Column Maayke Fluitman: Je hebt er zelf voor gekozen…

KNMP-Maayke-Fluitman-FarmaMagazineAfgelopen week stond ik, nadat de zelfscan-route mij in de steek gelaten had, toch weer eens in de rij van de servicebalie van de supermarkt. De man voor me wilde zijn geluk beproeven in de loterij en dacht snel een lot te kunnen kopen. Maar toen kwamen de keuzemomenten. Welke getallen wilt u? Wilt u rood of zwart? Wilt u ook de verdubbelaar? Toen de man eindelijk zijn geluk gekocht had, ging er door me heen: als hij nu niet wint ligt het aan de verkeerde keuzes die hij zelf heeft gemaakt. De enige verantwoordelijke voor de man zijn geluk was hij zelf. Hij kreeg de keuzes voorgelegd en híj nam zijn eigen beslissingen.

In de zorg staat zelf keuzes maken ook steeds meer voorop, keuze van de patiënt dan wel te verstaan. De zorgverlener heeft lang genoeg kunnen kiezen, die lijkt nu geduldig te moeten wachten tot de patiënt zijn keuzes heeft gemaakt. Voor apothekers krijgt dit nu zijn weerslag bij de ter hand stelling van een nieuw geneesmiddel. Door de media-aandacht rondom deze dienstverlening van de apotheker lijkt de consument de keuze te hebben in wel of geen advies krijgen, met daaraan gekoppeld wel of niet betalen.

Maar is het ‘wel of geen advies willen hebben’ ook echt het keuzemoment van de patiënt? Of ligt de keuze daarna, is de echte eigen keuze van de patiënt niet eigenlijk ‘het wel of niet gebruiken van het geneesmiddel’? Als een patiënt niet kiest voor de begeleiding van de apotheker bij een eerste uitgifte, waar kiest hij dan eigenlijk voor? Kiest hij ervoor zelf de bijsluiter te lezen of kiest hij er ook voor dat de apotheker de medicatiebewaking helemaal niet meer hoeft uit te voeren? Kan een apotheker een geneesmiddel wel ter hand stellen als hij niet kan controleren of het middel veilig en juist gebruikt gaat worden? De laatste keer dat ik daar de wetgeving op nakeek was het nog steeds zo dat ‘de apotheker, als hij niet in staat is zijn expertise volgens de richtlijnen toe te passen, niet over kán gaan tot het leveren van zorg’. Zorg moet verantwoord geleverd worden.

Een keuze kun je pas maken als duidelijk is waarvoor je kiest. Daarna volgt of je kunt overzien wat de gevolgen hiervan zijn. Bij de ter hand stelling van een nieuw geneesmiddel is dit volgens mij nog niet helemaal duidelijk bij alle partijen. In dit proces hebben apothekers op dit moment geen andere keuze dan, op alle manieren, inzichtelijk te maken waarom de dienstverlening rondom een nieuw geneesmiddel van waarde is voor de patiënt. Als het gaat om keuzes in de zorg zullen er meer systemen moeten zijn die dit proces kunnen ondersteunen. Belangrijk hierbij is nog altijd de interactie tussen de patiënt en de zorgverlener. Het samenspel van kennis, expertise en persoonlijke factoren dienen het proces van keuzes te ondersteunen. Hierbij is het nodig dat, zowel het maken van de keuze als ook de verantwoordelijkheid van de uitkomst bij beide partijen belegd wordt.

Daar waar de man aan de servicebalie zijn keuzes nog enigszins kon overzien, getallen, kleuren, wilt u 2x de kans op geluk, is het voor iemand die met een nieuwe medicamenteuze therapie begint moeilijker te overzien. En nog ingewikkelder is het om te overzien wat de gevolgen van de keuze zijn. De gevolgen voor je gezondheid zijn niet te vergelijken met het verliezen van 5 euro.

Volgende keer koop ik aan de servicebalie het winnende lot. Nu alleen nog even de juiste keuzes daarvoor maken.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Your wish is my…

Innovatie kent meerdere definities en roept verschillende associaties op. Maar altijd is de mens de drijvende kracht erachter. Met onze opponerende duimen slagen we erin voor iedere vraag een oplossing te creëren.

Tissues

Zowel thuis als in de praktijk kan ik niet zonder tissues. Thuis is het ideaal voor de snottebellen van de kleintjes en het morsen aan tafel.

Mag het een onsje minder?

De eerstelijns zorgverleners volgen braaf de richtlijn cardiovasculair risicomanagement en geven standaard 40 mg simvastatine, aldus Wittekoek.