Chris Oomen (DWS) spreekt: Weg met de zorgprestaties!

FarmaMagazine_Chris OomenWeg met het oerwoud aan zorgprestaties, welkom eenvoudig financieringsmodel voor huisarts en apotheker! “We moeten af van de cultuur dat zorgverleners pas zorg gaan verlenen als er een extra honorering voor staat.” Dat zegt bestuursvoorzitter Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW in Schiedam.

Hoewel DSW met zo’n 530.000 klanten tot de kleinere zorgverzekeraars behoort, is de invloed van Oomen groot.
Ieder jaar komt DSW als eerste met de nieuwe zorgpremie. Als het dwarse jongetje van de klas ageert hij tegen het beleid van Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van verzekeraars. Dat leidt regelmatig tot botsingen tussen Oomen en zijn collega’s van de ‘Grote 4’. En tot groei van zijn zorgverzekering. Het afgelopen jaar stapten per saldo 75.000 leden over naar DSW.
Dat dwarse heeft altijd in hem gezeten.  “Toen apothekers jaren geleden de grootverdieners in de zorg waren, heb ik altijd gezegd dat als je je hand overspeelt dit als een boemerang terugkomt. Dat is ook gebeurd. DSW had het plan om fabrikant Katwijk Farma over te nemen om zo de prijzen van generieke geneesmiddelen in een keer in de taxe naar beneden te krijgen. Die overname is uiteindelijk niet doorgegaan. Dus is DSW zelf maar apotheken gaan opeen. Even later is het preferentiebeleid gekomen. Dat beleid heeft geleid tot die forse inkomstendaling. Het preferentiebeleid is armzalig: apothekers zijn daarmee verworden tot de logistieke boeren van de gezondheidszorg. Wij doen daar dan ook niet aan mee. Wij geven de laagste of de een na laagste prijsgarantie. En laten de inkoop aan de apotheek.”

Als opgeleid zorgverlener moet de farmaceutische zorg u aan het hart gaan.
“Ik heb weliswaar farmacie gestudeerd, maar ben nooit praktiserend apotheker geweest. Na mijn afstuderen ben ik direct gaan werken als adviserend apotheker bij de voorganger van DSW. Ben wel ooit lid van de KNMP geweest. Maar nu niet meer. Het heeft me verbaasd dat de KNMP niet meer inspanningen heeft gedaan om mij en andere directeuren van zorgverzekeraars aan te houden als lid. Stel je voor dat directeuren van zorgverzekeraars lid zijn van je beroepsorganisatie! Maar misschien was ik toen al lastig en wilde de KNMP mij niet als lid.”

Hoe is het nu met de farmaceutische zorg?
“In een inmiddels ver verleden was de farmazorg alleen geïnteresseerd in het maken van winst. De farmacie ademde mee met de veranderingen in de tariefstructuur. En toen kwam dus die kentering. Die kentering is dan misschien doorgeslagen, maar iedere apotheker moet uit de voeten kunnen met de huidige honorering. Apothekers klagen over tarieven, maar ze kunnen me niets wijs maken, want DSW heeft een belang in achttien apotheken dus ik weet precies wat er omgaat in een apotheek.”

Wat gaat goed in de farmaceutische zorg?
“De medicatiebewaking is de belangrijkste functie van de apotheek en is tegenwoordig overal goed geregeld. Maar er valt nog veel te verbeteren op het gebied van voorlichting aan de patiënt, het klantgericht werken en kortere wachttijden in de apotheek. Apothekers die zelf het beleid bepalen en uitvoeren zijn beter in staat goed te luisteren naar wat de klant echt wil. Steeds meer apotheken zijn echter onderdeel van een keten. Daar is de apotheker niet meer de baas in de apotheek. We zijn in ons land doorgeslagen in het aantal ketens. De hoofdkantoren bepalen het beleid en de inkoop. De bevlogenheid van de apotheker gaat verloren bij ketens die bepalen wat er in de praktijk moet gebeuren. Ketenapotheken zijn overgeleverd aan het hoofdkantoor. Maar dat mag de sector zichzelf aanrekenen: de apotheker heeft zijn beroep verkocht aan de ketens. En aan de beurs toen de groothandel van apothekers (OPG, red.) als Mediq naar de beurs ging.”

DSW is met 18 apotheken in eigendom ook een keten.
“DSW heeft een belang in 18 apotheken. Dus ik doe nog steeds zelf in overleg met andere apothekers de inkoop van geneesmiddelen. In onze apotheken is echter de apotheker gedeeltelijk eigenaar: van een aantal apotheken is DSW 100 procent eigenaar, van andere slechts 16 procent. We streven niet naar andere verhoudingen. Bij ons is de individuele apotheker dus eigenaar in zijn eigen zaak. Hij heeft de vrijheid om zich te richten op klantgerichtheid en snelheid van aflevering.”

Gaat DSW groeien in apotheken?
“We steven niet naar groei als het gaat om het aantal apotheken. Maar ook gaan we niet afbouwen. De huidige situatie met 18 apotheken is goed.”

Hoe typeert u het huidige sentiment in de zorg?
“De tijd van de grote bezuiniging is voorbij. Wel zie ik een overvloed aan prestaties. Met al die verschillende prestaties tuigt de Nza een hele kerstboom op: waar moet je aan voldoen, wat mag je wel en wat niet? Dat geeft echter geen enkele garantie: je registreert gewenst gedrag en zorgverleners rekenen toe naar waar ze het best voor betaald worden. Ik ben dan ook tegenstander van al die prestaties en pleit voor een algemeen tarief. Kom op zeg, apothekers zijn ondernemer! En een ondernemer die niet goed presteert ziet zijn klanten vertrekken naar een apotheker die zijn zaakjes wel goed op orde heeft.”

Volgens Oomen moet de NZA stoppen met al die prestaties. Hij verwacht dat dat ook gaat gebeuren. Met dank aan de huisartsen die fel en emotioneel hebben geprotesteerd tegen het huidige beleid. “Nu begint iedereen eindelijk te begrijpen dat het anders moet. De LHV heeft lange tijd geen kleur bekend, op centraal niveau afspraken gemaakt die op geen steun van de achterban konden rekenen, maar zijn uiteindelijk ook om. Huisartsen hebben fel geprotesteerd en daar wordt dan naar geluisterd. Tja, dat hadden apothekers ook kunnen doen toen zij zich een aantal jaren terug keerden tegen het beleid.”

Hoe ziet de financiering van huisartsen er in de toekomst uit?
“De financiering van de zorg moet eenvoudiger. Huisartsen in onze regio hebben een abonnementensysteem. Daarmee staat 85 procent van de inkomsten van de huisarts vast. Van de resterende 15 procent staat ook weer 85 procent vast. Die 15 procent zit in financiering van COPD, ketenzorg, een paar prestaties en doelmatig voorschrijven. Als je gewoon normaal doet, dan krijg je een gezonde en als het ware vaste honorering. En huisartsen hoeven niets meer te registeren.”

En de financiering van de apotheek?
“De toekomst is aan eenvoudige financieringsmodellen. Denk aan een aflever- of het hierboven genoemde abonnementsmodel. Of een getrapt systeem waar rekening wordt gehouden met de zorgzwaarte van de patiëntenpopulatie. Maar houd het zo eenvoudig mogelijk. Ik ben in ieder geval tegen het uitbreiden van het aantal prestaties. De apotheker moet gewoon zijn of haar werk doen, een functionerend registratiesysteem hebben en zo veel mogelijk omzetten in generiek. Kostenefficiënt werken dus. Als de apotheker dat goed doet, dan hoef ik hem toch niet iedere keer weer apart te honoreren? We moeten af van de cultuur dat zorgverleners pas zorg gaan verlenen als er een extra honorering voor staat. Die houding leidt tot overactiviteit en dus tot hogere zorgkosten. Doe je werk gewoon goed en niet omdat je er extra voor gehonoreerd wil worden.”

Waar staat de farmaceutische zorg over 5 jaar?
“Het werk van de apotheker wordt leuker, de positie van de apotheker waardevoller. Neem genotypering als basis voor individuele dosering van medicatie. Daar ligt een kans voor de apotheker. De opleiding waarbij de apotheker vooral in het lab stond is dan al lang aangepast aan de behoefte van de klant. Apothekers gaan een belangrijker rol spelen in adviseren van de patiënt. Ook gaat de samenwerking met de huisarts beter. Vroeger durfde de apotheker amper de huisarts te bellen. Tegenwoordig belt de huisarts de apotheker voor overleg over een patiënt. Over vijf jaar bedreigen zelfstandige apothekers de positie van de ketenapotheken met een goed ontwikkelde geneesmiddelvoorziening en met een klantvriendelijke houding. Je moet er toch niet aan denken dat er net als bij zorgverzekeraars nog maar vier spelers in de farmacie rondlopen die 90 procent van de markt hebben. Zelfstandigen zijn dan ook de luis in de pels van de ketens. Ik hoop dat zelfstandige apothekers die hun zaak willen verkopen dat doen aan een andere zelfstandige apotheker.”

De macht van de zorgverzekeraar
“Dat de zorgverzekeraar zoveel invloed heeft op de zorg is een misverstand. We mogen blij zijn als we een keer mogen praten in een ziekenhuis. De arrogantie in de zorg…  De zorg heeft nog steeds de uitstraling dat zij je wel even gaan vertellen hoe de zorg in elkaar zit. Terwijl het toch zo simpel kan zijn: stel je als zorgverlener zorgzaam op, geef de juiste dienstverlening en help de klant een beetje snel. Gelukkig begint men langzaam te beseffen dat de zorgverlener er voor de klant is. Een noodzakelijke cultuurverandering die nog wel even tijd nodig heeft om echt iets te veranderen.”

Tekst: Niels van Haarlem
Fotografie: Frank Groeliken

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.