Deze zomer is neuszalf Bactroban niet leverbaar

De neuszalf met mupirocine (Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g) is door grondstofproblemen beperkt beschikbaar. Naar verwachting is het medicijn vanaf juni 2018 tot september 2018 niet leverbaar. Dit heeft het bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laten weten. Om de periode van het tekort te overbruggen, is het advies om de neuszalf zo beperkt mogelijk voor te schrijven.

Bactroban (RVG 13761) is een antibioticum dat wordt gebruikt om stafylokokken te bestrijden die in de neus voorkomen. Dit zijn onder andere MRSA-stafylokokken, die resistent zijn tegen andere antibiotica.

 

Advies aan artsen
Artsen: schrijf alleen Bactroban Neuszalf voor:
* aan patiënten die drager zijn van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
* aan patiënten met een positieve neuskweek van Staphylococcus aureus voorafgaand aan een chirurgische ingreep met een verhoogd infectierisico (met name cardiochirurgie en orthopedische (implantaat)chirurgie)
* aan patiënten met een positieve neuskweek van Staphylococcus aureus bij buikspoeling (peritoneale dialyse)

Geen alternatieven

Op dit moment zijn er geen alternatieven, want het probleem speelt in heel Europa. Het dringende advies is daarom om geen Bactroban Neuszalf voor te schrijven aan andere patiënten. Artsen kunnen overwegen om orale toediening van antibiotica toe te passen ter eradicatie van MRSA-dragerschap.

Risico-informatie
GSK heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde  Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).  De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar infectiologen, microbiologen, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers, nefrologen, (thorax)chirurgen, orthopeden, KNO-artsen en huisartsen. Ook de VIZ, KNMP, NVZ, NGH, LHV, NVKNO, NOV, NVvh, NVT, NfN en NVMM zijn geïnformeerd.
Meldpunt geneesmiddelentekorten
Sinds januari 2017 is het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten van CBG en IGJ actief. Bedrijven kunnen via één portaal melding maken van een verwacht tekort of een kwaliteitsdefect van een medicijn.

Bron: CBG

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…