Column: Samen sterk

De eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) vertelt over Mevrouw H die zich te pas en te onpas uitkleedt waar de andere bewoners bij zijn. ’s Nachts jaagt deze vrouw haar medebewoners de stuipen op het lijf door hun slaapkamer binnen te wandelen. Voor mevrouw H zelf is deze onrust ook vervelend. Doordat mevrouw H ‘s nachts slecht slaapt, is zij overdag nog meer verward.

Dit zijn voorbeelden van gedragsproblemen die besproken worden tijdens het Multidisciplinair overleg (MDO). De beschreven casus gaat over een 81-jarige vrouw die woonachtig is in een kleinschalige woonvorm met 5 andere dementerende ouderen. Elke zes maanden worden de bewoners besproken tijdens het MDO waar ook familie welkom is. De specialist ouderengeneeskunde (SOG), huisarts, apotheker-farmacotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut en EVV zijn veelal aanwezig. Indien nodig, worden de ergotherapeut en dagbestedingscoach ook uitgenodigd. Het multidisciplinair werken naar een gezamenlijk doel voor de patiënt is soms een uitdaging. De bewoners zijn hun eigen regie grotendeels kwijt, waardoor er samen met familie en zorgverleners afwegingen en keuzes gemaakt moeten worden. Er wordt via verschillende wegen geprobeerd om het gedrag van mevrouw H te beïnvloeden. De psycholoog tracht via een levensloopgesprek meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het gedrag. Dit gebruikt zij om handvatten aan het begeleidende personeel te geven.

Echter, soms moeten we om een patiënt tot rust te krijgen zwaarder geschut inzetten, zoals psychofarmaca. Bij mevrouw H kozen we ervoor om met haloperidol druppels te starten. Ik evalueer regelmatig, samen met de SOG en huisarts, of het middel vervolgens kan worden afgebouwd. Bijwerkingen houd ik ook goed in de gaten. Na het starten en ophogen van de dosis haloperidol is mevrouw H een aantal keer gevallen. Het lopen ging met de dag moeilijker en de sta functie ging achteruit. Ook zat mevrouw H overdag vaak te dutten en was de eetlust verminderd. Dit waren voor mij argumenten om de haloperidol weer wat te verlagen. Uiteindelijk is er met de juiste dosering haloperidol een balans gevonden tussen het effect op de onrust en de bijwerkingen.

Dankzij signalering en samenwerking met het begeleidend personeel kunnen we de kwaliteit van leven voor mevrouw H verbeteren. Iedereen heeft een andere kijk op de patiënt. Door elkaars kennis te benutten komen we bij complexe patiënten sneller tot een adequaat beleid.

Samen sterk.


Sanneke Gertsen volgde bij het UMC Utrecht Julius Centrum de opleiding tot apotheker-farmacotherapeut. 
Nu is ze werkzaam in twee huisartsenpraktijken, De Notekraker en De Boog, onderdeel van Zorggroep Almere.

Deze column verscheen eerder in FarmaMagazine mei 2018

 

 

Zeldzame bijwerking

Valérie Meijvis is een pro-vaxxer. “Toch zal ik niet ontkennen dat ik getwijfeld heb. Zo’n stemmetje in je hoofd dat zegt dat je misschien wel een zeer zeldzame bijwerking krijgt.”

Gelukkig huwelijk

Apothekers en huisartsen zijn aan elkaar verbonden als het gaat om farmaceutische zorg. De een schrijft een recept voor, de ander levert het gewenste medicijn met zorg af.

‘The road to Abilene’

Ondanks onze hang naar overeenstemming hoopt Maayke Fluitman dat deze stop ook ruimte biedt voor meningsverschillen.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.