Drastisch minder medicatie-uitgiften in coronatijd

De coronapandemie heeft geleid veel minder medicatie-uitgiften door openbare apotheken. Artsen schreven in de maanden maart t/m juli 19% minder recepten uit voor nieuwe medicatie. Het aantal vervolguitgiften nam eerst sterk toe, maar is vervolgens vrijwel gelijk gebleven. Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Nadat de aankondiging van de lockdown sloegen mensen voor alle zekerheid een voorraad medicijnen in. Wie herinnert zich de run op pijnstillers niet? En daarmee steeg ook het aantal vervolguitgiften met een derde. Deze piek was overigens van korte duur. Cijfers van het SFK tonen aan dat het aantal vervolguitgiften van maart t/m juli 2020 nagenoeg gelijk is aan dat in dezelfde periode van 2019.

Veel minder consulten

Echter: tijdens de coronapandemie nam het aantal consulten in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen drastisch af. Daardoor bleef het aantal verstrekkingen voor nieuwe medicatie in de derde week direct al achter met 17%. In april was de huisartsenreceptuur inmiddels al een kwart minder en bij specialistenrecepten was er zelfs sprake van de helft minder uitgiften dan in april 2019. In mei nam het aantal verstrekkingen weer enigszins toe. Uiteindelijk is er in de periode maat t/m juli 2020 sprake van 19% minder eerste uitgiften dan het jaar ervoor.

Inkomstenderving

Dat leidt uiteraard tot inkomstenderving voor openbaar apothekers. Om het verlies aan tariefinkomsten van zorgverleners als gevolg van de COVID-19-crisis deels te compenseren, heeft Zorgverzekeraars Nederland de regeling Continuïteitsbijdrage in het leven geroepen. Daarvan kunnen ook apothekers gebruik maken, zo vermeldt de SFK in haar berichtgeving.

Verstrekkingsoverzicht

Zie ook de laatst verschenen KNMP Monitor Coronavirus. Deze geeft op basis van cijfers van de SFK een actueel inzicht in relevante verstrekkingscijfers van apotheken tijdens de coronacrisis.

Bronnen: SFK, KNMP

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…