Praktijkvoering

Extra gelden voor huisartsenzorg

Met de uitbraak van het coronavirus staan huisartsen en huisartsenorganisaties onder grote druk. Als tegemoetkoming