Drijfveren: De macht van het getal

Apotheker Sept-FarmaMagazine webArnhem-Zuid, Elderveld. Een typisch jaren 70 wijk met een klein winkelcentrum, veel groen, water, eengezinswoningen afgewisseld met flats. Het is een buurt die qua bevolkingssamenstelling precies past op een dwarsdoorsnede van Nederland. Apotheek Elderveld ligt op een gezondheidsplein waar ook een huisarts-, fysiotherapie-, diëtisten- en tandartsenpraktijk gevestigd is. Het is maandagmorgen en het is redelijk druk in de apotheek. Ik moet even wachten op apotheker Harm Sanders. De een na andere cliënt komt binnen en informeert vriendelijk of ik niet eerst aan de beurt ben. Bescheidenheid is blijkbaar een deugd die in Arnhem nog opgeld doet.

In Service Apotheek Elderveld werken 2 apothekers, 12 apothekersassistentes, 2 stagiaires en een bezorger. Aantal cliënten: ongeveer 12.000. Ze verwerken gemiddeld 500 regels per dag en ontvangen dagelijks gemiddeld 200 tot 300 klanten.

Hoe ziet het leven er in een apotheek in doorsnee Nederland eruit?
Harm: “Het is hectisch, vooral omdat regelgeving steeds verandert. Die druk voelen we. Cliënten worden in de apotheek geconfronteerd met zaken die ze liever niet horen: geneesmiddelen die niet worden vergoed, medicatie die niet op voorraad is, medicijnen van een ander merk of onduidelijkheid over de vergoeding van bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. De zorgverzekering hanteert hiervoor een bepaalde  dagprijssystematiek die ondoorzichtig is. Het valt bijna niet uit te leggen. En toch moeten we het doen omdat de ziektekostenverzekeraars het categorisch achterwege laten. Ze noemen ons niet voor niets de VVV van de gezondheidszorg.”

Vervelend voor apothekers maar ook voor de assistentes.
“Precies! Daar maak ik me ook hard voor. Het grootste gedeelte van de problematiek die is ontstaan na de invoering van het preferentiebeleid, komt terecht op de schouders van de assistentes. Zij moeten aan de balie de vragen beantwoorden over de kosten van medicijnen, vergoedingenkwesties en apotheektarieven. Daar zijn ze capabel genoeg voor maar ze hebben wel lucht, ruimte en ondersteuning nodig.”

Van wie zouden ze die ondersteuning kunnen krijgen?
“Ik kan de apothekersassistentes niet zichtbaar maken, maar een vereniging als Optima Farma kan dat wel. Dat is de beroepsvereniging van apothekersassistenten. Een beroepsvereniging met een grote achterban kan meer bereiken voor de hele beroepsgroep. Ze kunnen een gedegen gesprekspartner zijn voor andere belangrijke partijen en kunnen zo zaken aankaarten die spelen binnen de beroepsgroep. Ze houden zich ook bezig met de opleidingen, bij- en nascholing voor het apotheekteam, de kwaliteitsregisters enzovoorts.

Op initiatief van een van de assistentes heb ik ons team van assistentes dit jaar lid gemaakt van Optima Farma. Dat is een begin. Wil je sterk staan moet je je verenigen zodat je uiteindelijk ook naar buiten toe een vuist kunt maken. Wij als apothekers zijn met 2500 beoefenaars een kleine groep maar het aantal apothekersassistentes is natuurlijk vele malen groter. Bovendien zijn ze zichtbaarder. Op het moment dat zij aangeven dat het genoeg is, is dat een sterk signaal.”

Wat zie je in de praktijk terug van het lidmaatschap?
“Optima Farma heeft het afgelopen jaar actief campagne gevoerd en ik ben verbaasd dat er zich zo weinig apothekersassistentes hebben aangemeld. Als je wilt dat er iets verandert moet je in beweging komen. Ik zou het fijn vinden als meerdere collega’s onze actie zouden volgen. Ze kunnen natuurlijk ook met een ander voorstel komen, prima. Vanmorgen is er een algemeen statement van Optima Farma uitgegaan met de mededeling dat de werkdruk van apothekersassistentes te hoog is. Er moet iets gebeuren.”

Dat zal je niet verbazen?
“Ik heb destijds samen met het team een brief geschreven aan de zorgkostenverzekeraars om te illustreren wat de gevolgen van het preferentiebeleid zijn. Waar wij sindsdien dag in dag uit mee te maken hebben. Om je een voorbeeld te geven: onze apotheek is jaren geleden getoetst op onze administratieve belasting. Op een schaal van 0 tot 10 was dat 11. De belofte toentertijd was dat die druk zou afnemen maar ik denk eerlijk gezegd dat het verdubbeld is. Wat ik in mijn omgeving merk is dat de aanvankelijke ergernis over het beleid, plaats heeft gemaakt voor gelatenheid.”

Vind je het vak van apotheker leuk?
“Natuurlijk vind ik dat! Het heeft ook te maken met het feit dat ik eigen baas ben. Ik werk in een relatief kleine organisatie. Veel dingen mag ik zelf bepalen. Het contact met cliënten is boeiend en vaak dankbaar. En ondanks het feit dat de buitenwacht vaak denkt dat het beroep van apotheker saai is, kan ik je verzekeren dat dat vrijwel nooit het geval is. We zijn verwikkeld in een soort wedloop met de tijd. Straks worden er weer nieuwe afspraken gemaakt voor het komende jaar. Het ICT-systeem is pas halverwege het jaar klaar om alle veranderingen door te voeren wat betekent dat we aan het einde van het jaar een sprint moeten trekken. Dat is lastig maar het is ook een uitdaging. Ik prijs me echt gelukkig dat ik een geweldig team heb en dat de mede-eigenaar van deze apotheek Tim Zaagman een van mijn beste vrienden is. Zijn steun is onontbeerlijk. Dat maakt het allemaal een stuk eenvoudiger en gezelliger.”

Tekst: Cai Vosbeek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.