Daling in gebruik van opioïde pijnstillers

Het gebruik van opioïde pijnstillers, zoals oxycodon is de laatste tien jaar flink gestegen. Hoewel er weliswaar (nog) geen sprake is van een ernstig probleem, is het zeker gewenst om vinger aan de pols te houden. Daartoe is de ‘Taakgroep Gepast gebruik van opioïden’ in het leven geroepen. Het goede nieuws: het aantal verstrekkingen van sterk werkende opioïden was in 2018 met ruim zes procent gedaald. De eerste daling in 15 jaar.

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)  is voorzitter van de ‘Taakgroep Gepast gebruik van opioïden.’ Deze Taakgroep heeft als doel onverantwoord gebruik van opioïde pijnstillers terug te dringen. Dit doet zij door informatie over gepast gebruik van opioïden te verzamelen en verspreiden, zodat artsen een onderbouwde keuze kunnen maken om een opioïde pijnstiller wel of niet voor te schrijven. Het IVM ontwikkelt in de periode 2019 – 2021 een programma om voorschrijvers objectieve informatie te bieden, om zo het rationeel gebruik van opioïden te bevorderen. Het programma wordt gefinancierd als aanvulling op de instellingssubsidie voor Medicijnbalans.

Inzet op vier thema’s

Voor deze activiteit wordt een aparte webpagina ingericht als onderdeel van de website www.medicijngebruik.nl, bereikbaar via www.opioiden.nl en via www.opiaten.nl. In het traject wordt gewerkt in vier thema’s:

• Vergroten van kennis van en bewustzijn over (bij)werkingen en risico’s van opioïden
• Harmoniseren van standaarden en richtlijnen
• Vergroten van wetenschappelijke kennis
• Signaleren van medisch, niet-medisch of oneigenlijk gebruik van opioïden

Beleid helpt

Het aantal verstrekkingen van sterk werkende opioïden was in 2018: 3.446.252 en in 2019: 3.226.708. Dit is een daling van 6,4 procent. Deze cijfers laten zien dat het in 2018 ingezette beleid van het Ministerie van VWS, de grote media-aandacht voor het gebruik van opioïden en de werkzaamheden van de Taakgroep, al vruchten beginnen af te werpen. Zonder ingrijpen was namelijk een toename van het aantal gebruikers te verwachten. Zie voor alle informatie het jaarverslag Opioiden 2019 van de Taakgroep

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.