Marc van Gelder van Mediq: Het einde van de traditionele apotheek
feb11

Marc van Gelder van Mediq: Het einde van de traditionele apotheek

Afscheidsinterview met Marc van Gelder: Marc van Gelder, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mediq, heeft in goed overleg met de Raad van Commissarissen aangekondigd dat hij besloten heeft om na negen jaar terug te treden als CEO van Mediq.  De ‘snelle retailer’, opgeleid bij Ahold,...

Lees Verder
NHG-Standaard Beroerte vervangt de Standaarden CVA en TIA
feb11

NHG-Standaard Beroerte vervangt de Standaarden CVA en TIA

Dit is het tweede artikel in de reeks ‘Standaarden en richtlijnen’ waarin arts en klinisch farmacoloog J.M.A. Sitsen nieuwe of herziene zorgstandaarden en richtlijnen voor u verheldert en duidt. Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen en aanpassingen en wat betekent dit voor uw dagelijkse praktijk? Wie in Pinkhof Geneeskundig Woordenboek...

Lees Verder
e-sigaretten: verdienen ze een plaats in de apotheek (j/n)?
feb11

e-sigaretten: verdienen ze een plaats in de apotheek (j/n)?

Als je in een leerboek interne geneeskunde de invloed van het roken van sigaretten op de gezondheid ziet beschreven, moet je wel tot de conclusie komen dat alles wat de prevalentie van roken kan verlagen meer dan welkom is. Er is vanwege de overheid wetgeving gekomen die veel discussie...

Lees Verder
Aska: Samen of toch alleen?
feb11

Aska: Samen of toch alleen?

Iedereen is het met elkaar eens: de apotheker hoort in de geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg. Ook over hoe die positie moet worden bereikt: in goed overleg, met alle betrokken partijen. Ondertussen doen apothekers, groothandel, industrie en zorgverzekeraars wat ze de afgelopen jaren altijd hebben gedaan: het oneens zijn met elkaar....

Lees Verder
Jan Dirk Jansen: Afscheid
feb11

Jan Dirk Jansen: Afscheid

De eerste dag van het nieuwe jaar is een mooi moment om veranderingen te introduceren. Zo ook bij FarmaMagazine. Vijf jaar is een mooie ronde periode als hoofdredacteur en bovendien eist mijn werk voor Pluripharm de volle aandacht op. Daarom draag ik met genoegen de hoofdredactie over aan Bastiaan...

Lees Verder
Van Pastoor tot misdienaar
feb11

Van Pastoor tot misdienaar

Het zit er op. Wij leven alweer in 2014 en ik heb al mijn vingers nog. U ook hoop ik. Omdat ik mijn eigen leven niet wil ‘verknallen’ wil ik u, als gelovige gemeenschap vanuit mijn parochie, het volgende doen toekomen. In december hebben we een icoon, welhaast een...

Lees Verder
Een kwestie van lef
feb11

Een kwestie van lef

Dit is het tiende artikel in de reeks: ‘Drijfveren’. Van het laagste punt in Nederland Nieuwerkerk aan den IJssel, tot het hoogste punt de Vaalserberg, vertellen apothekers over zichzelf, hun vak, hun ambities en de keuzes die ze maken. Een kijkje in de keuken van uw collega: Gertjan Hooijman....

Lees Verder