De industrie apotheker

Wouter van Berckel (1968) Apotheker/directeur Pharmaffect bv, consultancybureau voor farmaciebedrijven en lifescience industrie.

Studie Farmacie in Utrecht, registratie tot apotheker (1997)

Waar richt een industrie apotheker zich op?
80% van de industrie apothekers is bezig met kwaliteit, productie en registratie. Een aantal zit in marketing, market access of in het management.

Hoe ben jij in deze ‘tak van sport’ verzeild geraakt?

Een groot gedeelte van de studenten destijds had een vader of moeder met een apotheek. Na hun studie namen zij het werk over. Bij mij was dit niet het geval. Omdat ik eerder uitgeloot was voor Bedrijfskunde, koos ik voor industrie apotheker. Het bedrijfsmatige komt hierin terug.

Sluit de studie Farmacie goed aan bij de industrie apotheker?
Een industriestage van enkele weken is mogelijk, een van de weinige raakvlakken. Hier is dus nog flink terreinwinst te boeken.

Wat zijn je farmaceutische taken?
Ik geef advies aan de farmaceutische industrie. Het zwaartepunt ligt op productie, registratie, compliance, vergoedingen en vergunningsaanvragen. Daarnaast richt ik mij op bedrijven die handelen in medische hulpmiddelen/producten.

Hoe ziet je werkweek eruit?
Als ik bij klanten ‘binnen zit’, heb ik regelmatig overleg met collega’s over het oplossen en de aanpak van vraagstukken. En ben ik met andere afdelingen in gesprek over bijvoorbeeld nieuwe producten. Daarnaast begeleid ik jongere collega’s. Ik ondersteun bij projecten.

Wat mis je in je werk?
Het directe contact met de patiënt. Het verschil voor hem/haar te kunnen maken. Echter, geef ik een batch vrij van 100.000 tabletten, dan bereik ik veel patiënten in één keer. Dat is mooi. Maar de verantwoordelijkheid is groot. Gaat er iets mis, dan dupeer ik vele mensen.
Wat spreekt je aan in je werk?
De afwisseling. Ik heb veel verschillende taken. En het inhoudelijke, dat is een uitdaging. Bij productie en kwaliteit praat je over ‘zware’ systemen van wet- en regelgeving. Maar het mooiste… uiteindelijk helpen we zieke mensen!

Waar richt een industrie apotheker zich op?
80% van de industrie apothekers is bezig met kwaliteit, productie en registratie. Een aantal zit in marketing, market access of in het management.
Dit is een interview uit FarmaMagazine nr 1. 2012

 

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.