CZ: verklaring farmacie over omgang mens en mileu

Zorgverzekeraar CZ wil dat bij het toelaten van medicijnen tot de Nederlandse markt ook wordt gekeken naar de invloed op mens en milieu. Dit naar aanleiding van het tv-programma Zembla over de misstanden bij het farmaceutisch bedrijf Aurobindo Pharma.

CZ vergoedt voor haar verzekerden meerdere middelen van dit bedrijf. CZ heeft geen zicht op fabricage-omstandigheden van de medicijnen en moet afgaan op de toelatingscontroles van instanties op landelijk en Europees niveau. Zembla heeft CZ geïnformeerd over geconstateerde misstanden, zoals slechte werkomstandigheden en milieuvervuiling.

Wederhoor gevraagd
CZ heeft bij Aurobindo Pharma Nederland om wederhoor gevraagd en heeft na vele pogingen contact gekregen met de directie van Aurobindo Pharma Nederland. Die zegden een reactie toe, maar kwamen tot twee keer toe de door hen voorgestelde deadlines niet na. Na de opname van Zembla bij CZ is het bedrijf alsnog met een verklaring gekomen, die overigens voor CZ onvoldoende ingaat op de bevindingen van Zembla.

Dilemma’s
CZ heeft aan Zembla aangegeven de beelden en informatie die zij hebben getoond niet te kunnen negeren. Marie-José van Gardingen van CZ: ‘We krijgen buikpijn van de informatie en de beelden. We hebben er op vertrouwd dat instanties die zicht moeten houden op mens- en milieuomstandigheden hun werk doen. Echter, als afnemer van de middelen voor onze klant voelen wij ook een verantwoordelijkheid. Daarom moeten we kijken hoe we hiermee omgaan. We gaan hier nu sowieso met VWS verder over praten en voor onszelf hebben we een aantal vragen waarover we intern in gesprek zijn. Willen we nog producten van Aurobindo op een preferentielijst, zijn er goede alternatieven, speelt dit voor meer bedrijven en wat doen we dan? We hebben als zorgverzekeraar ook een zorgplicht, onze verzekerden willen de nodige medicatie en het moet ook nog betaalbaar blijven. Over dit soort dilemma’s buigen we ons nu.’

Verklaring
Komende maand gaat CZ leveranciers van geneesmiddelen informeren dat ze vanaf 2019 een verklaring vragen dat ze netjes omgaan met mens en milieu. Gedragscodes en verklaringen zullen moreel onacceptabel gedrag niet kunnen voorkomen, maar kunnen in elk geval houvast bieden als bedrijven hun beloftes blijken te schenden.

Bron: CZ
Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.