Drijfveren: Contra-tiempo

FarmaMagazine-DrijfverenMet een artikel uit de Elsevier met de veelzeggende titel ‘Quo vadis apotheker?’ onder de arm stap ik Service Apotheek Duiven binnen. Een prachtige apotheek die samen met meerdere huisartsenpraktijken is ondergebracht in gezondheidscentrum Kern in Duiven. Het is nog vroeg en niet druk. Een van de apothekersassistentes legt geduldig aan een klant uit dat haar geneesmiddel weliswaar in een ander doosje zit maar dezelfde werking heeft. Angélique van der Geest-Hoppenbrouwers is eigenaar van de apotheek. Deze apotheker, die in haar vrije tijd flamenco danst, blijkt het positieve en optimistische tegenritme te zijn van het sombere artikel dat ik bij me heb.

Met ruim 12.000 klanten en 18 medewerkers behoort Service Apotheek Duiven tot de grotere apotheken. Angélique: “Sinds 1998 ben ik eigenaar en heb ik een fantastische baan met een geweldig team. Naast mijn twee kinderen waar ik heel gelukkig mee ben, is deze apotheek mijn derde kindje. Ik heb er destijds bewust voor gekozen om te wonen en werken in dezelfde plaats. Hier kan ik op regionaal niveau goede contacten met behandelaars onderhouden. En ja, er zijn de laatste jaren veel zaken van bovenaf opgelegd die minder prettig zijn, maar ik heb besloten om me daarin niet mee te laten slepen. Dit is het beroep waarvoor ik heb gekozen. Ik ben een echte zorgapotheker en een enorme regelneef. Ik hou ervan om samen met anderen dingen voor elkaar te krijgen.”

In de Elsevier wordt een apotheker vergeleken met een raketgeleerde die een fietsband plakt?
“Een van de grootste problemen waar wij als apothekers mee te maken hebben, is dat we nog steeds niet voldoende voor het voetlicht brengen wat we precies doen. In dat kader begrijp ik deze uitspraak. Neemt niet weg dat ik het er pertinent mee oneens ben. Er gebeurt veel in de apotheek. Dagelijks vormen wij het solide vangnet voor fouten die nu eenmaal bij het voorschrijven gemaakt worden. Bij Service Apotheken is de afgelopen jaren een enorme slag gemaakt in het vastleggen waar we inhoudelijk mee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld medicatiereviews. Artsen en patiënten reageren hier zeer enthousiast op”.

‘Minder medicatie betekent minder omzet’, staat in het artikel. Het verdienmodel van de apotheek staat haaks op haar zorgactiviteiten?
“Zo zie ik dat niet. Een apotheker zit altijd op het grensvlak tussen zorg en commercie. Het gaat er als handel in en komt er als zorg uit. Ik zou nooit een interventie achterwege laten omdat ik dan minder omzet heb. Het gaat om kwaliteit! Natuurlijk moet ik 18 medewerkers aan het werk houden en wil ik zelf ook nog wat overhouden, maar als ik zo’n uitspraak hoor, denk ik: ‘zoals de waard is zo vertrouwt hij zijn gasten’. Ik sta daar anders in.”

Volgens de schrijver van het artikel gaat de apotheker dezelfde weg als de kaarsensnuiter, stadsomroeper en griendwerker?
“Nogmaals: iemand die niet is ingevoerd in de materie, zegt zo iets. Die zal ook zeggen dat de verkoop van geneesmiddelen bij de Etos of de Albert Heijn om de hoek kan. Dat is al eerder geprobeerd maar loopt steevast op niets uit. Logisch. Ik geloof trouwens dat het tij langzaam begint te keren omdat steeds beter zichtbaar gemaakt wordt wat er in een apotheek gebeurt. Dat doen we voor de zorgverzekeraars maar het is belangrijk dat de rest van Nederland het ook weet. Mensen vinden hun apotheker heel betrouwbaar. Patiënten waarmee ik een gesprek of review heb gehad, weten onze dienstverlening op waarde te schatten. Dan hoor ik regelmatig: ‘Goh, wat fijn dat jullie daar op letten.”

Maar zo’n consult krijg je nauwelijks vergoed?
“Voor reviews krijgen we een vergoeding, maar het tarief weegt helaas niet op tegen de tijdsinvestering. Het is jammer dat veel van wat wij doen slecht wordt beloond. Men is bezig met de scheiding van tarieven van zorg en de aflevering van medicatie. Ervaring leert echter dat dit verkeerd kan uitpakken.

Kijk naar het ‘eerste uitgifte tarief’. Een echt drama. Over het algemeen gaat het hier goed aan de balie. De assistentes gaan op een professionele en vriendelijke manier met klanten om en dat krijg je terug. We worden ook altijd goed beoordeeld op klanttevredenheid. Een van mijn stokpaardjes trouwens.”

Quo vadis apotheker…  van pillendraaien via doosjesschuiver naar medebehandelaar
“Ik denk dat de back office van de apotheek logistiek gezien zo strak mogelijk geregeld moet zijn. Op die manier blijft er tijd ‘over’ voor de zorginhoudelijke kant die we steeds verder ontwikkelen. Met de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels zal meer bij de apothekersassistentes komen te liggen. En medebehandelaar? Wij pleiten er al jaren voor dat artsen de indicatie op het recept vermelden en apothekers de passende geneesmiddelen voorschrijven. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar ik vind wel dat we stappen in die richting zetten. Toen we met de reviews begonnen, was dat al een stapje over een grens. Je beoordeelt wat een behandelaar voorgeschreven heeft, hoe de patiënt behandeld wordt. Je krijgt inzage in episodes, labwaarden en je laat daar een analyse op los.

Eén ding is zeker: we zullen de zorg samen met andere professionals moeten leveren. Daarvoor zal een einde moeten komen aan het domein-denken. Ik ben een optimist en ik geloof dat steeds meer zorgverleners hiervan overtuigd zullen raken.”

Dit is het volgende artikel in de reeks: ‘Drijfveren’. Van het laagste punt in Nederland Nieuwerkerk aan den IJssel, tot het hoogste punt de Vaalserberg, vertellen apothekers over zichzelf, hun vak, hun ambities en de keuzes die ze maken. Een kijkje in de keuken van uw collega: Angélique van der Geest, eigenaar Service Apotheek Duiven.

Tekst en foto: Cai Vosbeek

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.