Meteen naar de inhoud

De apotheker op huisbezoek voorkomt veel foutief geneesmiddelengebruik

Huisbezoek van een apotheker aan kwetsbare ouderen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Een doeltreffend middel om verkeerd medicijngebruik op te sporen. Dat blijkt uit een pilot in StedeBroec. Daar zijn 26 huisbezoeken afgelegd bij senioren die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, met wijzigingen in het medicatiegebruik. De apotheker gaat op huisbezoek, kijkt letterlijk in de medicijnkast en neemt het medicatiegebruik door met de patiënt.

Uit de resultaten blijkt dat bijna driekwart (!) van de bezochte ouderen, namelijk 70 %, tegen problemen aanloopt bij het gebruik van de medicatie. Dat betreft verschillende zaken. Zoals moeite hebben met het uit elkaar houden van verschillende geneesmiddelen. Op eigen initiatief stoppen met een medicijn. Soms of regelmatig vergeten een medicijn in te nemen. En veel senioren bleken de uitleg van het ziekenhuis over de wijzigingen in de medicatie niet begrepen te hebben. Dat kan leiden tot verkeerd of zelfs medicatiedubbel gebruik. Fouten die boven water komen tijdens zo’n bezoek van de apotheker. Op deze wijze zijn zelfs aantoonbaar een aantal ziekenhuisopnames voorkomen.

Juiste gebruik
Bij het huisbezoek bespreekt de apotheker het juiste gebruik van de nieuwe medicatie. Daarbij wordt ook gekeken naar de bestaande voorraad geneesmiddelen en de overbodige medicijnen neemt de apotheker mee voor vernietiging.

Vaak blijkt overigens dat losse leveringen naast een baxterrol veel verwarring veroorzaakt. Het is minder risicovol als een apotheekmedewerker de nieuwe medicatie direct verwerkt in een baxterrol, maar dat stuit soms op praktische problemen. Dringend advies is ook om bij nieuwe medicijnen of wijzigingen in gebruik, de oude medicijnen retour te laten komen naar de apotheek om zo dubbelmedicatie te voorkomen.

Gezondheidswinst.
Zowel de bezochte ouderen als de apotheek ervaren deze aanpak als zeer nuttig. Een professioneel huisbezoek draagt bij aan veiliger medicijngebruik en maakt in veel gevallen echt het verschil. Met dit type huisbezoeken kan dus een belangrijke gezondheidswinst worden geboekt.

Vervolg
Initiatiefnemer Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) (een non-profit organisatie, opgericht door en voor inwoners van West Friesland) noemt de uitkomsten alarmerend. En die zijn niet kenmerkend voor alleen regio, maar zijn landelijk te verwachten. ZZWW heeft minister Bruins daarom van het onderzoek op de hoogte gesteld. Tevens heeft ze een verzoek ingediend bij zorgverzekeraar VGZ voor een financiële bijdrage voor een vervolgonderzoek. VGZ heeft toegezegd te bekijken of zo’n 1500 cliënten in heel Westfriesland kunnen worden bezocht door een apotheker.

Zie de resultaten van het onderzoek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Bij DOAC’s is voorschrijven op maat nodig

Doseringen die niet passen bij de indicatie, onderdoseringen en voorschrijffouten: geregeld gaat het mis bij het voorschrijven van DOAC’s, zo blijkt uit een studie die recent is gepubliceerd in het European Journal of Clinical Pharmacology.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens