De huisarts: Intussen bij de buren

Hisarts_farmaMagazineUtrecht – Dé samenwerkingsvorm voor de toekomst is het eerstelijns gezondheidscentrum. Dit aantal zal richting 2020 meer dan verdubbelen tot zo’n 1.000 in Nederland. Aldus de thema-update Gezondheidszorg die Rabobank Cijfers & Trends op 21 maart uitbracht. Deze beschrijft ontwikkelingen bij de belangrijkste samenwerkingspartner voor de apotheker: de huisarts.

De huisarts vormt de belangrijkste schakel in de gezondheidszorg in Nederland. De Rabobank verwacht dat tot 2020 zo’n 2.000 huisartsen hun praktijk zullen overdragen of beëindigen. Op basis van het onderzoek dat tussen oktober 2013 en februari 2014 is uitgevoerd, verwacht de bank dat minimaal 2.500 nieuwe huisartsen nodig zijn om de komende vijf jaar het kwaliteitsniveau op peil te houden en kleinere praktijken mogelijk te maken. Dan kunnen meer activiteiten in de eerste lijn gerealiseerd worden en wordt meer parttime werk mogelijk.

Het aanbod van huisartsenzorg is de laatste jaren sterk veranderd, vervolgt het rapport. Oorzaken zijn deeltijdwerk, feminisering, groepspraktijken, werken in loondienst en samenwerkingsverbanden. Het aanbod van huisartsen neemt af door vergrijzing en meer parttimers, met soms grote regionale verschillen. Het aantal duo- en groepspraktijken groeit, net zoals de samenwerking in de eerste lijn. Bijvoorbeeld met de apothekers. De huisarts staat nu voor strategische keuzes, die bij voorkeur op basis van een gezamenlijke regiovisie met zorgverleners in de andere beroepen, gemaakt moeten worden. Dan gaat het om (1) samenwerking in de wijk en met de gemeente, (2) samenwerking met de eerste en/of tweede lijn, (3) het overnemen van taken uit de tweede lijn en het inzetten van e-health en (4) het opzetten van nieuwe diensten. Nieuwe diensten dienen zich aan in de GGZ, in de ouderengeneeskunde, in het virtuele consult of in het samen met apothekers opbouwen van de medicatiebeoordeling.

Uit onderzoek onder 100 startende huisartsen blijkt dat zij een grote voorkeur (81%) hebben om te gaan werken in een eerstelijns gezondheidscentrum met meerdere disciplines onder een dak. De meerderheid streeft naar samenwerking met collega’s, slechts 16% geeft er de voorkeur aan om als solist te beginnen. Door starters wordt eerst de keuze gemaakt om met collega huisartsen samen te werken, om pas daarna de stap te zetten naar eerstelijns gezondheidscentra met diverse zorgdisciplines.

Nederland telde in 2003 circa 200 gezondheidscentra, dat steeg naar 470 in 2013. De laatste jaren is een inhaalslag buiten de verstedelijkte gebieden waar te nemen. In 2020 zal het aantal gezondheidscentra verdubbeld zijn. Daarbij blijkt het verbouwen van bestaande gebouwen veelal de beste optie.

De Thema-update Gezondheidszorg is te downloaden via:

http://www.rabobank.nl/images/thema_update_gezondheidszorg_defbev_29633856.pdf

 

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.