Uitbetaling formulariumgericht voorschrijven roept vragen op
mei26

Uitbetaling formulariumgericht voorschrijven roept vragen op

Er zijn veel vragen van huisartsen over formulariumgericht voorschrijven. Een groot aantal daarvan gaat over de hoogte van uitbetaling. De keuze voor een andere systematiek betekent namelijk dat de verdeling van de beschikbare gelden anders is. Nu de betaling voor 2018 is afgerond, blijkt dat sommige huisartsen minder krijgen...

Lees Verder
Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek
mei25

Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek

Apothekers hebben veel kennis over geneesmiddelen, maar in de regel minder over de invloed ervan op de voedingsstatus of over het effect van voeding op de werking van medicatie. Er zijn echter verschillende mechanismen waarop voeding en geneesmiddelen elkaar significant kunnen beïnvloeden. Om de medicatieveiligheid en patiëntveiligheid verder te...

Lees Verder
‘Masker 19’: codewoord bij apotheek voor huiselijk geweld
mei04

‘Masker 19’: codewoord bij apotheek voor huiselijk geweld

Bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Dat is sinds 1 mei mogelijk. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant slachtoffer is van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die niet naar...

Lees Verder
Verlenging registratie en herregistratie openbaar apothekers
apr20

Verlenging registratie en herregistratie openbaar apothekers

Alle lopende (her)registratieperiodes van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers worden verlengd met een half jaar. Met als uitgangspunt dat registraties in ieder geval het komende half jaar, tot en met herregistratiedatum 1 september, niet verlopen. De apothekers kunnen zo alle aandacht geven aan de zorg, tijdens de coronacrisis Dit hebben...

Lees Verder
Regels inzage medisch dossier versoepeld
apr06

Regels inzage medisch dossier versoepeld

Inzage in het medisch dossier is toegestaan, als een coronapatiënt zelf niet in staat is om die toestemming te geven. Als een patiënt ter plekke mondeling akkoord gaat, mogen artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp eveneens het medisch dossier bij de huisarts inzien. Let op: van mensen die...

Lees Verder
Noodkreet eerste lijn over dreigend tekort geneesmiddelen
apr01

Noodkreet eerste lijn over dreigend tekort geneesmiddelen

Huisartsen en openbaar apothekers wijzen minister Van Rijn op het toenemend tekort aan geneesmiddelen, met name op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Dit baart hen grote zorgen, vooral ook om dat de vraag naar palliatieve zorg in de komende periode zal...

Lees Verder
De apotheker op huisbezoek voorkomt veel foutief geneesmiddelengebruik
feb28

De apotheker op huisbezoek voorkomt veel foutief geneesmiddelengebruik

Huisbezoek van een apotheker aan kwetsbare ouderen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Een doeltreffend middel om verkeerd medicijngebruik op te sporen. Dat blijkt uit een pilot in StedeBroec. Daar zijn 26 huisbezoeken afgelegd bij senioren die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, met wijzigingen in het medicatiegebruik. De...

Lees Verder
Modernisering GVS heeft grote impact
jan29

Modernisering GVS heeft grote impact

De vergoedingen voor geneesmiddelen gaan naar beneden, zo vermeldt minister Bruno Bruins van medische zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin gaat hij in op zijn voornemens tot het moderniseren van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en een herberekening van de vergoedingslimieten. En die voornemens hebben grote gevolgen, tot (hoewel...

Lees Verder
Regionaal convenant voor digitale receptenuitwisseling met tweede lijn
dec10

Regionaal convenant voor digitale receptenuitwisseling met tweede lijn

Diverse apothekers, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken werken aan het digitaal uitwisselen van recepten ter vervanging van het traditionele recept op papier. Dat dat in dit digitale tijdperk hoog tijd is, daarover is iedereen het wel eens.  De KNMP, NVZ en ZKN roepen apothekers daarom op om in samenwerking met ziekenhuizen...

Lees Verder
De nuldelijnszorg verdient  een volwaardige plek
dec05

De nuldelijnszorg verdient een volwaardige plek

Huisartsen en openbaar apothekers zouden zich bewuster moeten zijn van hun rol bij het begeleiden van patiënten die zelfzorgmiddelen gebruiken, betoogt apotheker Maayke Fluitman. Symptomen van kleine kwalen zijn meestal prima te verhelpen met deze middelen, maar in sommige gevallen is hulp daarbij van een zorgverlener essentieel. Om huisartsen...

Lees Verder