Meteen naar de inhoud

Denk mee over concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz) heeft gevolgen voor huisartsen en apothekers. Het verplicht huisartsen om recepten elektronisch te versturen naar apothekers. Tot en met 14 juli 2022 kan iedereen reageren op het concept-besluit. Op basis van de reacties kan het ministerie van VWS het concept-besluit verder verbeteren, dus maak gebruik van deze mogelijkheid.

Het Begiz is een nadere uitwerking van de wet (nu nog wetsvoorstel) Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het doel van de Wegiz: de juiste gegevens op de juiste plek op het juiste moment. De komende jaren volgen er meer besluiten als uitwerking van de Wegiz. Dit concept-besluit werkt tevens een certificeringsstelsel uit voor informatietechnologieproducten en -diensten.

Gevolgen Begiz voor huisartsen en apothekers
Het Begiz regelt de aanwijzing van de eerste gegevensuitwisseling onder de Wegiz: het verplicht elektronisch versturen van een recept door de huisarts aan terhandstellers van geneesmiddelen, dus apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Het elektronisch versturen van recepten moet het aantal medicatiefouten sterk verkleinen. Zorgverleners beschikken op dit moment niet altijd over een actueel compleet medicatie-overzicht van hun patiënten, met als gevolg jaarlijks ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnamen.

In het Begiz staat dat huisartsen verplicht zijn de recepten elektronisch te versturen naar terhandstellers. Dit is een zogeheten spoor 1-aanwijzing onder de Wegiz. Daarbij wordt alleen verplicht dat een gegevensuitwisseling elektronisch verloopt, dus niet meer op papier, cd-rom of via fax. In een later stadium komt er voor het versturen van recepten een spoor 2-aanwijzing. Dat houdt in dat eisen worden gesteld aan hóe de elektronische uitwisseling gebeurt (dat wil zeggen: eisen aan taal en techniek).

Certificeringsstelsel
In de Wegiz staat dat voor het uitwisselen van gegevens in de zorg gecertificeerde informatietechnologieproducten en -diensten moeten worden gebruikt. Alleen betrouwbare certificerende instellingen – die voldoen aan de wettelijke eisen – mogen certificaten afgeven. Zorgaanbieders kunnen zo erop vertrouwen dat de gecertificeerde informatietechnologieproducten en -diensten voldoen aan de wet en dat hun systemen goed kunnen communiceren met systemen van andere zorgaanbieders. Het Begiz werkt dit certificeringsstelsel verder uit en dat gaat dan gelden voor alle gegevensuitwisselingen onder de Wegiz in spoor 2.

Reageren op het Begiz
Ideeën, suggesties en opmerkingen over het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz) kunt u tot en met 14 juli 2022 geven via de website (www.internetconsultatie.nl/begiz)

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens