebruiken. Daarvoor geven ze een 7,9. Het laagst scoort het vertrouwen in medicijnen via internet, met een 4,6.

Dat blijkt uit onderzoek ‘Vertrouwen in medicijnen’ van het Nivel. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wil dat iedereen die een medicijn gebruikt, daarop kan vertrouwen. Het CBG wil daarom graag weten hoe het gesteld is met het vertrouwen van burgers in medicijnen. Dit is nog niet eerder in kaart gebracht, waarmee dit rapport het eerste onderzoek beschrijft waarin het vertrouwen van burgers in medicijnen centraal stond.

Best passende medicijn of niet?
Ruim driekwart van de burgers heeft vertrouwen in de medicijnvoorziening en dan met name in het onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid van medicijnen, de kwaliteit van medicijnen en de eisen voor toelating tot de markt. Echter, een kwart van de burgers geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de controle op en beschikbaarheid van medicijnen. Daarnaast geeft een derde van de burgers aan weinig vertrouwen te hebben in dat het best passende medicijn wordt voorgeschreven.

Goede informatievoorziening van arts of apotheker
Ook is gekeken naar de factoren die van invloed zijn op het vertrouwen in geneesmiddelen. De werking van geneesmiddelen noemen de mensen als factor die van grote invloed op is hun vertrouwen. Dat lijkt ook logisch: medicijnen worden gebruikt vanuit de veronderstelling en de hoop dat deze werken. Goede informatievoorziening door de specialist, huisarts of apotheker zijn eveneens van invloed op het vertrouwen, zo blijkt uit het onderzoek, en dat vertrouwen is hoog. Ook de bijsluiter ziet 70 procent van de respondenten als betrouwbare informatiebron. De drogist komt er bekaaider vanaf. Hoewel deze de wettelijke taak heeft burgers te informeren over zelfzorgmedicatie, heeft slechts 33 procent van de burgers daar veel vertrouwen in.

 Bron: Nivel

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…