Meteen naar de inhoud

Digitale zorg in huisartsenpraktijken neemt hoge vlucht

Driekwart van de huisartsenpraktijken maakt meer gebruik van digitale zorg. De corona-uitbraak heeft gezorgd voor een enorme versnelling. Beeldbellen is de allergrootste stijger: veel huisartsen zijn gaan beeldbellen met hun patiënten. De NZa verwacht dat deze trend zal doorzetten en ze juicht dit toe.

De sterke toename van digitalisering van de zorg in huisartsenpraktijken blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), uitgevoerd door het NIVEL. De corona-pandemie ligt hieraan ten grondslag. Van de 1443 huisartsenpraktijken die hebben gereageerd op de enquête, gaven 1083 praktijken aan nieuwe e-health-toepassingen te zijn gaan gebruiken of bestaande e-health-toepassingen intensiever te gebruiken. Overigens werkte een meerderheid van de huisartspraktijken reeds met digitale zorg-toepassingen, zoals online aanvragen van een recept, e-consult of teleconsultatie, waarbij de huisarts een specialist raadpleegt.  Maar dat gebeurde nog niet eerder op deze grote schaal. Vooral beeldbellen heeft een vlucht genomen. Daarbij laat ruim een kwart van de huisartsen weten het e-consult en beeldbellen intensiever te willen blijven inzetten. Een vervolgonderzoek kijkt naar de ervaringen van huisartsen met de digitale toepassingen, en naar redenen om in de toekomst wel of geen gebruik te maken van toepassingen die tijdens de pandemie zijn gebruikt

Meer verwijzingen

Huisartsen en huisartsenorganisaties zijn vanaf de eerste dag van de corona-uitbraak voortvarend aan de slag gegaan, onder andere met het gescheiden behandelen van mogelijk corona-besmette patiënten en niet-corona patiënten. Uit een eerder rapport van de NZa blijkt dat huisartsen inmiddels weer meer mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Zo kan voorkomen worden dat mensen te lang blijven doorlopen met klachten en gezondheidsschade oplopen.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens