Capaciteit voor medicatiebeoordeling te klein

ANP220114113-1.jpgOp vragen van SP-Tweede Kamerlid Van Gerven en eerdere vragen van de leden Wolbert en Kuzu van de PvdA, geeft minister Edith Schippers (VWS) aan dat de capaciteit voor jaarlijks 1,2 miljoen medicatiebeoordelingen, conform de richtlijn Polyfarmacie, ontbreekt. Er worden maatregelen genomen en het toezicht wordt vanaf 2015 door IGZ verscherpt.

Er is sprake van dat een medicatiebeoordeling in slechts tien procent van de hiervoor in aanmerking komende gevallen wordt uitgevoerd. Dit cijfer wordt gebaseerd op de jaarlijks enquête van de ouderenbond Unie KBO. De minister ontkent de cijfers niet en geeft aan dat de capaciteit voor het huidige beoordelingsinstrument ontbreek. “Ook zullen veel apotheekhoudenden zich de specifieke kennis voor het uitvoeren van periodieke medicatiebeoordelingen nog eigen moeten maken. Daarom zal er sprake zijn van een ingroeimodel.”

Ze vervolgt: “Het concreet implementeren van richtlijnen blijkt in de praktijk vaak weerbarstig te zijn. Dit geldt eens temeer waar sprake is van verschillende ketenpartners bij de uitvoering van de beschreven zorg. De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is daar bij uitstek een voorbeeld van. Bij de opstelling van deze richtlijn waren niet allen de NHG, de Orde van Medisch Specialisten en de NVKG betrokken maar ook een groot aantal branche- en beroepsorganisaties.”

De kans op medicatiebeoordeling kan worden vergroot door een standaardisering: deze is opgenomen in kwaliteitsagenda van het Bestuurlijk Overleg Farmacie.

Tenslotte komen de zorgverzekeraars aan bod. Edith Schippers acht op termijn de verzekeraars in staat om voldoende medicatiebeoordelingen in te kopen bij de apotheekhoudenden en huisartsen. Wellicht is hiervoor een meer verfijnde wijze van selecteren van hoog risicopatiënten nodig. De minister wil de medicatiecheck echter niet uitzonderen van het eigen risico van patiënten. “Het staan zorgverzekeraars vrij om deze periodieke beoordeling niet op het eigen risico te belasten. Bovendien geldt dat het merendeel van de patiënten tot de groep verzekerden behoort die hun eigen risico ook zonder de uitgaven voor deze beoordeling ‘volmaken’. Vooralsnog is het niet mijn intentie om de periodieke medicatiebeoordeling generiek uit te zonderen van het eigen risico.”

Tekst: Kees Kommer
Fotografie: ANP

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…