Drijfveren: Goede zorg heeft tijd nodig

In ‘Drijfveren’ spreken we met huisartsen en apothekers over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie: Sietse Crop, huisarts in Leidschenda.

Ik zit in de wachtkamer van Huisartsenpraktijk Crop in Leidschendam. Een mevrouw naast me begint een gesprek. ‘Bent u ook patiënt bij dokter Crop? Nee? Nou dat is jammer. Het is een hele fijne dokter. Hij zit hier nog niet zo lang, ik geloof bijna vier jaar. Jonge vent, jong gezin met vijf kinderen. Het is heel belangrijk dat je een huisarts hebt waarop je kunt vertrouwen. Niet dan? Ja toch!’ Sietse Crop is inderdaad jong maar ondanks zijn leeftijd heeft hij iets wijs, iets geruststellends over zich. Hij neemt de tijd, vertelt graag en zet zich met ziel en zaligheid in voor patiënten. Sietse: “In de loop van de jaren ben ik erachter gekomen dat ik niet alleen het medisch gedeelte van het vak interessant vind juist de sociale kant. Ik spreek liever niet over patiënten maar over mensen van wie ik de huisarts ben.”

Sietse Crop is zeven jaar huisarts. Hij begon als waarnemer, later als praktijkhoudend huisarts van een praktijk met 2015 patiënten. Sietse: “De periode waarin ik waarnam was erg leerzaam. Ik kreeg een kijkje in de keuken van verschillende huisartsen en dacht: ‘wat zijn goede dingen en wat zou ik zelf anders doen?’ Ik heb mijn opleiding geneeskunde in Rotterdam gevolgd en zou zo weer dezelfde studiekeuze maken. Tijdens mijn coschappen in Goes kreeg ik de aanbieding om, zodra ik mijn diploma op zak had, een tijdje als poortarts op de spoedeisende hulp te komen werken. Dat heb ik twee jaar gedaan en ik heb er veel geleerd. Het heeft me gevormd in hoe ik nu op eigen-wijze en zelfstandig mijn praktijk run. Het belangrijkste wat ik in die periode heb geleerd, is het besef dat je als arts een bijzonder vak hebt, waarbij je je moet realiseren dat je het meest waarde­volle van iemand in handen krijgt: gezondheid. Je kunt veel geld hebben maar als je ziek bent is het niets waard. Gezondheid is ons grootste goed.”

Hoe vertaalt dit besef zich in de dagelijkse praktijk?

“Met persoonsgerichte zorg met oog voor de individuele patiënt en ‘patient-centered care’. Door continuïteit van zorg te leveren en bereikbaar te zijn. Door mensen te betrekken bij gezondheidsvraagstukken en keuzes in hun ziekteproces. Ik ga op zoek naar oplossingen en mogelijkheden die passen bij die specifieke persoon. Uiteraard hou ik me aan de wetenschappelijke standaarden, maar ik hou wel ruimte voor nuances. Een therapie die voor de een werkt, hoeft voor de ander niet te werken.”

Nooit op de automatische piloot dus?

“Nee. Je moet een natuurlijke interesse hebben voor de situatie van een ander. Een gezonde nieuwsgierigheid naar het willen weten wat ten grondslag ligt aan bepaalde klachten. Mensen kunnen met klachten komen maar wat is de oorzaak van die klachten? Wat is de context, het totaalplaatje? Een soort ‘medical scene investigation.”

Wat is jouw stokpaardje?

“Mijn credo is: zorg óm de mens. Wat ik daar mooi aan vind is dat je als huisarts, samen met andere zorgprofessionals óm iemand heen staat. En mijn stokpaardje is: goede zorg heeft tijd nodig! Tijd voor gesprekken, onderzoek, tijd voor het doen van kleine ingrepen, voor uitleg, instructie en preventie. Tijd voor een goede registratie en terugkoppeling. Tijd om te investeren in je team, voor overleg en samenwerken met andere zorgprofessionals. Goede zorg begint ook bij het begin. Als mensen naar de praktijk bellen en daar zorgvuldig te woord worden gestaan. Het begint ook bij het gesprek hier aan tafel. Waar mensen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Als huisarts moet je dan even op je handen gaan zitten en niets zeggen. Laat iemand praten. Komt iemand voor zijn knie? Dan kun je vragen: kunt u nog buigen en strekken? Dan gaat een patiënt niet meer in een vertelmodus zitten maar in een afwachtende houding. Ik stel de vragen en ik krijg mijn antwoorden. Eigenlijk kun je patiënten beter zelf laten vertellen. De patiënt heeft alle informatie maar ik moet ze de tijd en ruimte geven om deze informatie te delen.”

Wat zijn je voornemens voor dit jaar?

“Doorgaan op de ingeslagen weg. Bouwen aan en met het team. Nieuwe initiatieven ontwikkelen om meer samen te werken met andere huisartsen zodat ik minder kwetsbaar ben bij uitval of ziekte van medewerkers. En ik zou graag intensiever samenwerken met de nulde-lijn: sociale hulpverlening en welzijn. Je hebt meerdere partners in de keten nodig. De specialist, de apotheker maar ook bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie waarop je een beroep kunt doen als iemand eenzaam is.”

Wat heb je geleerd van afgelopen jaar?

“Dat ik het niet alleen kan en doe, ik doe het samen met mijn team!”

Ik loop naar buiten. In de wachtkamer wordt vriendelijk naar mij geknikt.

Tekst en fotografie: Cai Vosbeek

 

 

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn anno 2021

‘Inflammatory bowel disease’ (IBD; inflammatoire darmziekten) is de paraplu waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn worden samengevat. Deze ziekten hebben bepaalde overeenkomsten voor wat betreft hun klachten en symptomen maar er zijn ook duidelijke verschillen. In ongeveer 10% van de gevallen zijn de kenmerken van zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn aanwezig. In deze gevallen spreekt men van niet-classificeerbare colitis. De incidentie/prevalentie van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn (per 100.000 personen) ca. 10/60 resp. ca. 7/45. Wat zijn de overeenkomsten tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn? Beide zijn chronische ziekten en beginnen vaak in de tienerjaren of op jonge volwassen leeftijd – maar zij kunnen zich op elke leeftijd openbaren. Zij komen ongeveer even vaak bij vrouwen voor als bij mannen. De verschijnselen van beide ziekten lijken veel op elkaar en de oorzaken van beide zijn onbekend. Ook zijn er factoren…

Maatwerk en tijd nodig voor goede zorg rond de menopauze

NHG-Standaard De overgang ingehaald door nieuwe ontwikkelingen Doordat de NHG-standaard De overgang uit 2012 hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang afraadt en doorverwijzen naar tweede lijn niet nodig vindt, lopen veel vrouwen met overgangsklachten onnodig met hun klachten door of komen in de ziektewet terecht, volgens gynaecoloog Ingrid Pinas en apotheker Eric van der Borg die samen met Henk Franke, gynaecoloog en osteoporosespecialist nascholingen verzorgen voor apothekers, huisartsen en bedrijfsartsen. “Bij overgangsklachten is maatwerk nodig en daarvoor is tijd en up-to-date-kennis nodig, zoals in de NVOG-richtlijn Management rondom Menopauze uit 20181 wordt beschreven.” Vrouwen met overgangsklachten onbehandeld rond laten lopen, heeft grote gevolgen. Allereerst voor het welzijn van de vrouwen: door goede voorlichting en ondersteuning met leefstijlinterventies en zo nodig gebruik van hormoonvervangende therapie en andere medicatie neemt de kwaliteit van leven toe en wordt bijvoorbeeld het cardiovasculaire risico ingedamd. Daarnaast zijn onbehandelde ernstige klachten geassocieerd met meer ziekteverzuim. Menopauzezorg…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.