Meteen naar de inhoud

Coalitieakkoord rondom zorg beknopt samengevat

Het coalitieakkoord 2021-2025 omvat 43 pagina’s. Dat daarin veel aandacht wordt besteed aan de zorg valt te verwachten. Het stelsel staat in het akkoord niet ter discussie, wel zijn verbeteringen nodig, zo begint de paragraaf over de zorg. ‘Om de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar te houden, vraagt van de politiek goede en stevige keuzes en hervormingen.’

 En wat zijn dan die keuzes en hervormingen zoal?

Lessen uit de coronacrisis
De lessen uit de coronacrisis zijn: het belang van samenwerking, ontschotting en nieuwe (digitale) werkvormen. En: een (Europese) inzet op o.a. onafhankelijkheid voor genees- en hulpmiddelen. Plus een flexibele opschaling en inzet van IC-capaciteit, met name op personeelsgebied. Tot slot: versterken van de publieke gezondheid. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden, o.a. door meer zeggenschap, aanpak van de regeldruk, goede (bij)scholing en betere samenwerking.

Preventie, gezonde levensstijl en onderzoek
Het Preventieakkoord wordt verbreed met mentale weerbaarheid. De belasting op suikerhoudende dranken en accijnzen op tabak worden verhoogd. Daarnaast wordt gekeken naar invoering van suikerbelasting en het opheffen van BTW op groente en fruit.  Er komt een extra investering in onderzoek naar alzheimer, obesitas en kanker. 

Versterking huisartsenzorg
Passende zorg (dus: bewezen effectief) is de norm. De zorg op de juiste plek. De toets op het basispakket wordt op basis van een kader voor passende zorg verbeterd en verbreed. De rol van de huisartsen wordt versterkt, zij moeten voldoende tijd en capaciteit hebben. Tegelijk staat er ook dat met de inzet van een praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts de GGZ zich meer kan richten op complexe problematiek, met daarbij bereikbaarheidsdiensten in de ANW-uren. Dat betekent dus: meer geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk.

Integraal aanbod over domeinen heen
Ook wordt gedacht aan herschikking van het zorglandschap, op basis van regiobeelden, waarbij een integraal aanbod en passende zorg over de domeinen heen voor iedereen (ongeacht woonplaats) de normen zijn.  Gemeenten moeten kwetsbare ouderen vroeg in beeld hebben en het langer thuis wonen mede te faciliteren. Wonen en zorg moeten stapsgewijs worden gescheiden, met expliciete aandacht voor innovatieve woonvormen om langer thuis te blijven wonen met zorg.  

PGB en jeugdzorg
Het persoonsgebonden budget blijft gehandhaafd, waarbij ook hier uiteraard passende zorg centraal staat. Er komt een heldere afbakening wat wordt verstaan onder jeugdzorg. Gespecialiseerde jeugdzorg wordt centraler ingekocht.

ICT
Iedereen blijft eigenaar van de eigen gezondheidsgegevens, met verbetering van gegevensuitwisseling tussen patiënt/zorgverleners en zorgverleners onderling. Een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) is het einddoel.

Geldzaken en contractering
Het eigen risico hoeft niet meer in één keer te worden betaald. Stapeling van eigen bijdragen wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door maximering eigen bijdragen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er komt een bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo op basis van inkomen. Het contracteerproces wordt verbeterd. Als in de GGZ en wijkverpleging de ongecontracteerde zorg onvoldoende afneemt, wordt de aanpak verstevigd. En er worden voorwaarden gesteld om (excessieve) winstuitkering tegen te gaan.

Twee pijnpunten
Dan nog twee items in het akkoord die reeds enorm veel stof doen opwaaien.
In het akkoord wordt ‘passende zorg’ als norm gesteld. Dat vereist een transformatie. In een klein zinnetje staat er dat: als er in het afremmen perverse prikkels in ziekenhuizen binnen twee jaar onvoldoende verbetering optreedt, er een regelgeving komt zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan.

En de vraag of er nu wel of niet wordt bezuinigd in de zorg. Ja, zeggen oppositiepartijen. Nee, stellen regeringspartijen, het is een beperking van de stijging. Eerst de feiten. In 2022 geven we 88,4 miljard uit aan zorg, in 2023 al ruim 90 miljard en in 2025 is dat opgelopen naar 93,1 miljard euro. Dat is meer dan begrotingen van Onderwijs, Defensie én Justitie en Veiligheid gezamenlijk. En wat is het probleem? De zorgkosten mogen vanaf 2026 minder hard stijgen, vindt het kabinet. In 2026 gaat het nog om bijna 800 miljoen euro minder, in de jaren daarna gaat dat oplopen tot bijna 5 miljard euro minder in 2052. Dat houdt overigens nog steeds een jaarlijkse stijging in, alleen minder snel. Toch zal het laatste woord hierover zeker nog niet zijn gezegd.

Alle gegevens
Paragraaf 6 van het regeringsakkoord gaat over de zorg. Zie hier het volledige coalitieakkoord en de budgettaire bijlage.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Subsidie ZonMw voor verbeteren van hooikoortsverwachting

Hooikoorts beperkt het dagelijks functioneren van vele Nederlanders. ZonMw subsidieert een onderzoeksproject dat onder meer de ontwikkeling van een betrouwbare pollenverwachting als doel heeft. Daarmee kan hun gerelateerde ziektelast worden verlaagd.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens