De Thuisapotheek bezorgt weer thuis

Rotterdam 30 mei 2012. Met ingang van 1 juni 2012 levert De Thuisapotheek weer geneesmiddelen aan haar klanten uit. De Thuisapotheek had in korte tijd inmiddels ruim 30.000 tevreden klanten.

In verband met het faillissement van De Thuisapotheek hebben de leveringen van geneesmiddelen aan deze klanten een aantal weken stilgelegen. Het faillissement is veroorzaakt door verkeerde beleidsbeslissingen van het toenmalige management.

Op 26 april jongstleden is De Thuisapotheek overgenomen door twee ondernemers/apothekers, te weten drs. Gerrit Jan Dannijs en drs. Hans Smit. Beiden hebben ruime ervaring (35 respectievelijk 25 jaar) met het ondernemen als apotheker. In het nieuwe beleid van De Thuisapotheek is veel aandacht besteed aan een gestroomlijnde interne organisatie en een optimale klantvriendelijkheid. Extern zal De Thuisapotheek veel tijd besteden aan het onderhoud van de relatie met artsen en apothekers. Dannijs en Smit zijn er van overtuigd dat De Thuisapotheek een belangrijke plaats in gaat nemen in de farmaceutische zorg in Nederland.

De Thuisapotheek controleert het geneesmiddelengebruik op bijvoorbeeld dosering en op risico’s met andere geneesmiddelen,ziektebeelden,allergieën en zwangerschap. Indien nodig past De Thuisapotheek het recept aan, dit uiteraard in overleg met de arts. Tevens verzorgt zij de declaraties van geneesmiddelen bij de zorgverzekeraar.

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.