Data en feiten over farmaceutische zorg in basispakket

basispakketOpenbare apotheken leverden vorig jaar voor € 4335 miljoen aan geneesmiddelen en farmaceutische zorg in het basispakket van de zorgverzekering. Dit is € 69 miljoen meer dan in 2015 en komt neer op een stijging van 1,6%. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

De SFK publiceert jaarlijks de uitgave Data en feiten. Daarin staan alle ontwikkelingen binnen de openbare farmacie. De uitgave kost € 26,00, exclusief BTW, inclusief verzendkosten. U kunt deze bestellen via mail aan cijfers@sfk.nl.  De digitale versie van Data en feiten 2017 is gratis te downloaden. De uitgave bevat overigens geen gegevens over het gebruik van geneesmiddelen via apotheekhoudende huisartsen.

Begrip geneesmiddelenkosten

Ter informatie: Onder de geneesmiddelenkosten verstaat de SFK de kosten tegen de gedeclareerde apotheekvergoedingsprijs (WMG-geneesmiddelen) respectievelijk de kosten tegen apotheekinkoopprijs (buiten-WMG geneesmiddelen). De geneesmiddelenuitgaven betreffen het totaal van de gedeclareerde geneesmiddelenkosten en de apotheekvergoeding, inclusief eigen bijdragen door patiënten in het kader van het GVS. Alle cijfers in de publicatie hebben betrekking op het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket en de vermelde bedragen zijn exclusief BTW. De BTW op receptgeneesmiddelen is 6%.

Beperkte stijging
In 2016 was er sprake van een stijging van de farmaceutische zorg met € 69 miljoen tot € 4335 miljoen. Dat is een stijging van 1,6%. In 2015 was er nog sprake van een stijging van 3,3%. De beperkte stijging een meevaller voor de overheid, omdat zij voor 2016 met een toename van 3,3% rekening had gehouden.

Feiten en weetjes

Daarnaast vermeldt het rapport nog meer noemenswaardige feiten. Zoals:
• Het totaal aantal verstrekkingen binnen het basispakket bedroeg 240 miljoen.
• Brexit leidt tot lagere prijzen, vanwege koersdaling van het Britse pond
• Driekwart van medicijnen worden generiek verstrekt
• Aantal formule-apotheken is in 2016 afgenomen van 77% naar 71%
• Nieuwe cholesterolverlagers drijven medicijnkosten op
• In 2016 was er een toename van 75% van DOAC-gebruik (antistollingsmiddelen)
• Voor het eerst is antidepressivagebruik gedaald, zij het met slechts 1,2%

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

 

 

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.