Column: Anderstalig

Peter van Hartingsveldt “Jij komt niet uit Nederland, je praat raar”. Tegenover mij zit een Marokkaanse man van eind zeventig. Hij kijkt me beschuldigend aan. Dat ik mijn taalniveau aan hem aanpas, voelt voor hem als een belediging. Mijn belangrijkste instrument bij het doen van de medicatiebeoordeling faalt. Taal is dé manier waarop ik erachter kom dat bepaalde medicijnen goed helpen, iemand bijwerkingen heeft of zijn pillen niet vertrouwd.

Als apotheker-farmacotherapeut in een multiculturele wijk in Utrecht, probeer ik dagelijks de taalbarrière over te klimmen. In de eerste plaats tijdens mijn spreekuur met patiënten. Maar, even later in overleg met de huisarts, sta ik voor dezelfde uitdaging. Ook in de samenwerking met artsen leer ik een andere taal en een andere cultuur kennen. Pragmatisch zijn, keuzes durven maken. Zowel professionele als persoonlijke barrières probeer ik over te klimmen met als doel gezamenlijk de patiënt te helpen.

Binnenkort hebben we een FTO over hartfalen. Gebruik van lisdiuretica bij patiënten zonder hartfalen zal voorbij komen. Een snelle search in het huisarts informatiesysteem geeft 57 hits. ‘Stoppen die handel’ denkt de apotheker in mij. ‘Deze patiënt is er zo blij mee’ hoor ik mijn collega-huisarts zeggen. Twee verschillende perspectieven die frictie kunnen geven. Zorgvuldigheid en zorg op maat zijn daarentegen waarden die arts en apotheker verbinden. Dat betekent samen per patiënt evalueren of diuretica gestopt kunnen worden.
Het genoemde FTO is ook een mooi moment om de contra-indicaties ‘hartfalen’ in het AIS bij de apotheek op te schonen op basis van de huisartsgegevens. Dit levert minder ruis op bij de medicatiebewaking in de apotheek en draagt bij aan veilig medicatiegebruik in de eerste lijn. Zo overbrug ik de afstand tussen huisartspraktijk en apotheek. Daar wordt iedereen beter van. Bouwen aan de verbinding met artsen, apothekers en patiënten geeft voldoening. Echt mensenwerk. Want die mensen, die ik dagelijks spreek, zijn elk zo eindeloos interessant!

De Marokkaanse man op mijn spreekuur krijgt weer meer vertrouwen in de zaak wanneer ik mijn taalniveau bijstel en voorstel om wat te doen aan de duizeligheid. Toch maar de furosemide afbouwen? En tot het vervolgconsult heb ik de tijd om te trainen. Soepel over taalbarrières heen komen is een vaardigheid die dagelijks van pas komt.

Peter van Hartingsveldt is werkzaam als apotheker-farmacotherapeut in Gezondheidscentrum Lombok, Utrecht.

 

 

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

21 dagen

Met de juichende supporters voor ogen vraagt Maayke Fluitman zich af hoe diep onze oude manieren van handelen ingeslepen zijn en of we teruggaan naar ‘zoals het altijd was’.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.