Cursus Interacties tussen geneesmiddelen en voeding

Dat geneesmiddelen en voeding elkaar kunnen beïnvloeden is wel bekend, maar niet altijd is duidelijk dat dit grote gevolgen voor de patiënt kan hebben. Meer kennis verhoogt de medicatieveiligheid en verbetert de effectiviteit van een farmacotherapeutische interventie. Reden voor ziekenhuisapotheker Rinske Pauw (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg) om daarvoor meer aandacht te vragen. Dat gebeurt onder andere met een cursus op 29 september a.s.

Vanuit persoonlijke interesse heeft Rinske zich verdiept in de interactie voeding / geneesmiddelen. “Voedingsmiddelen en -supplementen kunnen de farmacokinetiek en -dynamiek van een geneesmiddel aanzienlijk beïnvloeden”, merkt ze op. “Op verpakkingen van veel voedingssupplementen staat het advies om de arts of apotheker te raadplegen over mogelijke interacties. De kennis is vaak niet bij artsen en apothekers aanwezig. Enerzijds omdat het in de opleidingen nauwelijks een punt van aandacht is en anderzijds omdat de wetenschappelijke inzichten niet makkelijk voorhanden zijn.

Werkgroep Geneesmiddel-Voeding Interacties

Reden voor Rinske om kennisexperts bij elkaar te brengen. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Werkgroep Geneesmiddel-Voeding Interacties (WGVI) met o.a. vertegenwoordiging van het RIVM, CBG, Wageningen Universiteit en ziekenhuizen. “Een kennisgroep met veel expertise, die het onderwerp op de kaart willen zetten”, zegt ze tevreden. Dat heeft o.a. geleid tot deze cursus. In één dag doen de deelnemers belangrijke kennis op die direct toepasbaar is.”

Risico’s

“Bepaalde voedingsinterventies kunnen impact hebben op geneesmiddelen, waardoor een middel niet werkt, of juist teveel”, licht Rinske toe. “Andersom kunnen geneesmiddelen impact hebben op de voedingsstatus. In beide gevallen kan dat leiden tot risico’s voor de patiënt. Zorgverleners moeten zich daarvan bewust zijn. Zoals de verminderde werking van het antibioticum ciprofloxacine door gelijktijdige inname met melkproducten. Of het risico op magnesium-, ijzer- of vitamine B 12-tekort door langdurig gebruik van protonpompremmers. Suppletie is dan noodzakelijk. Ook kunnen bijvoorbeeld antidepressiva, bètablokkers en opiaten leiden tot minder eetlust. Met name bij ouderen neemt het risico op ondervoeding hierdoor toe.”

Interactief programma

Rinske: “De cursus van 24 september is interactief, met o.a. casuïstiek en een kennisquiz. Deelnemers doen op een aantrekkelijke manier veel kennis op over alle aspecten van interacties tussen geneesmiddelen en voeding. Dat maakt dat ze er in hun eigen praktijk krachtiger en kundiger mee kunnen omgaan.”

Meer informatie

De cursus Interacties tussen geneesmiddelen en voeding wordt aangeboden door PAOFarmacie op 29 september a.s. in Utrecht. Zie www.paofarmacie.nl

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Hartfalenzorg doe je samen

Cardioloog van Pol vat de kern van de nieuwe NHG-standaard hartfalen samen: ‘Snelle herkenning, optimaal behandelen en laagdrempelige samenwerking tussen huisarts en cardioloog.

POCT INR: Zelfmeten is beter

In de antistollingszorg heeft de traditionele bloedafname inmiddels plaatsgemaakt voor de vingerprik, de Point of Care test (POCT) INR. Die werkwijze is gebruikersvriendelijk, accuraat, betrouwbaar en veilig.

Aantal malariadoden loopt weer op, COVID-19 helpt niet

Op jaarbasis raken naar schatting zo’n 219 miljoen mensen geïnfecteerd met malaria en deze infectieziekte eist jaarlijks ruim 409.000 doden*. Hiermee is de mug, overbrenger van deze ziekte, veruit het dodelijkste beestje op aarde.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.