Denk mee over richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens

Nictiz nodigt iedereen uit om feedback te leveren op geactualiseerde richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’. Deze richtlijn bevat een beschrijving van de laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal (moeten) worden uitgewisseld. De openbare consultatie loopt tot en met 15 september 2021.

De richtlijn ‘Uitwisseling laboratoriumgegevens’ geeft een beschrijving van de laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal (moeten) worden uitgewisseld, zodat deze doelgroepen er profijt van hebben:
– Zorgverleners kunnen laboratoriumgegevens gebruiken voor het vaststellen van ziekten, medicatiebewaking en/of het volgen van het ziekteverloop (Lab2zorg);
– Patiënten kunnen hun eigen laboratoriumresultaten inzien en/of delen met hun zorgverleners (Lab2patiënt);
– Laboratoriumspecialisten kunnen onderzoeken uitbesteden bij gespecialiseerde laboratoria (Lab2lab);
– Laboratoriumspecialisten kunnen bepaalde laboratoriumresultaten melden bij onderzoeksinstituten, zoals resistente bacteriën bij het RIVM, om zo verspreiding van ziekten te voorkomen (Lab2publichealth).

Suggesties ter verbetering
Iedereen kan suggesties aandragen voor verbetering van de richtlijn. Graag ontvangt Nictiz deze feedback via een ingevuld formulier. De openbare consultatie eindigt op 15 september 2021. Daarna beoordeelt de werkgroep de voorgestelde wijzigingen en voert ze zo mogelijk door. Op 15 oktober 2021 stelt de werkgroep de richtlijn vast.

Werkgroep
De werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld, bestaat uit: Ned. Ver. voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC); Ned. Ver. voor Medische Microbiologie (NVMM); Ned. Huisartsen Genootschap (NHG); Koninklijke Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP); Ned. Ver. van Ziekenhuis Apothekers (NVZA); Patiëntenfederatie Ned.; Nictiz; Federatie van Ned. Trombosediensten; Sector Medisch Specialistische Zorg; College van Medisch Immunologen (CMI)

Onder redactie van: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.