CGM: “Wij geloven in integratie, niet in eilandautomatisering”

CGM In het vizier - farmamagazineDe acquisities van Euroned en Microbais hebben CGM een stevige basis in Nederland gegeven. Het bedrijf stelt zich op het standpunt dat de applicaties die het ontwikkelt de apotheker moeten helpen om aan de balie zoveel mogelijk aandacht voor de patiënt te hebben. Daarbij past ook een proactieve houding om integratie met de systemen van huisartsen en andere zorgaanbieders mogelijk te maken.

CompuGroup Medical – kortweg CGM – heeft een heldere strategie om ‘eigen’ te worden in de markten waarin het actief is. Niet door een verkoopkantoor van het moederbedrijf in de beoogde nieuwe markt te starten, maar door via acquisities zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kennis en het netwerk die in het betreffende land al zijn opgebouwd. Dus kocht CGM in 2010 in ons land Euroned, twee jaar later gevolgd door Microbais. “De acquisitie van Euroned bood ons via het softwaresysteem MIRA een goede basis om in Nederland voet aan de grond te krijgen bij apotheken en huisartsen”, vertelt algemeen directeur Eric de Wilde. “Deze manier van werken laat zien dat we voor Nederland echt een Nederlands bedrijf willen zijn. We hebben onze eigen mensen en we hebben de bevoegdheid om op lokaal niveau beslissingen te nemen die passen bij de markt waarop we actief zijn.” CGM heeft er de tijd voor genomen om de Nederlandse markt te betreden. Het is zo’n 25 jaar geleden opgericht in Duitsland om automatiseringsoplossingen voor de gezondheidszorg te bieden. In eerste instantie voor tandartsen – niet vreemd want de vrouw van de oprichter is tandarts – maar al snel ook voor de andere aanbieders in de eerste lijn. De Wilde: “In Duitsland wordt veel eerstelijns zorg geboden vanuit klinieken waarin meerdere zorgaanbieders met elkaar werken. De lijn naar huisartsen en apothekers kwam dus vanzelfsprekend tot stand.”
Het bedrijf sloeg gaandeweg zijn vleugels uit naar de Verenigde Staten, Azië, Afrika en diverse Europese landen. In een aantal gevallen – vooral buiten Europa – vooral gericht op de eerste, maar ook wel op de tweede lijn.

“Wij wachten niet af en sorteren al voor op hoe het apotheek informatiesysteem er in de toekomst uit zal moeten zien.”

Verbindingen leggen
Naast Duitsland en Nederland is CGM inmiddels voor de openbare farmacie ook actief in Italië en Oost-Europa. “Openbare farmacie is toch wel een heel specifiek vak”, zegt De Wilde. “In Nederland is de communicatie tussen de apotheek en de huisartspraktijk heel professioneel vormgegeven, in Duitsland communiceren die helemaal niet met elkaar en in Italië evenmin. De apotheek is in die landen kleiner in aflevering op recept, maar heeft in vergelijking met Nederland een groter aandeel drogisterijartikelen. Er is dus minder synergie tussen landen dan bij de huisartsenzorg het geval is. Daarom besteden wij veel aandacht aan samenwerken, verbindingen leggen. De rol van de klant of patiënt is immers in alle landen waarin wij actief zijn min of meer hetzelfde. Die wordt steeds mondiger. Bovendien komt in het hele proces rondom die patiënt steeds meer patiëntinteractie en die patiënt heeft overal dezelfde behoefte: goede communicatie met de zorgverlener. Daarop stemmen we onze applicaties af. Die ondersteunen alle functies die aan de balie nodig zijn. Dit alles zorgt voor een groot gebruiksgemak, zodat het apotheekteam aan de balie veel meer tijd heeft voor begeleiding van de patiënt.”

Open systemen
Afgezien van die aandacht aan de balie zal de patiënt er weinig van merken als in een apotheek met een applicatie van CGM wordt gewerkt. “Zo hoort het natuurlijk ook”, zegt De Wilde. “De patiënt moet merken dat hij goede zorg krijgt, die heeft met de applicatie niets te maken. Hij merkt het hooguit als hij chronische patiënt is, in die zin dat de herhaalapplicatie bijzonder effectief is.”

De apotheker merkt er des te meer van, stelt hij. “Niet in de laatste plaats merkt hij de voordelen van het feit dat wij in alle onderdelen open applicaties bieden. In communicatie met andere systemen, primair voor huisartsenzorg, hebben wij echt een voorsprong in de markt.  Misschien hebben andere bedrijven stukjes van dit proces geregeld, maar geen van alle hebben ze de brede toepasbaarheid die wij bieden. Bovendien besteden we veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid. De apotheker merkt dat alle functies onder één noemer zijn gebracht. Apotheken worden geconfronteerd met de gevolgen van de beslissing van groothandels om ieder voor zich het logistieke proces te centraliseren. Het gevolg voor de apotheker is dat die van iedere groothandel een stukje aangeleverd krijgt, en wij proberen dat in de applicatie te stroomlijnen voor hem. Wij geloven niet in eilandautomatisering. De gebruiker moet er zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn, maar moet juist zo snel mogelijk zijn transacties kunnen verrichten.”
Integratie
Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat CGM graag samenwerkt met de groothandels. “We hebben samen met hen een centrale functie ontwikkeld”, vertelt De Wilde. “We zijn ook heel vooruitstrevend geweest om onze applicaties geschikt te maken voor gebruik van het landelijk schakelpunt. En we werken ook samen met de huisartsen, omdat we vinden dat de apotheker en de huisarts patiëntinformatie met elkaar moeten kunnen delen. Dit jaar leggen we ook de koppeling tussen de apotheek en de voorschrijver in het ziekenhuis, een heel belangrijke schakel.”

De behoefte aan integratie tussen systemen zal dan ook snel toenemen, verwacht De Wilde. “Je ziet de ontwikkeling naar integrale zorg. De farmacie is daarbij een onmisbare schakel die door de apotheek wordt ingevuld, mits die beschikt over een systeem dat de samenwerking kan ondersteunen. De groothandels op het gebied van logistiek en assortimentsbeheer, de huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders die steeds vaker met de huisarts willen samenwerken. Integratie tussen systemen die dit faciliteren ligt dus voor de hand. Hiernaast zie je dat de apotheekfunctie erg aan het veranderen is. Nu is er nog één fysieke locatie, maar je ziet dat de logistieke en de zorgfunctie van het apotheekvak steeds meer losgekoppeld worden. Voor ons betekent dit dat we onze applicaties steeds meer modulair zullen gaan aanbieden. Als de apotheker buiten de apotheek om in contact treedt met de patiënt, moet hij ook daar zijn applicaties kunnen benutten. Tot op heden stelt de apotheker zich nog heel afwachtend op in deze discussie, we zien nog maar weinig beweging van de apotheker om hierin zijn rol te nemen. Maar wij wachten niet af en sorteren al voor op hoe het apotheek informatiesysteem er in de toekomst uit zal moeten zien. Veel andere aanbieders zijn gericht op één onderdeel van de eerstelijns keten, maar wij kijken veel meer naar die keten als geheel. Dat geeft ons veel ruimte om waarde toe te voegen.”
Onderzoek faciliteren
Samenwerking in onderzoek tussen huisartsen en apothekers naar geselecteerde patiëntengroepen geschiedt nu nog erg ad hoc. “We zien wel dat de behoefte aan data hiervoor nu erg toeneemt”, zegt De Wilde. “We willen die data vanuit de platformgedachte gaan aanbieden op een zodanige manier dat die het systeem zelf niet belast. We willen het voor de gebruiker niet als een technisch iets aanbieden, maar als een dienst waarvan hij op zo praktisch mogelijke wijze gebruik moet kunnen maken, op basis van geselecteerde patiëntencategorieën. Iedereen is nu op zoek naar oplossingen op dit gebied en wij willen voorkomen dat ook dit weer leidt tot eilandautomatisering. We zien de behoefte bij apothekers en huisartsen toenemen en daarop willen we op een zo gebruiksvriendelijke manier inspelen, om te voorkomen dat de apotheker wordt gek gemaakt met wéér een dataset die hij moet aanleveren.”

Wet- en regelgeving
Aan ideeën om het beter te doen geen gebrek dus, vat De Wilde samen. Maar CGM voelt zich in het ten uitvoer brengen ervan soms wel gehinderd door veranderingen in wet- en regelgeving. “Ook daarin moeten we gebruikers goed faciliteren”, zegt hij. “Dat kost ons echter heel veel tijd en het gaat ten koste van wat we eigenlijk voor hen willen doen op het gebied van innovatie. Je ziet daarom ook andere aanbieders opstaan die nieuwe deeloplossingen aanbieden voor apothekers. Die ondervinden minder hinder van die veranderingen in wet- en regelgeving. Vaak staan deze oplossingen los van het AIS. Uiteindelijk wordt de gebruiker daarmee niet optimaal geholpen. Wij willen door schaalvergroting meer slagkracht krijgen om een degelijk, gebruiksvriendelijk AIS te maken dat altijd voldoet aan de wet- en regelgeving, én om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de kosten voor de apotheker verlagen en tijd vrijmaken voor zorgtaken. We hebben hiertoe ook de stap gezet tot meer structureel contact met de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Die zien gelukkig wel steeds meer in dat software randvoorwaardelijk is voor het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving. Het is een goede ontwikkeling dat zij ons tegenwoordig meer als partner zijn gaan zien in dit proces.”

Tekst: Frank van Wijck

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.