CHA Najaarsbijeenkomst: Apotheker kiest steeds minder voor eigen bereiding

FarmaMagazine_CHAIn de week dat het RIVM een inventarisatie uitbrengt over collegiale levering door apothekers, gaat de Najaarsbijeenkomst van Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag over de (doorgeleverde) bereidingen. Zijn bereidingen nog wel een essentieel onderdeel van het apothekersvak?Het is in het kantoor van CHA een levendige bijeenkomst waar met de smartphone op stellingen kan worden gestemd. Het panel staat onder leiding van Martin Favié, voorzitter van BOGIN, Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland. De panelleden zijn Henk Eleveld van zorgverzekeraar Menzis, Hans Waals van apotheek de Magistrale Bereider, partner van het farmaceutische bedrijf Fagron, en Paul Lebbink van de Transvaal apotheek in Den Haag.

Het is in het kantoor van CHA een levendige bijeenkomst waar met de smartphone op stellingen kan worden gestemd. Het panel staat onder leiding van Martin Favié, voorzitter van BOGIN, Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland. De panelleden zijn Henk Eleveld van zorgverzekeraar Menzis, Hans Waals van apotheek de Magistrale Bereider, partner van het farmaceutische bedrijf Fagron, en Paul Lebbink van de Transvaal apotheek in Den Haag.

Strikte voorwaarden
Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat een aantal producten dat collegiaal wordt geleverd geen meerwaarde heeft ten opzichte van geregistreerde producten. Sinds 2007 is het aandeel van dit type producten afgenomen van 52 naar 33 procent. Dat komt doordat vanaf dat jaar een aantal strikte voorwaarden gelden voor de collegiale leveringen van apotheekbereidingen.

Deze voorwaarden zijn in het belang van patiënten bepaald door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het ministerie van VWS. Zo mag het middel alleen worden verstrekt als er geen geregistreerd alternatief voor bestaat, of als voldoende is bewezen dat de patiënten niet gebaat zijn bij de geregistreerde alternatieven.

Deels gestaakt
Tegenwoordig wordt hiervoor steeds vaker een product afgeleverd dat in een andere apotheek bereid is. Deze zogeheten collegiale levering is volgens de wet niet toegestaan. Het gaat hier immers niet om een rechtstreekse verstrekking aan eigen patiënten van een apotheek. Een deel van de apothekers heeft de collegiale leveringen van eigen bereidingen gestaakt omdat ze niet aan de voorwaarden van de IGZ konden voldoen. Andere apothekers hebben, conform de restricties, onder andere ‘productiedossiers’ samengesteld om aan te tonen dat ze aan de voorwaarden voldoen.

Een tussenfase?
Door het panel wordt geconcludeerd dat er in wezen sprake is van een gedoogsituatie, vergelijkbaar met de coffeeshops. Als alleen op kleine schaal voor de eigen patiënten mag worden bereid, dan worden de doorleveringen gedoogd. En alleen zo lang gangbare geregistreerde medicijnen geen oplossing bieden. Tegelijk innoveert de apotheek richting patiëntenzorg op maat. Wellicht vormt de huidige regelgeving een tussenfase, al is het goed dat apothekers minder zelf zijn gaan bereiden.

STELLING: Apotheekbereidingen zijn een essentieel onderdeel van het apothekersvak.
Tijd voor de eerste stelling, die met zo’n 70 procent ‘eens’ wordt onderschreven. Hoewel apothekers in toenemende mate een beroep doen op de grootbereiders, blijft de eigen bereiding onmisbaar: niet alles is te koop! Bovendien: als je verantwoordelijk wilt zijn voor de medicijnen die je levert, heb je kennis van de bereiding nodig. Dus moet je technisch en rationeel weten hoe een product wordt gemaakt. Daartegenover staat dat de apotheker in de huidige tijd niet meer praktiserend hoeft te zijn. De vraag is of je de technische kennis nog nodig hebt. Voor apothekers is de eigen bereiding al een keuzevak, waarmee de beroepsgroep de facto al gekozen heeft.

STELLING: Zo lang bereidingen uit het basispakket worden vergoed, moeten alle zorgverzekeraars het hele jaar lang één beleid voeren.
Apothekers stellen dat je mag verwachten dat het via de wetgeving voor alle verzekerden gelijk is geregeld. Momenteel hebben de apothekers veel last van de verschillen in vergoeding tussen de zorgverzekeraars en machtigingsprocedures worden al helemaal afgewezen. Het is onduidelijk wat onder eigen bereiding valt, het onderwerp is niet opgenomen op vergelijkingssites, dus de patiënt kan op basis van verschillen tussen verzekeraars in deze materie geen afweging maken. De polissen zullen op de eigen bereiding niet worden nageplozen, al staat het er natuurlijk wel in. Voor zorgverzekeraars, die volgens de Autoriteit Consument en Markt concurrenten zijn, is het lastig om rationeel te oordelen over de vergoeding van een eigen bereiding. Maar zorgverzekeraars hebben genoeg van de ‘Poolse Landdagen’ op dit terrein en hebben veldpartijen om de tafel uitgenodigd. Ook al zegt het ministerie van VWS dat het Zorginstituut het moet oplossen. In de zaal lag het oordeel ‘eens’ bij deze stelling op bijna 90 procent.

STELLING: In 2016 mag de apotheek alleen nog maar bereidingen afleveren die zijn gemaakt voor een individuele patiënt.
De zaal is het grotendeels oneens met deze stelling. Ter sprake komt de situatie in Zweden waar het ver doorgevoerde model met doorgeleverde bereidingen aan rechters in de EU is voorgelegd. Bij een eventueel arrest kan het betekenen dat geen enkele bereiding meer mag worden gedaan in anticipatie van het recept. Dat wil zeggen dat de apotheker zelf geen voorraad mag aanleggen en er in doorgeleverde bereiding geen voorraadvorming mag plaatsvinden en alleen ad hoc een niet-voorraad medicijn mag worden bereid. Voor de apotheek is dit lastig werken, de apotheker maakt het product al voor de patiënt er is. Terwijl de zorgverzekeraar in Nederland niet wil teruggaan naar een eigen bereiding door alle apothekers.

STELLING: Apotheekbereiding is een oplossing voor de geneesmiddelen tekorten.
Uiteraard is dit niet in overeenstemming met de intentie van de huidige regelgeving, maar alle partijen moeten erkennen dat dit momenteel de praktijk is. Als een geregistreerd middel niet beschikbaar is, gaat de apotheker op zoek naar een alternatief. Dat kan de eigen bereiding of de doorgeleverde bereiding zijn. In dit verband is het goed om aan te tekenen dat een levering door een grootbereider nooit een excuus is om geen geregistreerde producten te gebruiken. In de praktijk blijkt de vraag naar een doorgeleverd product direct te stoppen wanneer de geregistreerde medicijnen beschikbaar zijn en voor grote groepen patiënten de gewenste werking hebben.

Tekst: Kees Kommer | Fotografie: Studio Oostrum

 

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.