Randstad populair bij nieuwe generatie huisartsen
mrt12

Randstad populair bij nieuwe generatie huisartsen

In een aantal regio’s in ons land is er een nijpend tekort aan huisartsen. Het ziet er niet naar uit dat dit voorlopig wordt opgelost. Want: jonge huisartsen blijven graag in de regio waar zij hun opleiding hebben gevolgd en de nieuwe generatie huisartsen werkt het liefst in de...

Lees Verder
De apotheker op huisbezoek voorkomt veel foutief geneesmiddelengebruik
feb28

De apotheker op huisbezoek voorkomt veel foutief geneesmiddelengebruik

Huisbezoek van een apotheker aan kwetsbare ouderen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Een doeltreffend middel om verkeerd medicijngebruik op te sporen. Dat blijkt uit een pilot in StedeBroec. Daar zijn 26 huisbezoeken afgelegd bij senioren die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, met wijzigingen in het medicatiegebruik. De...

Lees Verder
Verbreding van de bestaande subsidieregeling veelbelovende zorg
feb26

Verbreding van de bestaande subsidieregeling veelbelovende zorg

Het doel van de ‘subsidieregeling veelbelovende zorg’ is snellere opname van potentieel veelbelovende zorg in het basispakket, zodat de patiënt er eerder toegang tot heeft. Per 1 februari 2020 zijn er wijzigingen in deze subsidieregeling van kracht, met als interessant gevolg dat veel meer interventies voortaan voor subsidie in...

Lees Verder
Sinds invoering FMD één vervalste verpakking ontdekt
feb19

Sinds invoering FMD één vervalste verpakking ontdekt

Eén vervalste verpakking op zo’n miljoenen geneesmiddelen. Dat is in ons land de uitkomst van de inzet Falsified Medicins Diective (FMD). Je kunt je oprecht afvragen of dat alle inspanning waard is. Vanaf 9 februari 2019 bevat elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer dat...

Lees Verder
Inschrijving geopend congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
feb17

Inschrijving geopend congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

Op 9 april 2020 vindt in de Beurs van Berlage te Amsterdam het ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen plaats. Met als thema ‘Geneesmiddelen van nu en voor later’. Verschillende sessies zijn specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn. Deze behandelen onder andere: de behoefte van patiënten aan...

Lees Verder
Maak verslaving bij zorgprofessionals bespreekbaar
feb11

Maak verslaving bij zorgprofessionals bespreekbaar

Het valt niet te ontkennen: verslaving bij zorgprofessionals komt voor. Want ook zorgverleners zijn mensen. Alleen: middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren. Stevig middelengebruik gaat niet samen met zorgverlening. Daarom hebben 14 zorgorganisaties een intentieverklaring ondertekend om verslaving bij zorgprofessionals te behandelen als een ziekte. Ze...

Lees Verder
Vragenlijst over inzet en wensen eerste lijn bij verduurzaming
feb05

Vragenlijst over inzet en wensen eerste lijn bij verduurzaming

Elke sector zou moeten bijdragen een aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Dus ook de eerste lijn. Gebeurt dat al? Of wat is er voor nodig? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt hoe het de eerstelijnszorg mogelijk makkelijker kan worden gemaakt voor positieve bijdrage op het gebied van milieu...

Lees Verder
Subsidieronde Langdurige Zorg en Ondersteuning
jan30

Subsidieronde Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft een nieuwe subsidieoproep geopend. Het doel is om kennis op te doen over een praktijkkwestie in de langdurige zorg en ondersteuning, gericht op de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Het moet dus gaan om een kwestie die...

Lees Verder
Modernisering GVS heeft grote impact
jan29

Modernisering GVS heeft grote impact

De vergoedingen voor geneesmiddelen gaan naar beneden, zo vermeldt minister Bruno Bruins van medische zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin gaat hij in op zijn voornemens tot het moderniseren van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en een herberekening van de vergoedingslimieten. En die voornemens hebben grote gevolgen, tot (hoewel...

Lees Verder
Terugroepactie Picato
jan28

Terugroepactie Picato

Het geneesmiddel Picato 150 en 500 mcg/g gel wordt teruggeroepen bij de patiënt. Er zijn namelijk aanwijzingen dat gebruikers een verhoogd risico hebben op huidkanker. Door de schorsing van de handelsvergunning is Picato niet langer beschikbaar. In overleg met de voorschrijver kan worden overgestapt op een crème met imiquimod...

Lees Verder