Intensieve inspectiecontrole op melatonine
nov12

Intensieve inspectiecontrole op melatonine

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd intensiveert het toezicht op producten die meer dan 0,3 mg van het hormoon melatonine bevatten. Deze worden beschouwd als geneesmiddel en vallen onder de Geneesmiddelenwet. De IGJ legt in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf deze maand inspectiebezoeken af. Te beginnen...

Lees Verder
Campagne tijdig testen en behandelen van hiv
nov12

Campagne tijdig testen en behandelen van hiv

Naar schatting zijn er in ons land zo’n 1.900 mensen die nog niet weten dat ze hiv hebben, tweederde bij mannen. Een op de drie heeft al een vergevorderde hiv-infectie op moment van diagnose en een beschadigd afweersysteem. Door een té late hiv-diagnose overlijden in ons land nog steeds...

Lees Verder
Internationale vergelijking zorg en gezondheid
nov08

Internationale vergelijking zorg en gezondheid

De eigen betalingen aan genees- en verbandmiddelen bedroegen in Nederland 2 procent van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Dat is, samen met Frankrijk en Duitsland, het laagste van de westerse landen. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de OESO-publicatie Health at a glance 2019, met indicatoren over gezondheid en zorg van een groot aantal,...

Lees Verder
Teller voor inhalatoren zonder tellers
nov05

Teller voor inhalatoren zonder tellers

Het is van belang dat longpatiënten die een dosisaerodsol gebruiken, weten of er nog medicatie geïnhaleerd kan worden. Echter: in ons land zijn er ruim 600.000 patiënten die longmedicatie gebruiken via een laarsmodel dosisaerosol, die niet over een geïntegreerde teller beschikt. De CountAir® lost dit probleem op. De CountAir®...

Lees Verder
Geneesmiddelenbuffer van vijf maanden moet tekorten voorkomen
nov04

Geneesmiddelenbuffer van vijf maanden moet tekorten voorkomen

Minister Bruins van Medische Zorg wil dat fabrikanten en groothandels zorgen voor een geneesmiddelenvoorraad van vijf maanden. Deze voorraadverplichting moet voorkomen dat er een medicatietekort ontstaat bij stokkende aanvoer. Zo’n buffer zal naar schatting 85 procent van tijdelijke geneesmiddelentekorten kunnen opvangen. Ook komen er afspraken over het onnodig vernietigen...

Lees Verder
Bij actinische keratose is 5-FU-crème het meest effectief
nov01

Bij actinische keratose is 5-FU-crème het meest effectief

Actinische keratose is een huidafwijking die voorkomt bij circa 30% van de personen boven de 50 jaar. Heel vaak dus, bij mannen meer dan bij vrouwen. Blootstelling aan zonlicht is de belangrijkste oorzakelijke factor. Onbehandeld bestaat er een risico op maligne ontaarding. Op basis van effectiviteit en kostenoverwegingen blijkt...

Lees Verder
Protocollen voor corticosteroïd neussprays
nov01

Protocollen voor corticosteroïd neussprays

Veel mensen gebruiken hun corticosteroïd neusspray niet op de juiste manier, blijkt in de praktijk. Het is ook niet altijd eenvoudig, omdat er verschillen bestaan tussen de bijsluiters van de diverse neussprays. Dat kan leiden tot onduidelijkheid bij zowel patiënten als zorgverleners. Verkeerd gebruik kan bijwerkingen tot gevolg hebben,...

Lees Verder
IHSI: internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen
nov01

IHSI: internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen

Het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) is deze week van start gegaan. Het is een internationaal samenwerkingsverband dat informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart brengt en deelt. Met als doel vroegtijdig inzicht te krijgen in nieuwe geneesmiddelen en hun budgetimpact. Aan IHSI nemen 9 landen deel, waaronder...

Lees Verder
Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg geactualiseerd
okt28

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg geactualiseerd

Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient de zorgaanbieder van elke patiënt een dossier bij te houden. Bij uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften. Met name het invullen van de patiëntenrechten (o.a. informatieverstrekking en toestemming) blijkt lastig. De Gedragscode EGiZ voorziet in...

Lees Verder
Informatiebijeenkomst STIP Ronde Therapietrouw
okt28

Informatiebijeenkomst STIP Ronde Therapietrouw

STIP (Stimuleren Toepassing In de Praktijk) Ronde 4 richt zich op het bevorderen van therapietrouw. De inzet van deze ronde is het stimuleren van de toepassingen van interventies gericht op therapietrouw. Dicht op de klinische praktijk, bij thuiswonende patiënten. De oproep voor deze ronde publiceert ZonMw medio november. Geïnteresseerd?...

Lees Verder