De 5 Sterren Apotheek en Brocacef Maatmedicatie gaan samen

Brocacef Pand - FarmaMagazineBrocacef Maatmedicatie, onderdeel van Brocacef Groep NV, heeft overeenstemming bereikt over het per 1 november a.s. samengaan met De 5 Sterren Apotheek, eigendom van SOFA BV in Roosendaal. De productie van De 5 Sterren Apotheek zal volledig naar Brocacef Maatmedicatie in Zevenbergen verplaatst worden. Het betreft de verpakkingsactiviteiten van geneesmiddelen in zogenaamde weekverpakkingen, bestemd voor patiënten thuis of in verzorgingshuizen. Zowel Brocacef Maatmedicatie als De 5 Sterren Apotheek hebben ruime ervaring op dit gebied. De ontwikkelingen in de markt nopen tot meer efficiency, die door schaalvergroting te bereiken is.

“Het samenvoegen van de productie activiteiten van De 5 Sterren Apotheek biedt Brocacef Maatmedicatie een uitstekende kans om haar marktpositie uit te breiden”, aldus Miriam van de Loo, directeur Brocacef Maatmedicatie, “het is onze ambitie marktleider te worden en door schaalvoordelen kunnen wij onze concurrentiepositie verstevigen en een flinke stap op weg naar marktleiderschap maken”.
De verplaatsing naar Zevenbergen zal geen gevolg hebben voor de 34 medewerkers, die thans in dienst van De 5 Sterren Apotheek zijn. Zij zullen per 1 november a.s. in dienst van Brocacef Maatmedicatie treden.

 

 

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.