De meerwaarde van de partner met een totaalportfolio

FarmaMagazine_Baxter-Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Baxter-  Als je bedrijfsnaam de status van werkwoord bereikt heeft dan is dat bijzonder, het woord Baxteren is bekend en wordt begrepen binnen de farmacie. Maar Baxter heeft als producent en leverancier binnen de healthcare industry voor ziekenhuisapothekers – en voor veel andere ziekenhuisprofessionals – veel meer te bieden. Medical director Dr Raymund Zinck geeft zijn visie: “Het feit dat we een uitgebreid productportfolio bieden, stelt ons in staat een partner te zijn voor ziekenhuizen, de farmaceutische groothandel en een groot aantal klanten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.”

Als ziekenhuisapotheker zal Baxter geen onbekende naam voor u zijn. U kent ons niet alleen van de infuuszakken en andere farmaceutische oplossingen, maar ook van geneesmiddeldistributiesystemen en klinische voeding. Baxter levert producten en diensten die op veel ziekenhuis­afdelingen gebruikt worden. Baxter heeft contact met veel professionals in de zorg, o.a. de  anesthesist en de chirurg op de OK, met de nefroloog voor chronische dialyse, met internisten op de IC en met de oncoloog. Baxter heeft in de bijna negentig jaar dat het wereldwijd nu bestaat een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waarbij innovatie altijd het kernwoord is geweest. Op veel van de genoemde aandachtsgebieden was Baxter de eerste aanbieder die een therapie introduceerde die patiëntenzorg mogelijk maakte of aanzienlijk verbeterde.

De ziekenhuisapotheker faciliteren
Baxter werkt samen met veel professionals in de zorg. De kwaliteits- en veiligheidseisen worden steeds strenger, terwijl de zorg tegelijkertijd geconfronteerd wordt met een forse kostenreductie. Dit zijn ontwikkelingen die vragen om partners die de professionals in het ziekenhuis kunnen ondersteunen om aan alle gestelde eisen te kunnen blijven voldoen en optimale patiëntenzorg te bieden. Baxter is zo’n partner, en wil de ziekenhuisapothekers optimaal faciliteren in hun werk. Als producent en leverancier zijn wij gehouden aan internationale richtlijnen op het gebied van productie,  kwaliteit en veiligheid. De kennis die we daarmee opbouwen, vertalen we naar onze gebruikers. We doen dit bijvoorbeeld middels de levering van ready to use producten. Voor klinische voeding bijvoorbeeld kunnen we alle macro en  micronutriënten leveren in twee of drie compartimenten zakken die nodig zijn. Maar we leveren ook een compounding machine die de ziekenhuisapotheker in staat stelt zelf een klinische voeding te maken  voor de patiënten voor wie een product op maat vereist is. Logistieke concepten spelen een belangrijke rol, om de voorraad binnen de ziekenhuisapotheek zo laag mogelijk te kunnen houden. Ook het bekende Baxteringsysteem is erop gericht de geneesmiddelendistributie voor de ziekenhuisapotheker veiliger te maken en de logistiek zo efficiënt mogelijk.

Gerichte, geaccrediteerde trainingen
Producten en diensten leveren is niet voldoende. Tenminste, niet voor een bedrijf dat zich opstelt als partner van de gebruikers ervan. Vooral als het om complexe therapieën gaat, is uitleg over producten essentieel. We investeren als bedrijf veel in trainingen, omdat we daarmee het verschil kunnen maken tussen enerzijds een product of therapie leveren en anderzijds toegevoegde waarde bieden aan de gebruiker en daarmee aan de patiënt. Baxter hecht er veel waarde aan dat deze trainingen geaccrediteerd zijn. Het is een kenmerk van kwaliteit, en garandeert dat degene die zo’n training volgt er kennis mee opdoet die een actieve bijdrage levert aan verbetering van de zorg voor de patiënt.
Om dezelfde reden verzorgen we ook op maat gemaakte satellietsymposia om kennis zo snel, breed en gericht mogelijk te kunnen delen, en leveren we bijdragen om congressen voor goede kennisoverdracht financieel mogelijk te maken.

Ook buiten de ziekenhuismuren
Baxter wil de dialoog aangaan met onze partners in het veld. Wat is jullie probleem of vraag en hoe kunnen wij helpen om een oplossing te bieden? We zijn gericht op langdurige samenwerking. Onze focus op chronische en complexe zorg vraagt daar ook om. En die vraagt er ook om dat wij over schotten heen kijken. De ontwikkeling van substitutie van zorg vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn en naar zorg thuis is niet meer terug te draaien. Voor de patiënt is dit een belangrijke verbetering: als een belastende ziekenhuisbehandeling kan worden voorkomen – zonder de kwaliteit van zorg op enigerlei wijze te compromitteren – is de patiënt in het voordeel. Zorg bieden aan patiënten thuis vraagt om grote zorgvuldigheid. De logistiek moet goed geregeld zijn en de professionals die de zorg thuis bieden, moeten beschikken over alle competenties die hiervoor relevant zijn. Daarom verzorgen wij trainingen voor verpleegkundigen.
Wij denken als bedrijf dus graag mee in het creëren van mogelijkheden voor ziekenhuis verplaatste zorg en we nemen hierbij ook onze verantwoordelijkheid. We doen dit omdat we weten dat de patiënt het wil. Eigen onderzoek uit 2014 naar de ervaren kwaliteit van leven van patiënten toont aan dat een meerderheid van de chronische en ernstig zieke patiënten zoveel mogelijk thuis wil worden behandeld en actief wil blijven in het sociale leven. Dit geldt bijvoorbeeld heel sterk voor mensen die afhankelijk zijn van dialyse. Thuis kunnen dialyseren verhoogt de kwaliteit van leven voor deze patiënten aanzienlijk, dus als het mogelijk is om dit met gelijkblijvende klinische uitkomsten te doen, zullen wij er alles aan doen om dit mogelijk te maken.
www.baxter.nl

Tekst: Frank van Wijck

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.