De prioriteiten voor landelijke gezondheid

Het nieuwe normaal’. Een uitdrukking die inmiddels is ingeburgerd. Voor de gezondheidszorg wordt ‘Digitaal het nieuwe normaal’. Tenminste: dat stelt VWS in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Met vooral aandacht voor gerichte aanpak op problemen van oorzaken van gezondheidsproblemen, inzet op positieve gezondheid en preventie. Dat alles in samenwerking met andere sectoren en domeinen.

Ambitieuze doelstellingen, dus in die landelijk nota Gezondheid breed op de agenda. Eén ding is zeker, na de uitbraak van Covid-19 is volop aandacht voor gezondheid van de bevolking dat geen wens meer, maar een feit. De zorg heeft alle aandacht.

Prioriteit voor vier gezondheidsvraagstukken

De nota betreft een periode van vier jaar, namelijk 2020 tot 2024. Daarin staat dat er vier gezondheidsvraagstukken met voorrang worden aangepakt, namelijk:
1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
4. Vitaal ouder worden

En dat alles met aanpak van achterliggende problematiek, zoals armoede, schulden, werkloosheid, huisvestingsproblematiek e.d., et positieve gezondheid als bindmiddel, met een vanzelfsprekende samenwerking, ondersteund door digitale innovaties. Jawel.

Ambities bij vitaal ouder worden

Om het wat concreter te maken, zijn er bij elk vraagstuk twee of drie ambities opgesteld. Zo luiden de ambities bij punt 4: Vitaal ouder worden
Ambitie 1
In 2024 voelen relatief meer ouderen zichvitaal zodat zij (naar vermogen) kunnenblijven participeren in de samenleving.
Ambitie 2
In 2024 is het risico op spoedeisende hulpna een val bij ouderen afgenomen.
Ambitie 3
In 2024 hebben alle gemeenten eenleefomgeving gecreëerd die ouderenverleidt tot een gezonde leefstijl.

Lezen

Met deze landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 wil VWS inspireren en richting geven aan de lokale gezondheidsnota’s van gemeenten. Een beleidsnota dus. Wel eentje waarvan het zinvol is om als zorgverlener op de hoogte te zijn. Dus neem kennis van deze nota Gezondheid breed op de agenda.

Aanpak dure geneesmiddelen moet anders

Er is een andere inrichting nodig voor het geneesmiddelenstelsel. En daarvoor moet VWS de regie nemen. Dat betoogt de NZa in haar opiniestuk ‘Van de dweil naar de kraan.’

Geneesmiddelenbeleid in de toekomst

Minister Van Ark heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid nu en in de toekomst. Het is een lijvig document van 49 pagina’s en bijlagen.

Inspectie intensiveert toezicht op FMD

Het hoge percentage FMD-foutmeldingen baart de Inspectie zorgen. Daarom intensiveert ze haar toezicht. Te beginnen met een digitale vragenlijst voor apotheekhoudenden.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.