De Thuisapotheek bezorgt weer thuis

Rotterdam 30 mei 2012. Met ingang van 1 juni 2012 levert De Thuisapotheek weer geneesmiddelen aan haar klanten uit. De Thuisapotheek had in korte tijd inmiddels ruim 30.000 tevreden klanten.

In verband met het faillissement van De Thuisapotheek hebben de leveringen van geneesmiddelen aan deze klanten een aantal weken stilgelegen. Het faillissement is veroorzaakt door verkeerde beleidsbeslissingen van het toenmalige management.

Op 26 april jongstleden is De Thuisapotheek overgenomen door twee ondernemers/apothekers, te weten drs. Gerrit Jan Dannijs en drs. Hans Smit. Beiden hebben ruime ervaring (35 respectievelijk 25 jaar) met het ondernemen als apotheker. In het nieuwe beleid van De Thuisapotheek is veel aandacht besteed aan een gestroomlijnde interne organisatie en een optimale klantvriendelijkheid. Extern zal De Thuisapotheek veel tijd besteden aan het onderhoud van de relatie met artsen en apothekers. Dannijs en Smit zijn er van overtuigd dat De Thuisapotheek een belangrijke plaats in gaat nemen in de farmaceutische zorg in Nederland.

De Thuisapotheek controleert het geneesmiddelengebruik op bijvoorbeeld dosering en op risico’s met andere geneesmiddelen,ziektebeelden,allergieën en zwangerschap. Indien nodig past De Thuisapotheek het recept aan, dit uiteraard in overleg met de arts. Tevens verzorgt zij de declaraties van geneesmiddelen bij de zorgverzekeraar.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.