Column Jan Dirk Jansen: Waar is hier de nooduitgang?

FarmaMagazine_Jan Dirk Jansen_578 x 420De VvAA publiceerde eind mei de resultaten van een welzijnsonderzoek onder zorgprofessionals. De conclusies dat zorgprofessionals ontevreden zijn over de werk- en regeldruk en dat gemiddeld één op de vijf een andere baan overweegt, kregen in de landelijke media ruim aandacht. Of de vraagstelling en de scores in dit soort onderzoeken de getrokken conclusies altijd voor 100% rechtvaardigen, blijft wel een beetje de vraag. Maar als je diverse beroepsgroepen dezelfde vragen gaat stellen, geven de verschillen in de beantwoording toch een interessante inkijk in de problematiek bij bepaalde beroepen.

Welk beeld komt er naar voren? Het eerste dat opvalt is dat de factor bezieling bij apothekers 3 x lager ligt dan bij alle anderen (tandartsen, huisartsen, dierenartsen, specialisten en fysiotherapeuten) en de factor stress/burnout 2 x hoger. Slechts 6% van de apothekers voldoet aan het criterium bevlogen en maar liefst 30% valt in de categorie gestrest/burnout. De bureaucratie en regeldruk vanuit de zorgverzekeraars, een verstoorde werk-privébalans en een hoge werkdruk zijn de boosdoeners als het gaat om stress. Negatieve beeldvorming bij het publiek, het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectief hebben een negatief effect op de bezieling. Als de zaken zo beroerd liggen dan ga je op zoek naar iets anders. Zo’n 30% van de apothekers geeft aan op zoek te zijn naar de nooduitgang. Maar die lijkt helaas geblokkeerd. Veel apothekers zouden wel iets anders willen maar men ervaart weinig mogelijkheden. De gemiddelde respondent werkt dan ook maar liefst 21 jaar in dezelfde functie. Kom daar eens om bij de gemiddelde academicus in het bedrijfsleven dat zo’n beetje in permanente staat van reorganisatie verkeert.
Wat je om je heen hoort en ziet in onze sector, sluit wel naadloos aan bij het onderzoek. Er zijn diverse praktiserende collega’s die in forums, tweets en columns de absurde gevolgen van regels hekelen. Soms zelfs met humor, alhoewel blijkens het onderzoek veel apothekers het lachen wel wat is vergaan. Het is jammer dat er geen vergelijkend onderzoek uit het verleden voorhanden is. Maar mijn persoonlijke indruk is dat apothekers vroeger meer plezier in hun werk hadden.

Nog belangrijker dan de conclusies is de vraag hoe we deze trend zouden kunnen keren. Als we het eens zijn dat de beroepsgroep er niet erg fris bij staat, wat gaan we er dan aan doen? Tegen werkdruk en bureaucratie kan je in ieder geval actie voeren. Omdat iedereen het herkent, wekt dit thema zeker meer sympathie bij de medeburgers dan campagnes voor hogere tarieven.  Iedereen ziet de bureaucratie in de zorg toenemen en klaagt er steen en been over, zowel patiënten als hulpverleners. Als we nou eens de handen ineenslaan met andere zorgprofessionals uit de eerste lijn en de patiënten? Een zwartboek opstellen met de meest onzinnige regels? Absurde regelgeving gezamenlijk weigeren uit te voeren? Wedden dat we de publieke opinie meekrijgen?

Het is te hopen dat er nog genoeg bevlogen apothekers in de gestreste beroepsgroep zitten om in actie te komen. Helemaal niets doen, lijkt gegeven de resultaten geen goede optie.

Jan Dirk Jansen

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Kanskaart

Nog net voor de deadline is het dan zover, mijn eerste artikel is ingediend. Ruim een maand later ontvang ik, uiteraard via de mail, bericht: major revisions. Ik zie het somber in, maar leer al snel dat dit heel goed is: het is niet afgewezen!

Trots op apotheker en huisarts

Daar ligt ie dan, Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak, de blauwdruk voor de herinrichting van het zorglandschap.

Your wish is my…

Innovatie kent meerdere definities en roept verschillende associaties op. Maar altijd is de mens de drijvende kracht erachter. Met onze opponerende duimen slagen we erin voor iedere vraag een oplossing te creëren.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.