Column Henk Pastoors | Spooknota’s

Henk Pastoors juni 2013-2Met enige regelmaat zie ik op de website van de KNMP de vermelding staan dat er in plaats ‘X’ weer spooknota’s/recepten zijn gesignaleerd. Deze zorgtaak wordt door apothekers blijkbaar nogal serieus ‘ter hand’ genomen. Het kan verkeren, maar de KNMP moet toch raar hebben opgekeken dat heel veel patiënten aan de andere kant van de balie een soortgelijke ervaring hebben gehad. Namelijk, de klassieke definitie van spooknota is een nota voor niet geleverde diensten, in dit geval voor een gesprek dat nooit heeft plaatsgevonden. Of iets positiever: dit zijn uw oogdruppels en ze moeten in uw oog.

Twee weken later blijkt dat die ene zin de patiënt zo’n 6 euro kost. Bij onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat van de 50 apotheken die door een mystery guest zijn bezocht, er één apotheek is gevonden die met recht het zogenaamde eerste uitgifte gesprek heeft gedeclareerd. Ik vind het statistisch gezien nog knap dat deze ene apotheek is gespot. Ik weet in Beuningen, Nijmegen, Bennekom, Malden, Rotterdam en Amsterdam echt wel een paar apotheken te vinden die, al ver voordat de NZa als marionet van zorgverzekeraars in het leven was geroepen, al sinds jaren met onder andere de eerste uitgifte helemaal top zijn. Het is voor deze apothekers niet ongewoon dat wanneer één van hen weet dat een patiënt geconfronteerd is met een nare indicatie, ‘s avonds de telefoon wordt gepakt om te vragen hoe het met de patiënt gaat. Je zou ervoor gaan verhuizen. Immers het is maar zelden dat je pats boem voor eens en altijd omvalt en vijf dagen later in het centrum van de belangstelling staat, of beter gezegd ligt. Op de weg naar beneden kom je vaak je apotheek tegen want het is maar zelden leuk, en het gaat gepaard met veel ongemakken. Ik weet waarover ik het heb, omdat ik recentelijk namelijk zelf ook griep heb gehad. Voor de duidelijkheid; ik ben natuurlijk wel een metroman.

Dat gebeuren omtrent de eerste uitgifte is natuurlijk niet in de haak. Handel met zorg bedrijven, is toch een beetje als een pyromaan stro en lucifers geven. Dat gaat niet goed met een doelgroep die, hoe je het ook wendt of keert, ook nog gewoon MKB-er is. Contracteren en presteren daar is zorgbreed een klucht van te maken die met gemak volle zalen kan trekken. Er is wel enige troost. Bomen die vallen maken namelijk meer lawaai dan bomen die groeien. Of u in deze context de zorg in de apotheek als een Tantaluskwelling ervaart laat ik aan u over.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

21 dagen

Met de juichende supporters voor ogen vraagt Maayke Fluitman zich af hoe diep onze oude manieren van handelen ingeslepen zijn en of we teruggaan naar ‘zoals het altijd was’.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.