Congres: JZOJP voor, tijdens en de Covid-10-uitbraak

‘De juiste zorg op de juiste plek’. Dit streven staat hoog op de landelijke zorgagenda. Inzet om zorg te verplaatsen, te vervangen en/of te voorkomen. Van ziekenhuiszorg naar eerste lijn, van eerstelijnszorg naar de nulde lijn, van lokale projecten naar regionale implementatie, van zorg op locatie naar zorg thuis. En toen kwam de coronapandemie. Hoe moet het nu verder? Dat komt aan bod op 3 december a.s. tijdens het congres ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek voor, tijdens en na de Covid-19 uitbraak’.

Inmiddels is de term zelfs, conform de heersende trend in zorgland, teruggebracht tot de enigszins cryptische afkorting ‘JZOJP’. Door de Covid-19 crisis is het belang van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ nog duidelijker geworden. Met het acuut ontstaan van schaarste zijn voorheen lastig te organiseren zaken in een stroomversnelling gekomen. Voorbeelden hiervan zijn intensieve regionale samenwerking en landelijke (crisis)coördinatie. Maar ook de sterke toename van e-health en digitale technologie. Noodzakelijk in tijden waarin prioriteiten moeten worden gesteld om goede zorg te blijven verlenen.

Zorg voor chronische aandoeningen

Het gedachtegoed van juiste zorg op de juiste plek is zeker niet nieuw. Tien jaar eerder werd al ingezien dat een deel van de chronische zorg niet in het ziekenhuis hoefde plaats te vinden. Zorggroepen organiseerden vervolgens ketenzorg voor o.a. diabetes, copd en cvrm. Echter: hoe verhouden de zorggroepen uit 2010 tot de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ uit 2018, de regionale regie en de ervaringen met de corona-pandemie zich tot elkaar? En welke lessen voor de periode na de corona-uitbraak zijn hieruit te trekken?

Alle informatie

Het congres ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, gaat hierop in. Zo komen in het congresprogramma ontwikkelingen van de chronische zorg sinds 2010 aan de orde: de opkomst van de zorggroepen, de JZodJP, de coronapandemie en de regionale regie van zorgverzekeraars. Trends die zich los van elkaar ontwikkelden, maar die niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Het congres vindt plaats op 3 december a.s. Zie alle informatie, waaronder programma, sprekers, inschrijving, kosten, e.d. op de site van de Guus Schrijvers Academie.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.